Νέα
  • ΓΔ: 1275.09 +0.14%
  • Τζίρος: 320,56 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Τράπεζες: Αλλάζουν τα κριτήρια συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων με το νόμο του ΤΧΣ

Σειρά αυστηρών κριτηρίων που αφορούσαν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιβλήθηκαν λόγω παροχής κρατικής βοήθειας και λόγω μνημονίων αίρονται με το νέο, υπο διαβούλευση, σχέδιο νόμου για το ΤΧΣ

Για τα μέλη των Δ.Σ  αίρεται η υποχρέωση της κατ’ ελάχιστον 10ετούς εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή των επισφαλών περιουσιακών στοιχείων και για τα μη εκτελεστικά μέλη, να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια ως μέλη διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Σε ότι αφορά τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, καταργούνται τα υφιστάμενα κριτήρια που επιβάλλουν τις τράπεζες στις οποίες το ΤΧΣ είναι μέτοχος την συμμετοχή τουλάχιστον 3 εμπειρογνωμόνων ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, με επαρκείς γνώσεις και διεθνή εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών σε αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 χρόνια ως μέλη διεθνούς τραπεζικού ομίλου, που δεν δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά.

Καταργείται η αξιολόγηση από το ΤΧΣ

 Eπίσης καταργείται η αξιολόγηση από το ΤΧΣ, με τη βοήθεια ανεξάρτητου συμβούλου, του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών, που έχουν υπογράψει RFAs .

Υπενθυμίζεται πως το  Πλαίσιο Συνεργασίας  μεταξύ τραπεζών και Ταμείου διαφοροποιείται μεταξύ των τραπεζών στις οποίες το Ταμείο ασκεί πλήρως τα δικαιώματα ψήφου (συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα κάτω του 10%), καθώς και για εκείνες στις οποίες το Ταμείο έχει περιορισμένα δικαιώματα ψήφου (συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ίση ή άνω του 10%), σύμφωνα με το ν. 3864/2010.

Με το νέο σχέδιο νόμο παύει να ισχύει πως αυτά τα  μέλη δεν πρέπει να είχαν οποιαδήποτε σχέση με πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά τα προηγούμενα 10 χρόνια.

Τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης

Επίσης, η αξιολόγηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) Κάθε μέλος πρέπει να μην ασκεί, ούτε να του έχει ανατεθεί κατά τα τελευταία 4 χρόνια πριν τον διορισμό του, σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως Αρχηγού του Κράτους ή Προέδρου της Κυβέρνησης, ανώτερου πολιτικού αξιωματούχου, ανώτερου κυβερνητικού, δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου, ή σημαντική θέση ως ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή στελέχους πολιτικού κόμματος.

(β) Κάθε μέλος πρέπει να δηλώνει όλες τις οικονομικές διασυνδέσεις με το πιστωτικό ίδρυμα πριν από τον διορισμό του. Η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει επιβεβαιώσει την ικανότητα και καταλληλότητά του για τη θέση, όπου αυτό προβλέπεται.

Επιπλέον, οποιαδήποτε καταδίκη ή άσκηση ποινικής δίωξης με αμετάκλητο βούλευμα για αδικήματα που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα αποτελεί λόγο παύσης της θητείας του μέλους.

Επίσης, το ΤΧΣ χάνει το δικαίωμα να ζητά σύγκληση γενικής συνέλευσης αλλά και έγκρισης του οικονομικού διευθυντή στις τράπεζες στις οποίες συμμετέχει.  

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ