Νέα
  • ΓΔ: 1477.69 -0.27%
  • Τζίρος: 84,08 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

myPROPERTY: Ποιες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων υποβάλλονται ηλεκτρονικά - Η νέα απόφαση Πιτσιλή

Υποχρεωτικά ψηφιακά, μέσω  της πλατφόρμας myPROPERTY, θα υποβάλλονται  πλέον οι εμπρόθεσμες δηλωσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων όπως προβλέπει σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ.Πιτσιλή.

Ηδη το 2023 διευρύνθηκαν οι λειτουργίες και αυξήθηκαν οι δηλώσεις στο myPROPERTY με την προσθήκη νέων περιπτώσεων ψηφιακής υποβολής δηλώσεων και αύξηση των δηλώσεων και των φόρων, σε σχέση με το 2022.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία καταγράφεται :

  • Αύξηση των ψηφιακών δηλώσεων κατά 73,5% (396.755 δηλώσεις)
  • Αύξηση των φόρων, που βεβαιώθηκαν ψηφιακά, κατά 64% (601.312.368,84 € βεβαιωμένων φόρων)

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  θα  υποβάλλονται ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας «myPROPERTY»:

1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας και αφορούν:

  • την επίκληση από τον μεταβιβάζοντα, της κτήσης του ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, σε συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας αυτού ή σύστασης άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.
  • την πλασματική μεταβίβαση σε εκτέλεση προσυμφώνου πώλησης και εργολαβικού προσυμφώνου.
  • τη μεταβίβαση στον εργολάβο από τον οικοπεδούχο, λόγω εκτέλεσης εργολαβικού προσυμφώνου, ιδανικού μεριδίου οικοπέδου.
  • τη διαφορά της έκτασης, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης του ακινήτου, σε περίπτωση που αυτό μεταβιβάζεται ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.

2. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

3.  Οι δηλώσεις για τη ματαίωση σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο.

4.Οι τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας, εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Α.Α.Δ.Ε., δεν έχει συνταχθεί το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Διαβάστε επίσης: ΥΠΟΙΚ: Ποδαρικό με δύο νέα νομοσχέδια για αιγιαλό, παραλίες και φορολόγηση πολυεθνικών

Ποιες δηλώσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή

Δηλώσεις που αφορούν οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιβολής φόρου μεταβίβασης ακινήτων, υποβάλλονται σε έντυπη μορφή,  μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου».

Σε έντυπη μορφή υποβάλλονται και οι δηλώσεις μεταβίβασης επικαρπίας, η οποία περιέρχεται στον ψιλό κύριο που έχει ήδη υπαχθεί σε φόρο για την ψιλή κυριότητα και αποκτά και την επικαρπία, για την οποία υπόκειται σε φόρο για τα υπόλοιπα δέκατα της αξίας της πλήρους κυριότητας.

Διαβάστε επίσης: Ακίνητα: Με τεχνητή νοημοσύνη το νέο ψηφιακό μητρώο

Η διαδικασία

Η δήλωση Φ.Μ.Α. συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη και υποβάλλεται από τους συμβαλλόμενους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η δήλωση συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, η υποβολή αυτής από τους συμβαλλομένους συνεπάγεται την αποδοχή του περιεχομένου της και την ακρίβεια των δηλουμένων από αυτούς.

Εφόσον ζητείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. έχει για τον αγοραστή τις συνέπειες της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης  ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής.

Κατά την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. συμπληρώνονται όλα τα πεδία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Με τη δήλωση υπολογίζονται από τον συμβολαιογράφο η αξία των ακινήτων, με τη συμπλήρωση των φύλλων υπολογισμού, των απαλλαγών και του οφειλόμενου φόρου και συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση νόμιμα δικαιολογητικά.

Με την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. εκδίδονται η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και κοινοποιείται στον υπόχρεο καθώς και η ταυτότητα οφειλής. Μετά τη σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να καταχωρήσει τα στοιχεία αυτού και να το επισυνάψει στην ως άνω εφαρμογή εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών.

Με την υποβολή δήλωσης για τη ματαίωση συμβολαίου εντός έτους από την υποβολή της αρχικής εκδίδεται άμεσα ατομικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.).

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. και διενεργεί επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της δήλωσης με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, της ακρίβειας των δηλούμενων και της συνδρομής των προϋποθέσεων απαλλαγής, μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή αυτής.

Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος καλείται από το αρμόδιο τμήμα για την υποβολή τους εντός πέντε  εργασίμων ημερών,  μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY».

Η συνημμένη πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης φόρου μεταβίβασης είτε αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ