Νέα
  • ΓΔ: 1446.92 -0.17%
  • Τζίρος: 83,48 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Μετά τα επιτυχημένα stress tests αναμένουν τους οίκους αξιολόγησης και την επενδυτική βαθμίδα

Εν αναμονή της αντίδρασης των οίκων αξιολόγησης είναι οι ελληνικές τράπεζες μετά τα θετικά αποτελέσματα των stress tests και ενώ πλησιάζει η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής άσκησης που έδειξαν ότι οι τράπεζες της ευρωζώνης παραμένουν ανθεκτικές σε ακραίες καταστάσεις και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές έχουν γυρίσει οριστικά σελίδα καθώς βρέθηκαν μεταξύ στην 20άδα σε σύνολο 70 τραπεζών που δοκιμάστηκαν στο ακραίο σενάριο. 

Εθνική τράπεζα και Εurοbank εμφανίζουν υψηλούς κεφαλαιακούς δείκτες CET1 στο δυσμενές σενάριο για το 2025, υπερβαίνοντας τον μέσο όρος των τραπεζών που «δοκιμάστηκαν» ενώ Πειραιώς και Αlpha Βank κινήθηκαν πάνω από το ελάχιστο εποπτικό όριο του 8%.

Διαβάστε επίσης: Π. Μυλωνάς (ΕΤΕ): Ανοιχτό το ενδεχόμενο για μέρισμα το 2024 - Buyback με τιμή εως 15€

Στο δυσμενές σενάριο, το 2025, κατά μέσο όρο οι ευρωπαϊκές τράπεζες επιτυγχάνουν δείκτη CET 1 που φθάνει το 10,4%, ενώ στο βασικό σενάριο θα είχαν 16,3%.

Στις ελληνικές τράπεζες ασκήθηκε ισχυρή πίεση καθώς το σενάριο προέβλεπε σωρρευτική μείωση του ΑΕΠ 5,5% για την τριετία. Τα κεφάλαια όλων των ελληνικών τραπεζών έχουν ήδη ενισχυθεί πέραν των τιμών της άσκησης καθώς καταγράφουν ισχυρότατα κέρδη στο πλαίσιο αύξησης των επιτοκίων.

Τα αποτελέσματα των stress tests για όσες τράπεζες πέρασαν την άσκηση, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών, δεν καθορίζουν το βαθμό επιτυχίας αλλά αποτελούν βάση για τις επόμενες ενέργειες των πιστωτικών ιδρυμάτων.

►Διαβάστε επίσης: Stress Test: Ανθεκτικές οι τράπεζες της Ευρωζώνης σε ακραίες συνθήκες - Τι έδειξαν για τις ελληνικές

Η Εθνική

Η Εθνική τράπεζα παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα καθώς μπήκε στην άσκηση από υψηλότερη βάση. Ο δείκτης CET1 στο adverse scenario (δυσμενές) διαμορφώνεται στο 14,5% παρουσιάζοντας μείωση στη τριετία 1,4% που είναι η μικρότερη από τις ελληνικές και πολύ μικρότερη σε σχέση με τον μέσο όρο των τραπεζών της ΕΒΑ. Στο βασικό σενάριο του 2025 o CET 1 είναι στο 21,6%.

Η Eurobank

Για την Εurobank, υπό το δυσμενές σενάριο ο δείκτης Fully Loaded CET1 μειώνεται κατά 220 μ.β. στο τέλος του 2025 και διαμορφώνεται σε 12,2% και το βασικό σενάριο αυξάνεται κατά 360 μ.β. κατά τη διάρκεια των τριών ετών, φτάνοντας στο επίπεδο του 18% στο τέλος του 2025.

H ανθεκτικότητα της Eurobank στις παραμέτρους του δυσμενές σεναρίου είναι σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης ασκησης του 2021.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει μια σύγκριση των αποτελεσμάτων υπό το δυσμενές σενάριο μεταξύ των Ασκήσεων του 2023 και του 2021.

Άσκηση 2023 vs Άσκηση 2021 (αποτελέσματα δυσμενούς σεναρίου)

Δείκτης Fully-Loaded (FL) CET1

Άσκηση

2023

Άσκηση

2021

 

Βελτίωση (μ.β.)

Μείωση δείκτη στο τέλος της τριετίας (μ.β.)2

220

433

 

213

Επίπεδο δείκτη  στο τέλος της τριετίας

12,2%

7,6%

 

460

         

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, η Eurobank κατατάσσεται δωδέκατη ανάμεσα σε 70 τράπεζες, σε όρους μείωσης του Δείκτη FL CET1 στο τρίτο έτος του χρονικού ορίζοντα της Άσκησης.

Η Πειραιώς

Η τράπεζα Πειραιώς από την πλευρά της σημειώνει ότι η πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2023, παρουσιάζει την πιο ακραία μείωση του ΑΕΠ, με σωρευτική μείωση τριετίας του ΑΕΠ Ελλάδας στο -5,5%, σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες πανευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Ο δείκτης κοινών ιδίων κεφαλαίων σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ (Common Equity Tier 1, «CET 1») που προκύπτει από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το 2025, το τελευταίο έτος που λαμβάνεται υπόψη στην άσκηση, απεικονίζεται παρακάτω:

Το βασικό σενάριο οδηγεί σε αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 271 μονάδες βάσης έναντι του Δεκεμβρίου 2022.

Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 241 μονάδες βάσης για την τριετή περίοδο. Η αντίστοιχη μείωση στην άσκηση του 2021 ήταν περίπου 480 μονάδες βάσης.

Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση περίπου 318 μονάδων βάσης κατά το έτος με τη μεγαλύτερη επίπτωση (2023). Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2023 της Πειραιώς υποδηλώνουν σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2021 και του 2018, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

 

Επισημαίνεται ότι η μείωση για την τριετή περίοδο κατά το δυσμενές σενάριο για την Πειραιώς είναι η 13η χαμηλότερη μεταξύ των 70 ευρωπαϊκών τραπεζών του δείγματος της ΕΑΤ, σύμφωνα με τη σημερινή γνωστοποίηση.

Alpha Bank

Σε ότι αφορά την Alpha Bank, o διευθύνων σύμβουλος της Βασίλης Ψάλτης σημείωσε ότι τα αποτελέσματα της άσκησης καταδεικνύουν τον επιτυχημένο μετασχηματισμό που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας σημαντικά την ανθεκτικότητα του Ομίλου σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες.

«Η ανθεκτικότητά μας ενισχύθηκε περαιτέρω με μια σειρά δράσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, προσθέτοντας περίπου 2,6 ποσοστιαίες μονάδες στον συνολικό δείκτη κεφαλαίου μας».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της άσκησης η Alpha Bank σημείωσε πολύ καλή επίδοση καθώς η μείωση του κεφαλαίου στο τέλος της τριετίας μόλις ξεπερνάει το 3% (3,1%) υπό το δυσμενές σενάριο της άσκησης.  Σημειώνεται ότι αυτή η μείωση κεφαλαίου ήταν σημαντικά μικρότερη, τόσο σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του μέσου όρου της ΕΕ (4,6%) όσο και με τη μείωση κεφαλαίου της προηγούμενης άσκησης του 2021 (ήτοι 6,3%).

Το δυσμενές σενάριο

Στο δυσμενές σενάριο ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται στο 8,9% το 2025 και στο βασικό στο 14,1%

Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων δεν ενσωματώνει τις ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας κατά το α’ εξάμηνο του 2023.

Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την απομόχλευση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (MEA) μέσω των συναλλαγών “Sky” και “Hermes”, τη συνθετική τιτλοποίηση ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου, την έκδοση Πρόσθετων Κεφαλαιακών Μέσων της Κατηγορίας (Additional Tier 1) και την αύξηση κεφαλαίου μέσω οργανικής κερδοφορίας. Οι δείκτες Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1), Κεφαλαίων Κατηγορίας Ι (Tier I) και Συνολικού Κεφαλαίου του Δεκεμβρίου 2022 pro-forma για τις ανωτέρω ενέργειες ενισχύονται κατά περίπου 1,3%, 2,5% και 2,6% αντίστοιχα, με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ