Νέα
  • ΓΔ: 1217.75 +1.45%
  • Τζίρος: 79,25 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Εθνική Τράπεζα: Υψηλή βαθμολογία στα πανευρωπαϊκά stress tests για το κλίμα

Πηγή: Intime
Πηγή: Intime

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών Κλιματικού Κινδύνου του 2022, που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), σύμφωνα με κοινούς μεθοδολογικούς κανόνες και παραδοχές σεναρίων που δημοσιεύθηκαν στις 27/01/2022.

Η ΕΚΤ προσδίδει στην Άσκηση ιδιαίτερη βαρύτητα, με στοιχεία εκμάθησης και ανατροφοδότησης αμοιβαίως για τις συμμετέχουσες Τράπεζες και για τις Εποπτικές αρχές, ως μέρος του συνολικού προγράμματος πράσινης μετάβασης και αποτελεσματικής διαχείρισης του περιβαλλοντικού κινδύνου. Δεδομένου του πλαισίου της, η Άσκηση Προσομείωσης Ακραίων Καταστάσεων Κλιματικού κινδύνου δεν εμπεριέχει αξιολόγηση κεφαλαιακής επάρκειας. Τα αποτελέσματά της θα συνεκτιμηθούν ποιοτικά στη Διαδικασία Εποπτικής Επισκόπησης και Αξιολόγησης (SREP) χωρίς άμεση επίπτωση στα κεφάλαια μέσω των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2 (P2G).

Η συνολική αξιολόγηση της ΕΤΕ συνάδει με το μέσο επίπεδο των ευρωπαϊκών Τραπεζών που συμμετείχαν. Ως προς την πρόοδο των εσωτερικών δυνατοτήτων διενέργειας προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων κλιματικού κινδύνου (ποιοτικό σκέλος της Άσκησης), η Τράπεζα τοποθετήθηκε στο Μέσο-Ανεπτυγμένο επίπεδο, ήτοι υψηλότερα από το μέσο των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων, ενώ σε εγχώριο επίπεδο, η σχετική έκθεση του Επιχειρηματικού Μοντέλου της Τράπεζας σε κλιματικούς κινδύνους μετάβασης αξιολογήθηκε ως φέρουσα το μικρότερο κίνδυνο βιωσιμότητας.

Τα συμπεράσματα της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών Κλιματικού Κινδύνου του 2022 αποτυπώνουν την ισχυρή προσήλωση και πρόοδο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στη θεμελίωση ενός εναργούς πλαισίου διαχείρισης του κλιματικού κινδύνου και έγκαιρης προσαρμογής των διαδικασιών και στρατηγικών της, υλοποιώντας μεταξύ άλλων ένα φιλόδοξο σχέδιο σημαντικών επενδύσεων σε ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ