Νέα
  • ΓΔ: 1392.62 +0.83%
  • Τζίρος: 120,44 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τον Ιανουάριο οι υπουργικές αποφάσεις για το νέο πλαίσιο

Η Θεώνη Αλαμπάση, Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα του υπουργείου Οικονομικών

Στα μέσα Ιανουαρίου αναμένεται να «βγει στον αέρα» η ενημερωτική καμπάνια του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, τα «εργαλεία» που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο για τον σκοπό αυτό αλλά και τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικών Θεμάτων και Ιδιωτικού Χρέους για τη δωρεάν ενημέρωση και υποστήριξη των οφειλετών. Στο θέμα αυτό δίνει μεγάλο βάρος η αρμόδια γενική γραμματέας Θεώνη Αλαμπάση, καθώς οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τις αλλαγές που έχουν θεσμοθετηθεί, ειδικότερα στον εξωδικαστικό και οι οποίες θα ενεργοποιηθούν με την έκδοση και των υπουργικών αποφάσεων που αναμένονται εντός του επόμενου μήνα, με στόχο να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού προς όφελος των δανειοληπτών, κυρίως των ευάλωτων.   

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες διαχείρισης δανειοληπτών (servicers) οι οποίες έχουν στα χαρτοφυλάκια τους τον μεγαλύτερο όγκο «κόκκινων» δανείων (71,1 δισ. ευρώ στο γ΄τρίμηνο) έχουν θέσει ως στόχο να αυξήσουν την εγκρισιμότητα των ρυθμίσεων στο 80% για οφειλές μέχρι τις 250.000 ευρώ.

Σε ότι αφορά τους ευάλωτους, για τους οποίους η ρύθμιση που θα βγάζει ο αλγόριθμος θα γίνεται υποχρεωτικά και αυτόματα αποδεκτή από τους πιστωτές, το πιστοποιητικό ευαλωτότητας από την πλατφόρμα (μέχρι τις 30/11/2023) έχουν λάβει 2.933 πολίτες ενώ 42.000 αιτήσεις βρίσκονται στο αρχικό στάδιο.

Στο ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας έχουν ήδη ενταχθεί 138 ευάλωτοι και σχεδόν όλοι έχουν λάβει το ποσοστό συνεισφοράς του δημοσίου που κυμαίνεται από 70 – 210 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Υπό αξιολόγηση είναι 66 αιτήσεις και στο αρχικό στάδιο είναι περί τις 520.

Στην κατηγορία των οικονομικά ασθενέστερων, που περιλαμβάνει όσους πληρούν τα κριτήρια του ευάλωτου δανειολήπτη προσαυξημένα κατά 30% επιλέξιμοι κρίθηκαν 5.141 δανειολήπτες εκ των οποίων περίπου 2.100 με ποσό οφειλών 138 εκατ. ευρώ είναι ήδη δικαιούχοι του πρόγραμμα επιδότησης ενήμερων στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου

Διαβάστε επίσης: ΤτΕ: Στα 71,186 δισ. αυξήθηκε η αξία των δανείων που διαχειρίζονται funds και servicers

Υπηρεσία myEDIXlive

Αναφορικά με την υποστήριξη των πολιτών μέσω της υπηρεσίας myEDIXlive της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Ιδιωτικού Χρέους, έχουν πραγματοποιηθεί 26.030 ραντεβού για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, σε διάστημα ενός έτους εκ των οποίων το 93% ήταν τηλεφωνικά και το 7% με τηλεδιάσκεψη.

Σε ό,τι αφορά τους ευάλωτους, μέσω της υπηρεσίας myEGDIX live το τελευταίο τρίμηνο πραγματοποιήθηκαν 3.000 ραντεβού με πολίτες. Συνολικά και για τις τρεις υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης οφειλετών  - πρόσφατα προστέθηκε και αυτή που αφορά τον Κώδικα Δεοντολογίας ο μηνιαίος μέσος όρος ραντεβού διαμορφώνεται στα 26.000, ωστόσο το πιο σημαντικό είναι ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών καθώς 95% δηλώνει «απόλυτη ή πολύ καλή εξυπηρέτηση».

Οι αλλαγές που έγιναν στην πλατφόρμα 

Σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου του νέου νόμου 5072/2023 «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και άλλες επείγουσες διατάξεις», έχουν ήδη υλοποιηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

  • Άρθρο 66: Τεκμαιρόμενη συναίνεση σε πρόταση αναδιάρθρωσης χρεών ευάλωτου οφειλέτη

H δυνατότητα υποβολής αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια του ευάλωτου, και έχουν εκδώσει βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη,  ώστε να τεκμαίρεται η συναίνεση του συνόλου των πιστωτών επί της παραγόμενης αντιπρότασης πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών φορέων, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

  • Άρθρο 67: Προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 16 του ν. 4738/2020

Η δυνατότητα επικαιροποίησης των οφειλών σε περιπτώσεις αιτήσεων που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί αλλά δεν έχει υπογραφεί σύμβαση αναδιάρθρωσης εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης, λόγω αιτημάτων διόρθωσης/επισύναψης εγγράφων, χορήγησης παράτασης.

  • Άρθρο 117: Μεταβατική ρύθμιση – Πεδίο εφαρμογής περ. δ παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4738/2020

Η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου (ήτοι μέχρι 04/02/2024) για ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της τελευταίας αίτησης υπαγωγής, εφόσον το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αυτή έως την επίτευξη σύμβασης αναδιάρθρωσης δεν έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών.

Επίσης, τις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθούν, η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία ρυθμίζονται τεχνικά και άλλα θέματα για την απεικόνιση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών των οφειλών του νομικού προσώπου που έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση σε αίτηση συνυπεύθυνων προσώπων (άρθρο 64) καθώς και η υλοποίηση της δυνατότητας συμπερίληψης προκαταβολής στην αντιπρόταση των χρηματοδοτικών φορέων ποσοστού έως 10%, επί του κεφαλαίου, όπως διαμορφώνεται από την πρόταση του υπολογιστικού εργαλείου, η οποία καταβάλλεται στον πιστωτή με το μεγαλύτερο άθροισμα ποσών ανάκτησης ανά οφειλή για περιπτώσεις οφειλετών στους οποίους έχει κοινοποιηθεί πρόγραμμα πλειστηριασμού, εξαιρουμένων των ευάλωτων οφειλετών για τους οποίους έχει εκδοθεί βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη (άρθρο 116).

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ