Νέα
  • ΓΔ: 1502.79 +0.82%
  • Τζίρος: 105,84 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Standard & Poor's: Επιβεβαίωσε την επενδυτική βαθμίδα για την ελληνική οικονομία - Αναβάθμισε το outlook

S&P
AP images

Στην αναβάθμιση των προοπτικών του ελληνικού αξιόχρεου από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας το στη βαθμίδα ΒΒΒ-, προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P Global Ratings. 

Ο S&P έδωσε στα ελληνικά ομόλογα την επενδυτική βαθμίδα πριν από έξι μήνες (20 Οκτωβρίου 2023), ανοίγοντας τον δρόμο για να ενταχθούν αυτά σε διεθνείς δείκτες, διευρύνοντας έτσι την επενδυτική βάση τους.

Τον Δεκέμβριο έδωσε την επενδυτική βαθμίδα και ο Fitch, ενώ ο άλλος μεγάλος οίκος αξιολόγησης, Moody's, διατήρησε τον Μάρτιο το ελληνικό αξιόχρεο ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. 

Διαβάστε επίσης: Standard & Poor's: Εδωσε την επενδυτική βαθμίδα στην ελληνική οικονομία

Οι θετικές προοπτικές

Οι θετικές προοπτικές αντανακλούν την προσδοκία του S&P ότι το αυστηρό δημοσιονομικό καθεστώς θα συνεχίσει να μειώνει το δημόσιο χρέος, ενώ η ανάπτυξη αναμένεται ότι θα εξακολουθήσει να υπερβαίνει αυτή της Ευρωζώνης. Ο οίκος προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 131% του ΑΕΠ το 2027 από το 207% που είχε φτάσει το 2020. 

Βασικά σημεία της αξιολόγησής του οίκου:

  • Παρά τα πρόσφατα κάπως πιο αδύναμα οικονομικά στοιχεία, η ανάπτυξη της οικονομίας ξεπέρασε αυτή του μέσου όρου της Ευρωζώνης, «μία τάση που αναμένουμε να συνεχιστεί»
  • Το προηγούμενα πολύ υψηλό καθαρό δημόσιο χρέος της Ελλάδας ως ποσοστό στο ΑΕΠ μειώνεται και αναμένεται να συνεχίσει να το κάνει «αν οι προσδοκίες μας για δημοσιονομική πειθαρχία και σχετικά ισχυρή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ υλοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης: Moody’s: Δεν έδωσε επενδυτική βαθμίδα - Παραμένει στο Ba1 η Ελλάδα

Προοπτική αναβάθμισης του αξιόχρεου 

«Θα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε τις αξιολογήσεις στους επόμενους 24 μήνες, αν ο λόγος του καθαρού δημόσιου χρέους της Ελλάδας προς το ΑΕΠ υποχωρήσει περαιτέρω για να προσεγγίσει τα επίπεδα άλλων χωρών. Πιστεύουμε ότι οι Αρχές θα μπορούσαν να το επιτύχουν αυτό μέσω ενός συνδυασμού διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, της πλήρους αξιοποίησης των μεγάλων πόρων του προγράμματος NextGenerationEU και στερεών δημοσιονομικών πλεονασμάτων για μία μακρά περίοδο», αναφέρει ο οίκος.

Το σενάριο υποβάθμισης των προοπτικών

«Θα μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε τις προοπτικές σε σταθερές μέσα στους επόμενους 24 μήνες, αν η δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας και οι εξωτερικές ανισορροπίες, όπως του υψηλού ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, επιδεινώνονταν σημαντικά πέραν των προσδοκιών μας. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, για παράδειγμα, αν οι γεωπολιτικές και εξωγενείς πιέσεις πλήξουν την Ελλάδα περισσότερο απ’ ό,τι υποθέτουμε σήμερα».

Αξιόπιστα σχέδια για μεταρρυθμίσεις σε Δικαιοσύνη και Υγεία

Ο S&P αναφέρει ότι τώρα υπάρχουν αξιόπιστα σχέδια για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων σε βασικούς προβληματικούς τομείς, στους οποίους η πρόοδος ήταν περιορισμένη έως τώρα, όπως για τις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη και την Υγεία.

«Κατά την άποψή μας, ο βασικός κίνδυνος για την υλοποίηση είναι η επικράτηση μίας μεταρρυθμιστικής κόπωσης πριν να έχει αναληφθεί επαρκής δράση, ιδιαίτερα αν η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων δεν διαχέεται σε όλη την κοινωνία», σημειώνει.

Πρόβλεψη για μέσο ρυθμό ανάπτυξης 2,4% έως το 2027

Αναφέρει ότι παρά τα ελαφρά πιο αδύναμα οικονομικά στοιχεία τα τελευταία τρίμηνα, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ ήταν σχετικά εύρωστη στο 2% το 2023. Από την άλλη πλευρά, τα δημόσια έσοδα δεν εξασθένισαν, αλλά αυξήθηκαν κατά 6,2% σε ενοποιημένη βάση το 2023.

«Κατά την άποψή μας, αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τον συνδυασμό του υψηλού ακόμη πληθωρισμού πέρυσι (ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 4,2%) και των μερισμάτων από τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στους τομείς της ψηφιοποίησης και της δημοσιονομικής συμμόρφωσης».

Μεσοπρόθεσμα, ιδιαίτερα αν διατηρηθεί η μεταρρυθμιστική δυναμική, «πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να αναπτυχθεί ταχύτερα από την Ευρωζώνη. Προβλέπουμε ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά μέσο όρο 2,4% την περίοδο 2024-2027, αντανακλώντας μία απτή άνοδο της επενδυτικής δραστηριότητας που θα καθοδηγείται από τα σχέδια του NextGenerationEU, τους βελτιωμένους ισολογισμούς των νοικοκυριών και του τραπεζικού συστήματος και από το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία είναι ακόμη περίπου 22% μικρότερη σε σχέση με το υψηλό επίπεδο πριν από την κρίση χρέους.

Στο 19% του ΑΕΠ οι επενδύσεις

Ο οίκος προβλέπει ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν φέτος κατά 11,1% και την επόμενη τριετία κατά μέσο όρο κατά 8%, με αποτέλεσμα ως ποσοστό στο ΑΕΠ να σκαρφαλώσουν στο 19% το 2027.

Οι εξωγενείς κίνδυνοι

Σημειώνει ότι η Ελλάδα, όπως και οι άλλες μικρές ανοικτές οικονομίες, παραμένει εκτεθειμένη στην αλλαγή των ανέμων της παγκόσμιας οικονομίας και τους συνεχιζόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους, όπως μία πιθανή οικονομική επιβράδυνση που θα μπορούσε να επηρεάσει τους σημαντικούς εξωστρεφείς τομείς του τουρισμού ή της ναυτιλίας ή μία άλλη ξαφνική εκτίναξη των τιμών ενέργειας.

«Οι εξελίξεις αυτές θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τη βελτιωμένη δυναμική των πιστοληπτικών δεικτών της Ελλάδας. Οι αξιολογήσεις μας παραμένουν περιορισμένες από το υψηλό ακόμη επίπεδο του δημόσιου χρέους και τη σχετικά αδύναμη εξωτερική θέση ρευστότητας της οικονομίας», αναφέρει ο S&P.

Πιο ανθεκτικές οι τράπεζες

Για τις τράπεζες, ο S&P σημειώνει ότι η ανθεκτικότητά τους βελτιώθηκε σημαντικά καθώς απαλλάχθηκαν από κόκκινα δάνεια ύψους 80 δισ. ευρώ από το 2019 και μετά, με τη μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 8% να οφείλεται κυρίως στο πρόγραμμα «Ηρακλής», ενώ σημειώνει πως είναι σημαντικό ότι η δημιουργία νέων NPLs φαίνεται περιορισμένη. 

Εκτιμά ότι η επάνοδος των τραπεζών στην κερδοφορία σημαίνει ότι σταδιακά τα κεφάλαιά τους θα αποκτήσουν υψηλότερη ποιότητα καθώς θα μπορούν να αντικαταστήσουν την αναβαλλόμενη φορολογία.

 

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ