Νέα
 • ΓΔ: 1477.69 -0.27%
 • Τζίρος: 84,08 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βασίλης Ψάλτης: 1,4 δισ. ευρώ σε μερίσματα στην 3ετία - Οι 6 πυλώνες για τη νέα Alpha Bank

Τη νέα δυναμική συνέχεια του προγράμματος μετασχηματισμού της τράπεζας που «έτρεξε» την προηγούμενη τετραετία (2019-2022) και το οποίο της επέτρεψε να εξυγιάνει τον ισολογισμό της και να αντιμετωπίσει αποφασιστικά το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων παρουσίασε χθες η Διοίκηση της Alpha Bank υπό τον CEO Βασίλη Ψάλτη σε 300 αναλυτές οίκων και επενδυτές. 

Το αναθεωρημένο business plan που παρουσιάστηκε στο Investor Day θέτει ως βασική προτεραιότητα τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2023 ύψους 30 μ.β, μετά από μια 15ενταετία υπό την προϋπόθεση ότι οι εποπτικές αρχές θα δώσουν το «πράσινο φως».

Και εστιάζει στην επιτάχυνση του αναπτυξιακού σχεδιασμού καθοδηγούμενη από τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τη δέσμευση της πολιτείας για δημοσιονομική πειθαρχία που ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η επικείμενη αξιολόγηση για επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα.

Αύξηση κερδών ανά μετοχή άνω του 20%

Τα θεμελιώδη μεγέθη και η δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να εισέλθει σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης ισχυροποιούν τις βάσεις για αύξηση της ζήτησης τραπεζικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις και Ιδιώτες.

Το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μεγεθύνεται με ρυθμό περί το 3% ετησίως έως το 2025, υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ η ανεργία θα μειωθεί περαιτέρω και το διαθέσιμο εισόδημα αναμένεται να αυξηθεί κατά 4% ετησίως. Μεσοπρόθεσμα, η ανάπτυξη αναμένεται να υποστηριχθεί από την αύξηση των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή δυναμική από την εισροή των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. καθώς και από την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας.

Ειδικότερα η τράπεζα στοχεύει μέχρι το 2025 σε:

 • Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) άνω του 12% με αιχμή την ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας,
 • αύξηση των κερδών ανά μετοχή άνω του 20% σε ετήσια βάση,
 • «δημιουργία» κεφαλαίων ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ στην 3ετία, αποτέλεσμα της κερδοφορίας ύψους 1,9 δισ. ευρώ και της μετατροπής 400 εκατ. αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA) σε κεφάλαια.

►Διαβάστε επίσης: Alpha Bank: Το στρατηγικό σχέδιο για ισχυρή αύξηση κερδών, μείωση ΜΕΑ στο 4% και μέρισμα από τα κέρδη του 2023

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Διοίκησης του Βασίλη Ψάλτη, από τα παραπάνω κεφάλαια τα 1,4 δισ. ευρώ θα επιστραφούν στους μετόχους, μέσω της διανομής μερισμάτων και τα υπόλοιπα 900 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη των δανειακών χαρτοφυλακίων.

Η δημιουργία πρόσθετων εποπτικών κεφαλαίων 2,3 δισ. ευρώ θα οδηγήσει σε υπέρβαση του στόχου για τον δείκτη CET1 κατά 1,4 δισ. ευρώ ανοίγοντας το δρόμο για την ενεργοποίηση της δυνατότητας διανομής μερίσματος στους μετόχους.

Alpha Bank / Πηγή: Εurokinissi
Alpha Bank / Πηγή: Εurokinissi

Οι έξι στρατηγικοί πυλώνες 

Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων θα παίξουν τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Τράπεζας και η υλοποίηση έξι σαφώς καθορισμένων στρατηγικών πυλώνων:

 • Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και επικέντρωση σε δραστηριότητες υψηλής αξίας στη λιανική τραπεζική, με την Alpha Bank να εξυπηρετεί περισσότερους από 3,5 εκατ. πελάτες, διαθέτοντας συνολικά 32 δις καταθέσεις και 9 δις ευρώ σε δάνεια. Ο τομέας της λιανικής τραπεζικής παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας κύρια έσοδα 570 εκατ. ευρώ το 2022. Οι οικονομικοί στόχοι της Λιανικής Τραπεζικής για το 2025 περιλαμβάνουν την αύξηση των βασικών εσόδων κατά €130 εκατ. τα επόμενα τρία χρόνια, την αύξηση των καταθέσεων κατά €3,5 δισ. και την εκταμίευση €1,4 δισ. σε νέα δάνεια καθώς αναμένεται αύξηση των στεγαστικών δανείων κατά 40%, των καταναλωτικών κατά 90% και των μικρών επιχειρήσεων κατά 40% μέχρι το 2025. Παράλληλα η Τράπεζα στοχεύει να βελτιώσει την αποδοτικότητα, μειώνοντας τον Δείκτη Κόστους προς Έσοδα κατά 16% και αυξάνοντας τελικά την απόδοση των κεφαλαίων CET1 κατά 13%.
 • Αναμόρφωση του μοντέλου υπηρεσιών για τη βελτίωση του μεριδίου αγοράς στον τομέα του Wealth Management. Η τράπεζα κατέχει διαχρονικά ισχυρή θέση καθώς  διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 11 δις ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 20% των επαναλαμβανόμενων κερδών του ομίλου. πρόκειται για μία δραστηριότητα με χαμηλή απαίτηση σε κεφάλαια που εξυπηρετεί περισσότερους από 100.000 πελάτες και η οποία κατά το 2022 απέφερε έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, ύψους 86 εκατ. ευρώ και καθαρό έσοδο τόκων, ύψους 85 εκατ. ευρώ. Τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση (AuM) στη χώρα αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 10% από το 2019, ξεπερνώντας σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 2%. Η Alpha Bank, λοιπόν, αναμένει περαιτέρω αύξηση των ελληνικών AuM κατά 15% - 20% έως το 2025, καθώς η οικονομία προσαρμόζεται στον θετικό αντίκτυπο από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού τομέα και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Ειδικότερα, η τράπεζα στοχεύει σε αύξηση των AuM κατά 25% ανά Relationship Manager, μεγαλύτερη διείσδυση των επενδυτικών της προϊόντων κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες και εξυπηρέτηση του 30% των πελατών αποκλειστικά μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Από το 2023 έως το 2025 προσδοκά σε αύξηση των εσόδων κατά 40 εκατ. ευρώ, αύξηση των υπολοίπων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων κατά 4,8 δισ. ευρώ και απόδοση των κεφαλαίων CET1 26%.
 • Κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης στο Wholesale Banking. Με χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 17 δις ευρώ καλύπτοντας πάνω από 5.000 από τις κορυφαίες εταιρείες και ΜμΕ της χώρας η Alpha Bank πρωτοστατεί σταθερά στην ελληνική αγορά. Ισχυρή και διαχρονική η φήμη τράπεζας ως τον κορυφαίο χρηματοδότη των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς όπως ανέφερε η διοίκηση «έχουμε ενεργές σχέσεις χρηματοδότησης με το 80% των μεγάλων ελληνικών εταιριών και το 65% των ΜΜΕ και αποδεδειγμένη ικανότητα να υποστηρίξουμε σύνθετες συναλλαγές υψηλού προφίλ, όπως για παράδειγμα η εξαγορά του ΔΕΔΔΗΕ από τη Macquarie».

Η Στρατηγική Wholesale Banking

Η Στρατηγική Wholesale Banking της Alpha Bank για το 2023-25 επικεντρώνεται σε τρεις άξονες:

 1. Ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Τράπεζας στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις μέσω νέων εκταμιεύσεων ύψους περίπου €14 δισ., διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκείς αποδόσεις για τα απασχολούμενα κεφάλαια
 2. Ενίσχυση των προσφερόμενων λύσεων και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με στόχο την αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά περίπου 25%.
 3. Αναβάθμιση του λειτουργικού μοντέλου μας με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. Αύξηση των εσόδων ανά Relationship Manager κατά 10%.  Στόχος είναι μέχρι το 2025 σε σωρευτική καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους περίπου €5 δισ., 13% αύξηση στα συνολικά έσοδα, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή και ισχυρή κερδοφορία της Τράπεζας, πετυχαίνοντας απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων CET1 (RoCET1) περίπου στο 18%.

Εξωστρέφεια

Από το 2021, η Τράπεζα έχει υιοθετήσει μία περισσότερο εξωστρεφή προσέγγιση στις Διεθνείς Δραστηριότητες του Ομίλου, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των εργασιών και στη βελτίωση της κερδοφορίας. Η προσέγγιση αυτή απέδωσε θετικά αποτελέσματα ήδη από το 2022, με τις εκταμιεύσεις στη Ρουμανία να αυξάνονται κατά 28% σε ετήσια βάση και τις καταθέσεις να αυξάνονται κατά 10%. Οι δραστηριότητες στην Κύπρο κατέγραψαν επίσης αύξηση 10%. Ο Όμιλος θα συνεχίσει αυτή την αναπτυξιακή πορεία, η οποία θα υποστηριχθεί από τις συνεχιζόμενες επενδύσεις ύψους €45 εκατ. στην ψηφιοποίηση. Στόχος για το 2025  σε επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά € 0,7 δισ., μείωση του Κόστους προς Έσοδα κατά 20% και αύξηση της απόδοσης των κεφαλαίων CET1 κατά 7%

Ανθεκτικότητα 

Κομβικής σημασίας είναι η διατήρηση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού, μέσα από τη συνέχιση της πειθαρχημένης ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, διατηρώντας, παράλληλα ισχυρά επίπεδα ρευστότητας.  Στο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝPEs) o σχετικός δείκτης θα μειωθεί στο 4%, βελτιώνοντας τον δείκτη κάλυψης πάνω από 60% χωρίς επίπτωση στο κόστος πιστωτικού κινδύνου και με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις κάτω από 80%, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου

ESG

Αξιοποίηση των κριτηρίων ESG ως καταλύτη για τη δημιουργία αξίας. H τράπεζα έχει θέσει ως στόχο την βιώσιμες εκταμιεύσεις 3 δις ευρώ από το 2023 έως το 2025, με παράλληλη δέσμευση για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 και παύση των χρηματοδοτήσεων σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων. Η Alpha Bank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών NetZero Banking Alliance.

Στοχεύει επίσης στη διατήρηση του υψηλού ποσοστού του 40% των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο, ενώ θα αυξήσει τις προσλήψεις νέων ηλιακά εργαζομένων κατά 20% έως το 2025, και θα περιορίσει τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ