Νέα
 • ΓΔ: 1217.75 +1.45%
 • Τζίρος: 79,25 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Attica Bank: Τα δύο σενάρια για το μετοχολόγιο μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Πηγή: Intime
Πηγή: Intime

Δύο σενάρια για την κατανομή της μετοχών ανάλογα με το αν θα καλυφθεί πλήρως ή όχι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου περιλαμβάνει το συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο της ΑΜΚ της Attica Bank. Επιπρόσθετα δίνεται δικαίωμα υπαναχώρησης μέχρι την προσεχή Δευτέρα σε όσους έχουν ήδη ασκήσει τα δικαιώματα τους. 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη μετοχική σύνθεση της Attica Bank μετά την Αύξηση, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα (μη συμμετοχή του ΤΜΕΔΕ και συμμετοχή των τεσσάρων συστημικών τραπεζών), το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό την πλήρους κάλυψης και έχει τις εξής παραδοχές:

α) ο e-ΕΦΚΑ θα ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησής του για το σύνολο των Κοινών Μετοχών που κατέχει,

β) το ΤΜΕΔΕ δεν θα ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησής του και δεν θα συμμετάσχει στην Αύξηση,

γ) το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη λαμβάνει και αποδέχεται αιτήσεις κάλυψης από διάφορους νέους αιτούντες – πιθανούς μετόχους, που καλύπτουν το σύνολο των αδιάθετων μετοχών, χωρίς να υπερβαίνει το 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου του Εκδότη για κάθε αιτούντα,

δ) σύμφωνα με την Επενδυτική Συμφωνία, το ΤΧΣ θα συμμετάσχει με κάλυψη €329 εκατ. Νέων Κοινών Μετοχών, η Thrivest θα συμμετάσχει με κάλυψη €30 εκατ. Νέων Κοινών Μετοχών και η Παγκρήτια Τράπεζα, θα συμμετάσχει με κάλυψη €34εκατ. Νέων Κοινών Μετοχών, και ως εκ τούτου η Αύξηση θα καλυφθεί πλήρως.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω σενάριο είναι υποθετικό και βασίζεται σε παραδοχές που ενδεχομένως να μην επαληθευτούν:

Μέτοχος

Αριθμός Κοινών Μετοχών

Ποσοστό % επί των Κοινών Μετοχών

ΤΧΣ

31.300.851

69,51%

ΤΜΕΔΕ

2.005.278

4,45%

Thrivest

2.222.222

4,93%

Παγκρήτια Τράπεζα

2.518.518

5,59%

e-ΕΦΚΑ

3.781.991

8,40%

Λοιποί Μέτοχοι (<5%)

3.205.059

7,12%

Σύνολο

45.033.921

100%

Στο έτερο, υποθετικό σενάριο, εκτός από το ΤΜΕΔΕ στην αύξηση δεν θα συμμετάσχει ούτε ο e-EΦΚΑ και οι εναπομείνασες Νέες Κοινές Μετοχές δεν θα καλυφθούν.

Σημειώνεται ότι το σενάριο μη συμμετοχής του e-EΦΚΑ οφείλεται σε… τεχνικούς λόγους καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες η δεσμευτική επιστολή  συμμετοχής στην ΑΜΚ έφτασε με καθυστέρηση στην Αttica Bank.

Ειδικότερα:

α) ο e-ΕΦΚΑ δεν θα ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησής του και δεν θα συμμετάσχει στην Αύξηση καθόλου

β) το ΤΜΕΔΕ δεν θα ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησής του και δεν θα συμμετάσχει στην Αύξηση,

γ) σύμφωνα με την Επενδυτική Συμφωνία, το ΤΧΣ θα συμμετάσχει με κάλυψη €329 εκατ. Νέων Κοινών Μετοχών, η Thrivest θα συμμετάσχει με κάλυψη €30 εκατ. Νέων Κοινών Μετοχών και η Παγκρήτια Τράπεζα, θα συμμετάσχει με κάλυψη €34 εκατ. Νέων Κοινών Μετοχών, και

δ) οι εναπομείνασες Νέες Κοινές Μετοχές δεν θα καλυφθούν και ως εκ τούτου η Αύξηση δεν θα καλυφθεί πλήρως.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω σενάριο είναι υποθετικό και βασίζεται σε παραδοχές που ενδεχομένως να μην επαληθευτούν:

Μέτοχος

Αριθμός Κοινών Μετοχών

Ποσοστό%  επί των Κοινών Μετοχών

ΤΧΣ

31.300.851

80,09%

ΤΜΕΔΕ

2.005.278

5,13%

Thrivest

2.222.222

5,69%

Παγκρήτια Τράπεζα

2.518.518

6,44%

e-ΕΦΚΑ

837.390

2,14%

Λοιποί Μέτοχοι (<5%)

198.041

0,51%

Σύνολο

39.082.300

100%

Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα υπαναχώρηση : Στο πλαίσιο της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και έχοντας ως γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού, την ασφάλεια των συναλλαγών και το συμφέρον της Τράπεζας ως εκδότριας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παροχή σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 προς τους επενδυτές που έχουν ήδη ασκήσει δικαιώματα προτίμησης, του δικαιώματος ελεύθερης υπαναχώρησης από την εγγραφή τους για Νέες Μετοχές (το «Δικαίωμα Υπαναχώρησης») εντός της οριζόμενης προθεσμίας στο συμπλήρωμα, ήτοι από τις 21 Απριλίου 2023 έως και τις 24 Απριλίου 2023, ώρα Ελλάδος 15:00 μ.μ. (το Δικαίωμα Υπαναχώρησης»).

Για την άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης κατά τα ανωτέρω οι επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους   Συμμετέχοντες των Λογαριασμών Αξιογράφων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), είτε να προσέρχονται απευθείας στα καταστήματα της Attica Bank, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα.

Χρονοδιάγραμμα των υπολειπομένων ενεργειών

Με βάση τα παραπάνω, το αναθεωρημένο (νέο) χρονοδιάγραμμα των υπολειπομένων ενεργειών της Αύξησης έχει ως κάτωθι:

 • 20 Απριλίου 2023 Έγκριση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ
 • 20 Απριλίου 2023 Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.
 • 20 Απριλίου 2023 Δημοσίευση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου
 • 21 Απριλίου 2023 Έναρξη άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης 24 Απριλίου 2023
 • (έως 15.00 μ.μ.) Λήξη άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης
 • 24 Απριλίου 2023 Τελευταία ημέρα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης
 • 25 Απριλίου 2023 Κατανομή και διάθεση αδιάθετων Νέων Κοινών Μετοχών
 • 26 Απριλίου 2023 Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης
 • 26 Απριλίου 2023 Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης
 • 27 Απριλίου 2023 Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Κοινών Μετοχών*
 • 28 Απριλίου 2023 Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Κοινών Μετοχών

* Με την επιφύλαξη της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. την ημερομηνία αυτή.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και υπόκειται σε αλλαγές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ