Νέα
  • ΓΔ: 1269.56 +0.38%
  • Τζίρος: 84,48 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Στεγαστικά δάνεια: Αυξάνονται οι... συνετές χορηγήσεις - Τι θα σημάνει η αύξηση επιτοκίων

Πηγή: Pixabay

Αυξάνονται οι εκταμιεύσεις δανείων με εξασφάλιση οικιστικά ακίνητα, ωστόσο παραμένουν χαμηλές τόσο ως απόλυτο μέγεθος (782 εκατ. ευρώ το 2021) όσο και σε σύγκριση με το προ δημοσιονομικής κρίσης επίπεδο.

Πάντως, τα τριμηνιαία στοιχεία δείχνουν μια σταδιακή αυξητική τάση των εκταμιεύσεων.

ΤτΕ: Εκταμιεύσεις 781,7 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την Εκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, στο 4ο τρίμηνο του 2021 οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων με εξασφάλιση οικιστικών ακινήτων ήταν αυξημένες κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε 256,4 εκατ. ευρώ, ενώ υπεγράφησαν 3.444 νέες δανειακές συμβάσεις.  

Αντίστοιχα, για το έτος 2021 οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε 781,7 εκατ. ευρώ και υπεγράφησαν 10.685 νέες δανειακές συμβάσεις. Το 2021 η μέση εκταμίευση δανείου ανήλθε σε 73,2 χιλ. ευρώ και η μέση διάρκεια του δανείου κατά την έκδοση ήταν 23,4 έτη.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι εκταμιεύσεις σε ποσοστό 97% προορίζονται για αγορά οικιστικών ακινήτων, ενώ μόλις 3% αφορά δάνεια για αγορά οικιστικών ακινήτων προς εκμίσθωση.

Σχεδόν το σύνολο των νέων εκταμιεύσεων αφορά δάνεια πλήρως χρεολυτικά.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Οι εκταμιεύσεις δανείων με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου άνω των 10 ετών αντιπροσωπεύει το 51% του συνόλου των νέων δανείων, ενώ οι εκταμιεύσεις δανείων με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου μικρότερη ή ίση του ενός έτους αντιπροσωπεύει το 32%.

Το 43% των νέων δανειακών συμβάσεων έχουν διάρκεια έως 20 έτη, το 19% έχουν διάρκεια από 20 έως 25 έτη, ενώ το υπόλοιπο 38% έχουν διάρκεια από 25 έως 35 έτη

Επίσης, από την ανάλυση βασικών δεικτών προκύπτει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν μέχρι τώρα συνετές πρακτικές δανεισμού.

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος των εκταμιεύσεων, δηλαδή 75,1%, κατατάσσονται στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου, επομένως σε δανειολήπτες με επαρκές εισόδημα και ικανοποιητική ικανότητα εξυπηρέτησης δανείου.

Το 23,1% των εκταμιεύσεων δανείων χαρακτηρίζονται ως μεσαίου κινδύνου, ενώ στην κατηγορία υψηλού κινδύνου βρίσκεται το μόλις 1,8% των δανείων.

Το μερίδιο αγοράς των τεσσάρων σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά τις εκταμιεύσεις δανείων με εξασφάλιση οικιστικών ακινήτων ανήλθε σε 95,3% το δ' τρίμηνο του 2021. Τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα και οι συνεταιριστικές τράπεζες είχαν μερίδιο αγοράς 3,6% και 0,7% αντίστοιχα. Τέλος, το μερίδιο αγοράς των υποκαταστημάτων ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων ανήλθε σε 0,4%.

Ο κίνδυνος επιτοκίου για τα νοικοκυριά

Τράπεζες και δανειολήπτες προετοιμάζονται για την αύξηση των επιτοκίων, με την ΤτΕ να αναφέρει ότι «μεσοπρόθεσμα αναμένεται σταδιακή άρση της διευκολυντικής κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη έξαρση των πληθωριστικών πιέσεων. Ωστόσο, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων αναμένεται να παραμείνουν σε χαμηλό επίπεδο για ολόκληρο το 2022, ασκώντας μικρή μόνο επίδραση στο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους των νοικοκυριών».

Στην διάρκεια του 2021 τα ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια χορηγήσεων διευκόλυναν τα νοικοκυριά να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Οι δαπάνες για τόκους ως ποσοστό του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών μειώθηκαν περαιτέρω, λόγω της μείωσης των υπολοίπων των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, αλλά και της μείωσης του επιτοκιακού κόστους στα στεγαστικά δάνεια.

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2022, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,5%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των πέντε ετών και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 1,9% και 6,3% αντίστοιχα. 

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ