Νέα
  • ΓΔ: 1420.4 +1.96%
  • Τζίρος: 97,12 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οφειλές σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ: Tα μυστικά του εξωδικαστικού και της πάγιας ρύθμισης - Έρχεται το υποχρεωτικό IRIS

Δύο είναι τα βασικά εργαλεία με τα οποία εκατομμύρια φορολογούμενοι που έχουν χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Η πάγια ρύθμιση που προσφέρει έως 24 δόσεις για την εξόφληση οφειλών σε Εφορία και ΕΦΚΑ και ο εξωδικαστικός μηχανισμός για τις ρυθμίσεις χρεών. Στο νομοσχέδιο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα που τέθηκε χθες σε δημοσια διαβούλευση περιγράφονται αναλυτικά οι κανόνες και περιορισμοί στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Σημειώνεται ότι για να μπορεί κάποιος να εισέλθει στην πλατφόρμα πρέπει να έχει χρέη τουλάχιστον 10.000 ευρώ ενώ με τις νέες ρυθμίσεις που θα προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο εξωδικαστικός μηχανισμός γίνεται πιο ελκυστικός και σε όρους «κουρέματος» και σε όρους επιτοκίων.

►Διαβάστε επίσης: Στο «στόχαστρο» 1.047 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν 13 δις το χρόνο - Ποιοι κερδίζουν τις μεγαλύτερες εκπτώσεις φόρου

Ειδικότερα ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες και περιορισμοί:

α) Είναι άκυρος ο όρος σύμβασης αναδιάρθρωσης, που προβλέπει:

  1.  την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε περισσότερες από 240 δόσεις,
  2. τη ρύθμιση οφειλών που έχουν ήδη ρυθμισθεί ανεξάρτητα αν η ρύθμιση είναι σε ισχύ,
  3.  την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανά χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν τον μήνα,
  4. την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των 50 ευρώ
  5. την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
  6.  την ικανοποίηση απαιτήσεων του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού.

β) Αν στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο η τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και όχι τον χρόνο λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυτής, είτε η καταβολή γίνεται εφάπαξ είτε σε δόσεις.

Η διαγραφή των οφειλών της παρούσας τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς το Δημόσιο ή τον αντίστοιχο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η διαγραφή οφειλών βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών υπέρ τρίτων, γίνεται από τη Φορολογική Διοίκηση.

γ) Επί των οφειλών προς το Δημόσιο που ρυθμίζονται δυνάμει της σύμβασης αναδιάρθρωσης δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Σε περίπτωση ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης, με καταβολή από τον οφειλέτη ή συμψηφισμό ή από απόδοση κατασχέσεων ή από παρακράτηση, χορηγείται έκπτωση στο σύνολο των ανεξόφλητων τόκων καταβολής που έχουν υπολογιστεί και, σύμφωνα με το υπολογιστικό εργαλείο , αντιστοιχούν στις δόσεις της ρύθμισης που προεξοφλούνται.

δ) Το ποσό αποπληρωμής, μη συμπεριλαμβανομένου του τόκου της ρύθμισης, που, αντιστοιχεί στις οφειλές από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους που εντάσσονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης δεν υπολείπεται του ύψους της βασικής οφειλής αυτών.

ε) Η διαγραφή ασφαλιστικών εισφορών απαγορεύεται.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΥΠΕΘΟ, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2023 έχουν πραγματοποιηθεί 8.804 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 3,26 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών. Τον Σεπτέμβριο ο εξωδικαστικός φάνηκε να ανεβάζει ταχύτητα καθώς πραγματοποιήθηκαν 856 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες ξεπερνούν τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε μηνών και αντιστοιχούν σε σύνολο 290 εκατ. ευρώ. Οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων στην πλατφόρμα έφτασαν τις 3.628.

►Διαβάστε επίσης: Eκρηξη στις ηλεκτρονικές επιθέσεις σε τραπεζικές κάρτες πληρωμών - 202.000 απάτες με αξία 12,5 εκατ. ευρώ σε ένα 6μηνο

Πάγια ρύθμιση δόσεων

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις τρέχουσες τακτικές οφειλές τους (ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ασφαλιστικές εισφορές) μπορούν να επιλέξουν την πάγια ρύθμιση και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 δόσεις.

Η ελάχιστη δόση έχει οριστεί σε 30 ευρώ ενώ όσο αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων που επιλέγει ο φορολογούμενος, τόσο αυξάνεται και το επιτόκιο. Για παράδειγμα εάν κάποιος ρυθμίσει την οφειλή του σε έως 12 μηνιαίες δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,34% ετησίως, ενώ εάν κάποιος ρυθμίσει σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις το χρέος του το επιτόκιο φτάνει το 5,84% ετησίως.

Εκτακτες οφειλές όπως ο φόρος κληρονομιάς μπορούν να εξοφληθούν σε έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις.

Η πάγια ρύθμιση χάνεται όταν δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, ενώ κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης ανά δωδεκάμηνο και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 15%.

IRIS για όλους τους επαγγελματίες από 1η Δεκεμβρίου

Από την 1η Δεκεμβρίου οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που τηρούν επαγγελματικό λογαριασμό, έχουν υποχρέωση να δέχονται πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής IRIS όπως ορίζει το νομοσχέδιο.

Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών, και οι δικαιούχοι πληρωμής που αποδέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω υπηρεσίας άμεσης πληρωμής, ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο, καθώς και στον διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου δέχονται πληρωμές.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ