Νέα
  • ΓΔ: 1280.11 +0.39%
  • Τζίρος: 64,49 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΚΤ: Σε ποιους κλάδους αυξάνονται τα κόκκινα δάνεια - Οι προτεραιότητες έως το 2024

Αντρέα Ενρία
Πηγή: APImages

Οι τράπεζες της Ευρωζώνης θα αντιμετωπίσουν αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο καθώς θα αποσύρονται τα κρατικά μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Αντρέα Ενρία, επικεφαλής της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, η οποία ανακοίνωσε σήμερα τις προτεραιότητές της για την τριετία 2022-2024.

«Αρκετοί πρόδρομοι δείκτες υποδηλώνουν μία πιθανή επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού στο μέλλον», τόνισε ο Ενρία σε ανάρτησή του στο blog του SSM, προσθέτοντας: «Τα ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) σε τομείς που είναι πιο ευάλωτοι στον αντίκτυπο της πανδημίας έχουν αρχίσει επίσης να αυξάνονται. Αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο στις υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης, τις αερομεταφορές και τους τομείς που συνδέονται με τα ταξίδια», πρόσθεσε.

Προτεραιότητα στον πιστωτικό κίνδυνο

Ο SSM αναφέρει ότι στις εποπτικές προτεραιότητες θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον πιστωτικό κίνδυνο καθώς υπάρχουν ακόμη μεγάλα προβλήματα στον τομέα αυτό. «Παρά τις πρωτοβουλίες των τελευταίων μηνών σχετικά με την αξιολόγηση και την επαλήθευση της ετοιμότητας των τραπεζών για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης επιδείνωσης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, διαπιστώθηκε, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας “Dear CEO letter”, ότι εξακολουθούν να υφίστανται ουσιώδεις ανεπάρκειες στα πλαίσια διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου σε αρκετές τράπεζες», σημειώνεται.

Οι κύριοι τομείς που αποτελούν πηγή ανησυχίας αφορούν τον εντοπισμό και την ταξινόμηση των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, το πλαίσιο αποτίμησης των εξασφαλίσεων και την επάρκεια των πρακτικών σχηματισμού προβλέψεων.

Ο SMM σχολιάζει αρνητικά το γεγονός ότι ορισμένες τράπεζες έχουν αρχίσει ήδη να μειώνουν τις προβλέψεις για επισφάλειες και τονίζει ότι θα ξεκινήσει επικοινωνία με τράπεζες που έχουν αναφέρει ουσιώδεις ανεπάρκειες και, κατά περίπτωση, θα διενεργήσει στοχευμένες αξιολογήσεις, επιτόπιες επιθεωρήσεις και διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων.

Επίσης, οι εποπτικές αρχές θα αξιολογήσουν και θα επαληθεύσουν κατά πόσον οι τράπεζες εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τη χορήγηση και την παρακολούθηση των δανείων, με ιδιαίτερη έμφαση στα χαρτοφυλάκια ακινήτων.

Εμφαση στα ανοίγματα σε εμπορικά ακίνητα

Στρατηγικός στόχος είναι, επίσης, η ενίσχυση της εποπτείας στα ανοίγματα των εποπτευόμενων ιδρυμάτων σε τομείς ευάλωτους στον κορονοϊό, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των εμπορικών ακινήτων, οι τιμές των οποίων μειώθηκαν λόγω της πτώσης της ζήτησης που προκλήθηκε από την πανδημία καθώς και η αποτροπή της συσσώρευσης κινδύνων στον τομέα της μοχλευμένης χρηματοδότησης.

Η διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου

Ο SSM θα εστιάσει και στη διαχείριση από τις τράπεζες του κινδύνου από μία αύξηση των επιτοκίων, ο οποίος φαίνεται πλέον όλο και περισσότερο στον ορίζοντα.

Στρατηγικός στόχος, εν προκειμένω, σημειώνει είναι οι τράπεζες να διαθέτουν άρτιες ρυθμίσεις για τη διαχείριση του αντίκτυπου των διαταραχών των μεσοπρόθεσμων επιτοκίων και των πιστωτικών περιθωρίων, κάνοντας λόγο για πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου ανατιμολόγησης στις αγορές κρατικών και εταιρικών ομολόγων ή μετοχών.

Αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στρατηγικός στόχος είναι οι τράπεζες να διαθέτουν κατάλληλες ρυθμίσεις προκειμένου να καταστήσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους βιώσιμα σε μακροπρόθεσμα ορίζοντα.

Μία άλλη εστίαση στην εποπτεία του SSM είναι η αντιμετώπιση από τις τράπεζες των ανεπαρκειών στη λειτουργία τους και τη σύνθεση των διοικήσεων τους.

«Παρά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια, οι εποπτικές αρχές εξακολουθούν να αναφέρουν μεγάλο αριθμό ευρημάτων που καταδεικνύουν διαρθρωτικές ανεπάρκειες όσον αφορά τις λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου, τη λειτουργία των διοικητικών οργάνων ή τη συγκέντρωση δεδομένων σχετικών με τους κινδύνους και τις ικανότητες υποβολής αναφορών. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στην έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων εγείρουν εύλογες ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διοικητικών συμβουλίων τους και τις ικανότητες στρατηγικού συντονισμού», σημειώνεται.

Αλλοι τομείς που θα εστιάσει την εποπτεία του ο SSM είναι η ενσωμάτωση του κλιματικού κινδύνου στα μοντέλα και τις στρατηγικές των τραπεζών καθώς και η ύπαρξη άρτιων πλαισίων διαχείρισης κινδύνων αντισυμβαλλόμενου.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ