Νέα
  • ΓΔ: 1275.09 +0.14%
  • Τζίρος: 320,56 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Attica Bank: Πιθανότατα μετά τα Χριστούγεννα η ολοκλήρωση της ΑΜΚ

Πηγή: Intime
Πηγή: Intime

Πιθανή είναι η μετάθεση λίγων ημερών για την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, καθώς, όπως όλα δείχνουν, η άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης μετατίθεται για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αντί της Παρασκευής 17 Δεκεμβρίου. Και μαζί μετατίθεται και η ολοκλήρωση της ΑΜΚ πιθανόν και μετά τα Χριστούγεννα.

Χθες η Αttica Bank ανακοίνωσε τους όρους της συμφωνίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το σχήμα Ellington-TMEΔΕ, που αφορά τόσο τη συμμετοχή του στην παρούσα ΑΜΚ όσο και τη συνέχεια, καθώς το επενδυτικό σχήμα αναλαμβάνει ρητές δεσμεύσεις για την κεφαλαιακή «ένεση», που θα ακολουθήσει εντός του 2022 και ενώ θα έχουν υπολογιστεί με ακρίβεια οι κεφαλαιακές ανάγκες, λόγω των τυχόν ζημιών από τις τιτλοποιήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ηρακλής». 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δεύτερης φάσης, Εllington και ΤΜΕΔΕ θα ελέγχουν το 68%.

Σήμερα το Δ.Σ. της Attica αναμένεται να εγκρίνει το συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου για την ΑΜΚ και στη συνέχεια -σήμερα ή αύριο- η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα δώσει το δικό της «πράσινο φως».

https://www.imerisia.gr/oikonomia/trapezes/29835_pollaplasiazontai-oi-trapezikes-e-apates-poios-plironei-ti-zimia

Η ανακοίνωση της Attica Bank

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο η Attica Bank: «Το Συμπλήρωμα, όταν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, και θα προβλέπει το δικαίωμα των επενδυτών που έχουν ήδη καλύψει μετοχές της Αύξησης πριν από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος να υπαναχωρήσουν εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή του».

Ετσι, δεν αποκλείεται η τελευταία μέρα της άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης να είναι η Δευτέρα 20/12/2021 αντί της Παρασκευής 17/12/2021 και το συνολικό χρονοδιάγραμμα να διαμορφωθεί ως εξής: στις 23 Δεκεμβρίου η ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ, στις 24 Δεκεμβρίου η έγκριση του ΧΑ για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και η ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης των νέων μετοχών, όταν θα ανοίξει ξανά το Χρηματιστήριο Αθηνών, τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου.

Οι όροι της συμφωνίας

Σε ό,τι αφορά τους όρους της συμφωνίας, αποτελείται από δύο μέρη: αυτό της εν εξελίξει ΑΜΚ των 240 εκατ. ευρώ και αυτό της κεφαλαιακής «ένεσης» που ακολουθήσει το 2022.

Για την ΑΜΚ προβλέπεται ότι το ΤΧΣ θα συμμετάσχει στην αύξηση για ποσό έως €153.765.391, ασκώντας αντίστοιχα δικαιώματα προτίμησης που του ανήκουν και καλύπτοντας τις αναλογούσες στο ποσό αυτό νέες μετοχές της Αύξησης (οι «Νέες Μετοχές»), προκειμένου εν συνεχεία η Ellington να αποκτήσει τις αδιάθετες Νέες Μετοχές.

Το ΤΜΕΔΕ και η Ellington θα συμμετέχουν με συνολικό ποσό €62.000.000 ως εξής: το ΤΜΕΔΕ θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής που του ανήκουν και θα καλύψει τις Νέες Μετοχές που του αναλογούν, και η Ellington θα αποκτήσει όλες τις αδιάθετες Νέες Μετοχές, ήτοι τις αδιάθετες Νέες Μετοχές που θα προκύψουν τόσο από τη μη άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από μετόχους μειοψηφίας, όσο και από τη μη πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης του ΤΧΣ, κατά τα ανωτέρω.

Στη δεύτερη φάση, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας αύξησης, η τράπεζα θα προχωρήσει στη διενέργεια άσκησης δέουσας επιμέλειας που θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2022. Σκοπός της άσκησης και της ενδεχόμενης Αξιολόγησης Προγράμματος «Ηρακλής» είναι να ποσοτικοποιήσουν τυχόν κενά στις προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους και λοιπές απομειώσεις της Τράπεζας και να εντοπίσουν ενέργειες προς καταγραφή στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη τυχόν επιπλέον προβλέψεων.

https://www.imerisia.gr/oikonomia/trapezes/29778_pote-oi-kokkines-epiheiriseis-mporoyn-na-epistrepsoyn-ston-trapeziko

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, τα μέρη δεσμεύονται να προβούν σε δεύτερη επένδυση στην Τράπεζα το αργότερο εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του 2021, κατά τρόπο ώστε το ΤΜΕΔΕ και η Ellington να κατέχουν τελικά ποσοστό περίπου 68% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Αυτή η δεύτερη επένδυση συνίσταται σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε με δικαίωμα προτίμησης παλαιών μετόχων είτε χωρίς και ενδεχομένως σε μια «Τρίτη Εισφορά Κεφαλαίου».

Η τυχόν Τρίτη Εισφορά Κεφαλαίου θα δομηθεί είτε ως τρίτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε ως έκδοση από την Τράπεζα τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) ή οποιουδήποτε άλλου εναλλακτικού χρηματοοικονομικού μέσου, όπως μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, που θα συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών.

Το ποσό της Δεύτερης Αύξησης και της Τρίτης Εισφοράς Κεφαλαίου (στο μέτρο που θα απαιτηθεί), καθώς και ο αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν για καθένα από τα μέρη θα βασίζονται σε έναν μηχανισμό προσαρμογής σε αναλογία με το ακριβές μέγεθος των προβλέψεων που θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν σε σχέση με τα συνολικά ανοίγματα της Τράπεζας ως αποτέλεσμα:

  1. Της διεξαγωγής της Άσκησης Δέουσας Επιμέλειας,
  2. της τυχόν Αξιολόγησης Προγράμματος Ηρακλής, και
  3. της μειωτικής επίπτωσης στη συμμετοχή μετόχων στο κεφάλαιο της Τράπεζας λόγω τυχόν μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC) που τυχόν πραγματοποιηθεί μεταξύ της Δεύτερης Αύξησης και της Τρίτης Εισφοράς Κεφαλαίου.

Το ΤΜΕΔΕ και η Ellington αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στην τελευταία επένδυση ισότιμα (pari passu). Σε περίπτωση που κάποιος εκ των δύο δεν επενδύσει το σύνολο ή μέρος του ποσού το οποίο έχει δεσμευτεί να επενδύσει, ο έτερος αναλαμβάνει να επενδύσει το ποσό αυτό.

Τέλος, ΤΧΣ και ΤΜΔΕ-Ellington συμφώνησαν στην υλοποίηση πενταετούς στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου, υπόδειξη μελών για το Δ.Σ. σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής των μερών στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας και μέχρι να αποκτήσει το σχήμα ΤΜΕΔΕ-Εllington ποσοστό 68% συγκεκριμένες συναλλαγές μείζονος σημασίας μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν έγκρισης από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνέλευσης.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ