Νέα
  • ΓΔ: 1424.04 +0.16%
  • Τζίρος: 184,77 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Θεαματική αύξηση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας

Alpha Bank / Πηγή: Εurokinissi
Alpha Bank / Πηγή: Εurokinissi

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με τους εμπορικούς της εταίρους ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής την περασμένη δεκαετία και επιταχύνθηκε περαιτέρω τα τελευταία έτη, σύμφωνα με ανάλυση της Alpha Bank (οικονομικό δελτίο).

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, αφενός, τη βελτίωση του δείκτη εξωστρέφειας της χώρας (trade openness) και τη σύγκλισή του με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και, αφετέρου, την αύξηση του μεριδίου των ελληνικών εξαγωγών αγαθών στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών δεκαετιών.

Αν και το πρώτο δίμηνο του 2024 οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών υποχώρησαν σε σύγκριση με το περασμένο έτος, από το 2010 μέχρι σήμερα η συμμετοχή τους στο ΑΕΠ έχει αυξηθεί σημαντικά, υπερβαίνοντας μάλιστα το 2023 το αντίστοιχο ποσοστό των εξαγωγών υπηρεσιών, στο 22,6% έναντι 22,2%, αντίστοιχα

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας διαμορφώνει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω άνοδο των ελληνικών εξαγωγών μεσοπρόθεσμα, μετριάζοντας έτσι τους κινδύνους αποδυνάμωσης της εξωτερικής ζήτησης ως απόρροια του ασταθούς διεθνούς περιβάλλοντος.

Πράγματι, στην τρέχουσα συγκυρία, η γεωπολιτική αβεβαιότητα παρουσιάζεται αυξημένη, καθώς ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Ιράν μπορεί να οδηγήσει σε εκ νέου άνοδο των τιμών της ενέργειας, σε διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και σε αύξηση του κόστους μεταφοράς.

Δείκτης Εξωστρέφειας και Μερίδιο των Ελληνικών Εξαγωγών 

Πρώτον,  ο δείκτης εξωστρέφειας, ο οποίος αντανακλά τη σημασία του διεθνούς εμπορίου για την ελληνική  οικονομία, μετριέται ως ο λόγος του συνόλου των εισαγωγών και εξαγωγών προς το ΑΕΠ και έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια.

Το 2023, ο εν λόγω δείκτης προσέγγισε το 95%, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο που διαμορφώθηκε σε 101,7%. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο εν λόγω δείκτης το 2010 ήταν μόλις 51%, ενώ, κατά μέσο όρο, τη δεκαετία του 1990 δεν ξεπερνούσε το 40%.

Alpha Bank, εξωστρέφεια

Δεύτερον, το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών αγαθών επί των συνολικών εξαγωγών αγαθών παγκοσμίως καταγράφει επίσης σημαντική αύξηση. Συγκεκριμένα, το 2010, οι εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας αντιπροσώπευαν το 0,18% των παγκόσμιων εξαγωγών αγαθών, με το εν λόγω ποσοστό να υποχωρεί στο 0,17% το 2015 και έκτοτε να ακολουθεί ανοδική πορεία για να διαμορφωθεί στο 0,23% το 2023, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό από το 1992.

Η επίδοση αυτή της Ελλάδας καθίσταται ακόμη πιο σημαντική εάν ληφθεί υπόψη ότι έλαβε χώρα σε μία περίοδο ενίσχυσης του παγκόσμιου εμπορίου.  Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2010-2023, οι εξαγωγές αγαθών παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 5,2%, κατά μέσο όρο, ωστόσο στην Ελλάδα η άνοδος ήταν μεγαλύτερη (6,7%), με αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου της χώρας μας.

Η αύξηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την πτωτική τάση του μεριδίου των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υποχώρησε από 31,16% το 2010 σε 30,25% το 2023.

Διεθνώς Εμπορεύσιμα Αγαθά

Παρά το γεγονός ότι το μερίδιο των διεθνώς εμπορεύσιμων κλάδων επί της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας υποχώρησε ελαφρώς σε 47,2% το 2023, από 48,9% το 2022, αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας (2010: 40,6%).

 Όλοι οι επιμέρους κλάδοι που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες έχουν ενισχύσει τα μερίδιά τους σε σύγκριση με το 2010, με το ποσοστό της βιομηχανίας επί της συνολικής ΑΠΑ να ανέρχεται, το 2023, σε σχεδόν 16% από 12,3%, του ευρύτερου κλάδου που περιλαμβάνει τον τουρισμό και το εμπόριο να ενισχύεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και το μερίδιο του πρωτογενούς τομέα να αυξάνεται από 3,4% σε 4,3%.

 

Σε ετήσια βάση, ωστόσο, η ΑΠΑ της βιομηχανίας μειώθηκε (σε τρέχουσες τιμές), ενώ το προϊόν του ευρύτερου κλάδου που περιλαμβάνει το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τον τουρισμό και τις μεταφορές σημείωσε άνοδο, με ρυθμό χαμηλότερο της συνολικής ΑΠΑ.

Επιπρόσθετα, η ΑΠΑ των κατασκευών αλλά και των λοιπών κατηγοριών υπηρεσιών, όπως ενημέρωση και επικοινωνία, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες και τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, αυξήθηκε με ρυθμό εντονότερο από το σύνολο της ΑΠΑ, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η συμμετοχή τους σε αυτήν. 

Alpha Bank, ανταγωνιστικότητα

Εξέλιξη και Διάρθρωση Εξαγωγών Αγαθών

Το 2023, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών -σε πραγματικούς όρους- αυξήθηκαν κατά 3,2% σε σχέση με το 2022 και ανήλθαν σε Ευρώ 39,3 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 22,6% του ΑΕΠ. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι οι εξαγωγές αγαθών παρουσιάζουν σταθερά ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια, έχοντας υπερδιπλασιαστεί από το 2010. Όσον αφορά στις εξαγωγές υπηρεσιών, το 2023 ανήλθαν σε Ευρώ 35,2 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 22,2% του ΑΕΠ και σημειώνοντας αύξηση κατά 4,2%. Το γεγονός αυτό αποδίδεται, σε μεγάλο βαθμό, στις εξαιρετικές επιδόσεις που σημειώθηκαν το 2023 στον κλάδο του τουρισμού.

Παρά την αύξηση των εξαγωγών αγαθών σε πραγματικούς όρους, παρατηρείται μείωση σε ονομαστικούς όρους, το 2023, γεγονός που συνδέεται με την πτώση των τιμών της ενέργειας. Ως προς την ανάλυση ανά κατηγορία προϊόντος, καταγράφηκε μείωση στην ονομαστική αξία των εξαγωγών των πρώτων υλών κατά 18,3%, των καυσίμων και ορυκτών κατά 18,1% και των βιομηχανικών ειδών κατά 7,1%. Αντίθετα, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις εξαγωγές ελαίων κατά 37,2%, ποτών και καπνού κατά 11,2% και τροφίμων κατά 9,4%, ενώ καταγράφηκε ηπιότερη αύξηση στις εξαγωγές μηχανημάτων κατά 1,8%.

Alpha Bank, εξαγωγές

Τα προϊόντα πετρελαίου αποτέλεσαν το κυριότερο εξαγώγιμο προϊόν της χώρας μας το 2023, με το μερίδιό τους επί των συνολικών εξαγωγών αγαθών να ανέρχεται σε 32%, ενώ ακολούθησαν τα βιομηχανικά είδη (21,6%), τα τρόφιμα (15%), τα χημικά προϊόντα (12%) και τα μηχανήματα με μερίδιο 10%. Όσον αφορά στους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της χώρας μας, η Ιταλία αποτέλεσε τον σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών πέρυσι (11,6% επί των συνολικών εξαγωγών) και ακολούθησαν η Βουλγαρία (6,9%), η Γερμανία (6,7%), η Κύπρος (6,5%), οι ΗΠΑ (4,2%), η Ισπανία (4,1%), το Ην. Βασίλειο (3,8%), η Ρουμανία (3,6%), η Τουρκία (3,6%) και η Γαλλία (3,5%). Στους εν λόγω προορισμούς κατευθύνθηκε άνω του 50% των ελληνικών εξαγωγών το 2023.

 

 

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ