Νέα
  • ΓΔ: 1406.91 -2.24%
  • Τζίρος: 135,49 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Από κόσκινο η επιστροφή φόρων μετά τις αποκαλύψεις για τη ΔΟΥ Χαλκίδας - Η διαδικασία

Ο Γιώργος Πιτσιλής
Ο Γιώργος Πιτσιλής

Aπό κόσκινο θα περάσουν δεκάδες υποθέσεις επιστροφών φόρου αλλά και χορήγησης φορολογικής ενημερότητας μετά τη σχετική εντολή για εσωτερικό έλεγχο επί των συγκεκριμένων διαδικασιών που έδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, με αφορμή την υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας

Αύξηση του αριθμού των ελέγχων

Οι έλεγχοι  θα πραγματοποιηθούν τόσο σε  ΔΟΥ, δειγματοληπτικά από όλη την Ελλάδα, σε πρώτη φάση, όσο και στο κεντρικό σύστημα. Η φορολογική διοίκηση σχεδίαζε να πραγματοποιήσει 4.000 ελέγχους για τις επιστροφές φόρων το 2024, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί μετά την υπόθεση των εκβιασμών από υπαλλήλους της ΔΟΥ Χαλκίδας.

Όπως εκτιμούν στελέχη της φορολογικής διοίκησης, μέσω του υφιστάμενου αυτοματοποιημένου συστήματος επιστροφών φόρων, με χρήση διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου για τις αιτήσεις επιστροφής, περιορίζεται δραστικά η ανθρώπινη παρέμβαση που μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα διαφθοράς .

Σύμφωνα με τα  διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, 94.209 φορολογούμενοι έχουν λάβει ήδη πίσω χρήματα – άμεση επιστροφή – ποσοστό που αντιστοιχεί στο 67,33%, από εκείνες που έχουν μπει στην τελική ευθεία και αυτό διότι ένας αριθμός αν και έχει εκκαθαριστεί, δεν έχει προχωρήσει είτε ο συμψηφισμός οφειλών, είτε η άμεση επιστροφή.

Πρόκειται για ενήμερους δικαιούχους χωρίς χρέη. Τα εκκαθαριστικά για τα οποία έχει προχωρήσει ο κεντρικός συμψηφισμός ανέρχονται σε 32.654 δηλώσεις. Αθροιστικά για εκείνες που έχει πραγματοποιηθεί, είτε ο κεντρικός συμψηφισμός είτε η άμεση επιστροφή, ανέρχεται σε 126.901. Συμψηφισμοί και  επιστροφές από τις ΔΟΥ  αφορούν μόλις  38 περιπτώσεις, ήτοι το 0,03% που όσες έχουν εκκαθαρισθεί

Η ΑΑΔΕ επιδιώκει φέτος να επιστρέψει  6,588 δισ. ευρώ  σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων επιστροφών ΦΠΑ  και την άμεση επιστροφή φόρων σε ποσοστό άνω του 95% για όλες τις φορολογίες. Σημειώνεται ότι πέρυσι σημειώθηκε ρεκόρ επιστροφών φόρων ύψους άνω των 6,9 δισ. ευρώ, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει επιστραφεί ποτέ μέσα σε ένα έτος.

Ειδικότερα για τον ΦΠΑ, όπως προβλέπει το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ, στόχος είναι η διεκπεραίωση των αιτημάτων επιστροφής εντός 90 ημερών σε ποσοστό τουλάχιστον 95%, η αξιολόγηση αιτημάτων επιστροφών αυτοματοποιημένα σε περιοδική βάση και η αξιοποίηση Χρυσής Λίστας δικαιούχων για την επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠA.

Διαβάστε επίσης: ΑΑΔΕ: Από «κόσκινο» τα αρχεία στη ΔΟΥ Χαλκίδας - Παύθηκαν οι διωκόμενοι

H διαδικασία επιστροφής φόρων

Σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζει η ΑΑΔΕ, αρχικά οι δικαιούχοι επιστροφών φόρου ελέγχονται εάν χρωστάνε στην Εφορία ή στον ΕΦΚΑ και γίνεται η ανάλογη παρακράτηση στο σύνολο ή σε μέρος του ποσού της επιστροφής.

Παράλληλα γίνονται και έλεγχοι, εάν υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές από τρέχουσες υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

- Αρχικά, η Δ.Α.Φ.Ε. της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για το αν οι δικαιούχοι επιστροφής φόρου είναι φορολογικά ενήμεροι. Εάν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος για τυχόν οφειλές, ο συμψηφισμός αυτών με βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013 και του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), η παρακράτηση αυτών κατά τις διατάξεις περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής και ο συμψηφισμός αυτών με οφειλές σε Ο.Κ.Α. Εν συνεχεία διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

-Εφόσον ο δικαιούχος είναι φορολογικά ενήμερος, η Δ.Α.Φ.Ε. ενημερώνεται για τις οφειλές στους Ο.Κ.Α. από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) κατόπιν αιτήματος που αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

-Εάν ο δικαιούχος της επιστροφής οφείλει στους Ο.Κ.Α. τότε η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ., προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και η απόδοση των παρακρατούμενων ποσών στους Ο.Κ.Α.. Εν συνεχεία διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

-Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η Δ.Α.Φ.Ε. προβαίνει στη ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με αυτά που τηρούνται στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση, η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. για τη διενέργεια σχετικού έλεγχου και τη μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

-Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. Για την εξόφλησή των εν λόγω Α.Φ.ΕΚ. εκδίδει κεντρικά οριστικοποιημένες εντολές μεταφοράς, σε πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων.

Διαβάστε επίσης: ΑΑΔΕ: Ταχύτερες οι επιστροφές φόρου - Ερχεται ο πρώτος μεγάλος συμψηφισμός με ΕΝΦΙΑ

Τι ισχύει για επιστροφές ΦΠΑ

Με αυτοματοποιημένες διαδικασίες πραγματοποιούνται κεντρικοί συμψηφισμοί και πιστώνονται οι επιστροφές φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, εκ των υστέρων πραγματοποιούνται έλεγχοι  σε δείγμα που επιλέγεται για τις περιπτώσεις δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής χωρίς έλεγχο.

Κεντρικό ρόλο παίζει  η 'χρυσή λίστα', στην οποία  εντάσσονται με βάση κριτήρια και προϋποθέσεις επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν και δεν είχαν φορολογικά παραπτώματα  και δεν υπάρχουν ενδείξεις για συμμετοχές σε απάτες. 

Οι επιχειρήσεις για να κερδίσουν μια θέση στη «Χρυσή Λίστα» και να λαμβάνουν πρώτες τις επιστροφές φόρων θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

  • Να έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρείς φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων κατόπιν ελέγχων ποσών δεν διαφέρει από το συνολικά αιτούμενο ποσό σε ποσοστό άνω 5%.
  • Να μην έχουν υποπέσει σε φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.
  • Να μην χαρακτηρίζονται ως ύποπτοι για συμμετοχή σε απάτη που αφορά στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, τα οποία εξετάζονται σε κεντρικό επίπεδο αποκλειστικά και δεν δημοσιοποιούνται.

 

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ