Νέα
  • ΓΔ: 1482.43 +1.22%
  • Τζίρος: 93,68 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Attica Bank: Με ζημιές στο 9μηνο προχωρά στην έγκριση της ΑΜΚ - Τα στοιχήματα του 2023

Ελένη Βρεττού, νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank

Ζημιά μετά από φόρους σε επαναλαμβανόμενη βάση ύψους €27,6 εκατ. από €26,9 εκατ. πέρυσι εμφάνισε η Attica Bank στο εννεάμηνο. Παράλληλα καταγράφει υψηλά επίπεδα ρευστότητας, ικανοποιητική πορεία στις χορηγήσεις νέων δανείων και σημαντική αύξηση των εσόδων από προμήθειες με τις επιδόσεις των κύριων λειτουργικών αποτελεσμάτων να παραμένουν ανθεκτικές και ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης 490 εκατ. ευρώ που θα αποκαταστήσει τους κεφαλαιακούς δείκτες.

Ειδικότερα, αύριο, Παρασκευή 30/12/2022 έχει αποφασιστεί η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας ύψους έως €473,3 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, διαδικασία που θα επιτρέψει την κάλυψη του συνολικού ποσού της κεφαλαιακής ενίσχυσης των €490 εκατ. και υπολογίζεται ότι μεμονωμένα και σε pro forma επίπεδο θα αυξήσει τους δείκτες CET1, Tier 1 και CAD, κατά περίπου 18 ποσοστιαίες μονάδες και τη διοίκηση να υπογραμμίζει ότι το 2023 αποτελεί έτος μετασχηματισμού για την Attica Bank.

►Διαβάστε και: Τράπεζες: Γιατί θα φρενάρουν τα δάνεια σε επιχειρήσεις - Φόβοι και προκλήσεις το 2023

Προτεραιότητα ο εκσυγχρονισμός της Attica Bank

«Έχουμε ξεκινήσει να υλοποιούμε τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας, που εστιάζει στον πελάτη και την εξυπηρέτησή του, είτε είναι ιδιώτης είτε μικρομεσαία επιχείρηση, με νέα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα αναμορφωμένο και αποδοτικό δίκτυο.

Παράλληλα, θέτουμε σε προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό της Attica Bank σε βασικούς τομείς, όπως η βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η ενίσχυση της διοικητικής της δομής και ομάδας, ώστε η Τράπεζα να καταστεί συνειδητή επιλογή συνεργασίας  για επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες, ένας πέμπτος τραπεζικός πόλος που θα στηρίζει την ελληνική οικονομία και ανάπτυξη» δήλωσε διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, Ελενη Βρεττού.

Όπως είπε έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της τράπεζας,  που εστιάζει στον πελάτη και την εξυπηρέτησή του, είτε είναι ιδιώτης είτε μικρομεσαία επιχείρηση, με νέα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα αναμορφωμένο και αποδοτικό δίκτυο.

«Παράλληλα, θέτουμε σε προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό της Attica Bank σε βασικούς τομείς, όπως η βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η ενίσχυση της διοικητικής της δομής και ομάδας, ώστε η Τράπεζα να καταστεί συνειδητή επιλογή συνεργασίας για επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες, ένας πέμπτος τραπεζικός πόλος που θα στηρίζει την ελληνική οικονομία και ανάπτυξη» δήλωσε η CEO της Attica Bank.

►Διαβάστε και: Τράπεζες: Αισιοδοξία για την επόμενη χρονιά παρά τις πολλαπλές προκλήσεις

Το κεφάλαιο των NPEs

Κομβικής σημασίας για την εξυγίανση της τράπεζας και την αναπτυξιακή πορεία είναι η διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και το διοικητικό συμβούλιο χθες εξέτασε πλήθος λύσεων για τoν τρόπο διαχείρισης τους.

Οι σύμβουλοι της τράπεζας, Pepper, UBS και Euroxx, παρουσίασαν στο διοικητικό συμβούλιο την αξιολόγηση των τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων και τις  διαθέσιμες επιλογές για την αποτελεσματική μείωση του δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ).

Σε όλα αυτά η Τράπεζα λαμβάνει υπόψη της τις διεθνείς πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί για τη μείωση των NPEs εκτός κρατικής εγγύησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και με γνώμονα:

  1. τη συμφωνία μετόχων της 30/9/2022 (αναφορικά με τη χρήση 300 εκατ. ευρώ για τη μείωση των NPEs ως μέγιστο ποσό από τα 490 εκατ. ευρώ των συνολικών κεφαλαίων που θα αντληθούν από την προγραμματισμένη κεφαλαιακή ενίσχυση),
  2. το επιχειρηματικό σχέδιο της Τράπεζας και γ) κυρίως τις εποπτικές απαιτήσεις για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Οι αποφάσεις για την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων θα ληφθούν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

►Διαβάστε και: Στεγαστικά δάνεια: Οι «φυλές» των δανειοληπτών και... η ζώνη υψηλού κινδύνου

H εικόνα του 9μήνου

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 24,1% κατά το εννεάμηνο του 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Η σημαντική αύξηση προήλθε κυρίως από την αύξηση των συναλλαγών με χρήση καρτών, καθώς και η χορήγηση νέων δανείων και η έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Οι νέες εκταμιεύσεις κατά το εννεάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε 242 εκατ. ευρώ, με τους δείκτες ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου να βελτιώνονται. Από το σύνολο των νέων χορηγήσεων, τα €221,8 εκατ. αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και τα €19,4 εκατ. τη λιανική τραπεζική.

Η Attica Bank συνέχισε την πιστωτική της επέκταση σύμφωνα με το στρατηγικό της σχεδιασμό, επιδεικνύοντας ικανοποιητική πορεία στις χορηγήσεις νέων δανείων, κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και του τουρισμού.

Η ρευστότητα της Τράπεζας παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, με τις καταθέσεις των πελατών να διαμορφώνονται στα 2,72 δισ. ευρώ στις 30/09/2022.

Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε €1,08 δισ., ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις σε 1,6 δισ. ευρώ. Αναφορικά με τις ενέργειες εξορθολογισμού της βάσης κόστους, και κατά το εννεάμηνο του 2022 συνεχίστηκε η λελογισμένη διαχείριση των επαναλαμβανόμενων εξόδων, καθώς και η περιστολή των δαπανών προσωπικού. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου των ετών 2021 και 2022 οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν μείωση κατά 9,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι επαναλαμβανόμενες λειτουργικές δαπάνες της Τράπεζας παρουσίασαν μείωση ύψους 8%.

Η Attica Bank για το εννεάμηνο 2022 παρουσίασε λειτουργική, ζημία ύψους 34,2 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της επιβάρυνσης των λειτουργικών εξόδων με ένα μη επαναλαμβανόμενο κονδύλι ύψους €13,8 εκατ. που αφορά σε αμοιβές τρίτων για ενέργειες και έργα στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας των μετόχων και του μετασχηματισμού της Τράπεζας.

Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου, CET1 και CAD διαμορφώθηκαν σε 6,3% και 10,01% αντίστοιχα με τις διαδικασίες αποκατάστασής τους να είναι σε εξέλιξη.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ