Νέα
  • ΓΔ: 1442.21 -2.04%
  • Τζίρος: 134,90 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Υψηλό κόστος χωρίς ρίσκο ή ρίσκο για υψηλότερο κόστος

Πηγή: Pixabay

Σημαντική έρευνα αγοράς θα πρέπει να κάνει ο καταναλωτής για να συγκρίνει και να αποφασίσει ποιο από τα τιμολόγια που θα τους προσφέρονται από τον Ιανουάριο του 2024, από τις εταιρείες προμήθειας, πραγματικά τον συμφέρει.

Τα νέα τιμολόγια θα ανακοινωθούν από τις εταιρείες προμήθειας το επόμενο δίμηνο, ώστε οι καταναλωτές να επιλέξουν ποιο τους ταιριάζει περισσότερο, το σταθερό, το κυμαινόμενο με ρήτρα (ex ante) που θα έχει φθηνότερη αρχική τιμή κιλοβατώρας, ή το κυμαινόμενο χωρίς ρήτρα που θα έχει ακριβότερη αρχική τιμή γιατί δεν θα έχε ρήτρα.

Ουσιαστικά πρέπει να αποφασίσει πόσο θέλει να συμμετέχει στο ρίσκο των διακυμάνσεων της τιμής ρεύματος. Αν πιστεύει ότι η τιμή ρεύματος δεν θα έχει σκαμπανεβάσματα, αλλά θα μείνει στα σημερινά επίπεδα, τότε πρέπει να επιλέξει ένα τιμολόγιο, που να αναλαμβάνει το ρίσκο ο ίδιος και έχει και χαμηλότερη μονάδα χρέωση ανά κιλοβατώρα, δηλαδή ένα τιμολόγιο με ρήτρα, που αν αυξηθεί η τιμή του ρεύματος, το ποσό αυτό υπολογίζεται και το πληρώνει επιπλέον.

Αν αντίθετα πιστεύει ότι η τιμή του ρεύματος θα αυξηθεί και δεν θέλει να συμμετέχει στο ρίσκο, θα πρέπει να επιλέξει είτε ένα κυμαινόμενο ex post, με το οποίο από την αρχή του μήνα θα γνωρίζει τι θα πληρώσει, είτε ένα σταθερό που θα γνωρίζει τί θα πληρώσει όλο το χρόνο χωρίς εκπλήξεις.

Η διαφορά είναι στην τιμή. Γιατί το σταθερό τιμολόγιο που θα προσφέρουν οι εταιρείες θα έχει την υψηλότερη τιμή από όλα τα άλλα.

►Διαβάστε επίσης: Ρεύμα: 3 κατηγορίες τιμολογίων από 1η Ιανουαρίου - Αλλάζουν οι συμβάσεις με τους προμηθευτές 

Γιατί αλλάζουν τα τιμολόγια

Από 1η Ιανουαρίου προφέρονται νέες επιλογές τιμολογίων στον καταναλωτή, που μέχρι σήμερα είχε ουσιαστικά μόνο ένα είδος τιμολογίου, αυτό με την προαναγγελία τιμής στην αρχής του μήνα.

Ουσιαστικά, στο τέλος του χρόνου λήγει η περίοδος για την οποία είχαν θεσπιστεί έκτακτες ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης.

Οι ρυθμίσεις αυτές προέβλεπαν να μην εφαρμόζεται σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς.

Η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τα τιμολόγια ρεύματος

Η ΡΑΑΕΥ με την απόφασή της, καθορίζει το νέο πλαίσιο για τη λειτουργία της αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προσδιορίζοντας 5 κατηγορίες τιμολογίων, και ειδικότερα, ένα σταθερό τιμολόγιο, τρία κυμαινόμενα και ένα δυναμικό.

Στην απόφαση της Αρχής περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οικιακών και μη τιμολογίων, τόσο όσον αφορά τα κυμαινόμενα, όσο και τα σταθερά.

Ειδικότερα, πρόκειται για 3 κατηγορίες:

Α) Προϊόντα Σταθερής τιμής Ορισμένου Χρόνου και Σταθερής Τιμολόγησης (Σταθερά Τιμολόγια) – Σήμανση με χρώμα μπλε

Πρόκειται για Προϊόντα, για τα οποία ισχύει μία σταθερή τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας. Οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία οφείλει εφεξής να φέρει μπλε σήμανση.

Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του μήνα εφαρμογής της.

Β) Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης – Σήμανση με χρώμα πράσινο

Β1) Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex-ante). Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία:

(α) είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης

(β) είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης.

Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του μήνα εφαρμογής της.

Β2) Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex post). Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία:

(α) είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης.

(β) είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης.

Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της.

Β3) Προϊόντα Μεικτής Τιμολόγησης

Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία επιδεικνύουν χαρακτηριστικά και των σταθερών και των κυμαινόμενων Προϊόντων (Β1 ή Β2).

Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ είτε την πρώτη μέρα του μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της είτε την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της μεικτής τιμολόγησης

Οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει στις ανωτέρω Β1, Β2 και Β3 κατηγορίες οφείλει εφεξής να φέρει πράσινη σήμανση.

Γ) Προϊόντα Δυναμικής Τιμολόγησης – Σήμανση με χρώμα πορτοκαλί

Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία παρέχουν κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας, η οποία αντικατοπτρίζει τη διακύμανση της τιμής στις αγορές άμεσης παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των αγορών επόμενης ημέρας και των ενδοημερήσιων αγορών, και προσφέρονται σε καταναλωτές που έχουν εγκατεστημένο ευφυή μετρητή.

Οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία οφείλει εφεξής να φέρει πορτοκαλί σήμανση.

Οι Σημάνσεις Διαφάνειας πρέπει να αποτυπώνονται σαφώς σε όλα τα τυποποιημένα έντυπα του Προμηθευτή, στην ιστοσελίδα του καθώς και τις προωθητικές ενέργειες.

Οι Προμηθευτές καλούνται όπως υιοθετήσουν αμελλητί τις Σημάνσεις Διαφάνειας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ