Νέα
 • ΓΔ: 1424.04 +0.16%
 • Τζίρος: 184,77 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha bank: Κέρδη 211 εκατ. το α' τρίμηνο (+89,9%) - Διανομή 122 εκατ. φέτος με μέρισμα και buyback - Στο 35% το μέρισμα το 2025

Στα 211,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Alpha Bank για το α’ τρίμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 75% σε τριμηνιαία βάση (από 120,7 εκατ. το Δ τρίμηνο του 2023) και 89,9% σε ετήσια βάση (από 111,2 εκατ. το Α τρίμηνο του 2023). Τα κέρδη βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο μετά την οικονομική κρίση. 

Η Διοίκηση της Τράπεζας προτείνει - με την προϋπόθεση έγκρισης από τον επόπτη - να προχωρήσει παράλληλα με τη διανομή μερίσματος σε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών (λόγω και της χαμηλής αποτίμησης της μετοχής) με στόχο τη διανομή συνολικά €122 εκατ., από τα οποία το 50% θα διατεθεί με τη μορφή μερίσματος και το υπόλοιπο 50% με τη μορφή επαναγοράς μετοχών (buyback) που αναμένεται να έχει ποσοστό απόδοσης άνω του 20% με βάση τη χθεσινή τιμή της μετοχής.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για το conference call 

Τα μερίσματα έως και το 2026

Οπως αναφέρεται στα αποτελέσματα Α’ τριμήνου, η Τράπεζα έλαβε πρόβλεψη 24 μονάδων βάσης με σκοπό τη διανομή μερίσματος ύψους 35% από τα κέρδη του 2024, ποσοστό το οποίο αναμένεται να ανέλθει στο 50% το 2025 και το 2026. Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι διανομές μερισμάτων της περιόδου 2024-2026 θα αντιστοιχούν στο περίπου 30% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής, ενώ τα πλεονάζοντα κεφάλαια στο τέλος της περιόδου αντιστοιχούν στο 40% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας. 

«Μετά από μία χρονιά-ορόσημο όπως ήταν για την Alpha Bank το 2023, η Τράπεζά μας διατηρεί την ισχυρή της δυναμική και το 2024, επιτυγχάνοντας για ακόμα ένα τρίμηνο ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας. Η συνεπής υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς με τις επιδόσεις του Α’ τριμήνου να είναι θετικές, διασφαλίζοντας ότι βρισκόμαστε στην κατάλληλη πορεία για την επίτευξη ανάπτυξης, περαιτέρω βελτίωσης της κερδοφορίας μας και συνεχούς δημιουργίας ουσιαστικών αποδόσεων για τους Μετόχους μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο CEO του Ομίλου, Βασίλης Ψάλτης.  

Θετική η δυναμική στα καθαρά έσοδα από τόκους

Απόλυτη ευθυγράμμιση με τους στόχους που τέθηκαν στο Στρατηγικό Σχέδιο της Τράπεζας δείχνουν τα αποτελέσματα Α΄ τριμήνου που ανακοίνωσε η Alpha Bank, με τα Καθαρά Κέρδη ύψους €211,1 εκατ. να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο μετά την οικονομική κρίση, ως αποτέλεσμα των δομικών αλλαγών στις οποίες προχώρησε η Διοίκηση της Τράπεζας τα προηγούμενα χρόνια. Τα ισχυρά αποτελέσματα της Τράπεζας επιβεβαιώνουν τους στόχους της Διοίκησης για το 2024.

«Κοιτώντας μπροστά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2024. Η δυναμική που στηρίζει τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παραμένει θετική, αν όχι ελαφρώς καλύτερη των αρχικών μας προβλέψεων, ενώ επίσης η συνετή διαχείριση κόστους και ισολογισμού διασφαλίζει ότι τα βασικά μεγέθη διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας», τονίζει ο κ. Ψάλτης.

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε μεν κατά 4,2% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα του μικρότερου ημερολογιακά τριμήνου, του αυξημένου κόστους αντιστάθμισης κινδύνου καθώς και της εμπροσθοβαρούς έκδοσης που πραγματοποίησε η Τράπεζα, παρά τη θετική συνεισφορά που επήλθε από την πλευρά του ενεργητικού, αλλά ενισχύθηκε κατά 9,6% σε ετήσια βάση. 

Πιστή στους στόχους που έθεσε στο Στρατηγικό της Σχέδιο και στη νέα καθοδήγηση που έδωσε τον Μάρτιο, η Τράπεζα πέτυχε Δείκτη RoTE 13,5%, αυξάνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητά της με τον Δείκτη Κόστους Εσόδων να μειώνεται στο 38,4%, χαμηλότερα από τον στόχο της Διοίκησης για το 2024 (40%). Παράλληλα, ενισχύθηκαν τα κεφάλαια της Τράπεζας με τον Δείκτη CET1 να ανέρχεται στο 14,6%, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης θα βρεθεί υψηλότερα από 17,5% το 2026. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ισχυρή κερδοφορία που σημείωσε η Τράπεζα οδήγησε σε αύξηση 30% των Κερδών ανά Μετοχή (EPS)2 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης τα EPS θα διαμορφωθούν σε περίπου €0,32 το 2025 και θα ξεπεράσουν τα €0,35 το 2026.

Αναλυτικά:

 • Τα Καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €211,1 εκατ., ενισχυμένα κατά 75% σε τριμηνιαία βάση ή 89,9% σε ετήσια βάση, λόγω του υψηλότερου Κύριου Αποτελέσματος προ Προβλέψεων (+19,7%), καθώς και της περαιτέρω εξομάλυνσης του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου.
 • Το Χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά €0,2 δισ. και ανήλθε σε €29,9, δισ., αυξημένο κατά 1% σε τριμηνιαία βάση και 6% σε ετήσια βάση μη λαμβάνοντας υπόψη την αναταξινόμηση της Alpha Bank Romania. Η επίδοση του α’ τριμήνου καθώς και οι επερχόμενες προγραμματισμένες εκταμιεύσεις επιβεβαιώνουν τις προοπτικές για το 2024.
 • Οι καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά €1,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €47,3 δισ., σε αντιστοιχία με την εξέλιξη των υπολοίπων καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος καθώς και λόγω των αποπληρωμών δανείων. Τα υπό Διαχείριση Περιουσιακά Στοιχεία (AUMs) αυξήθηκαν κατά €1.5 δισ. σε τριμηνιαία βάση ή 9% και 48% σε ετήσια βάση. Συνολικά, οι καταθέσεις και τα AUMs ενισχύθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ως ποσοστό των εγχώριων καταθέσεων της Τράπεζας παρέμειναν αμετάβλητες στο 25% (εξαιρουμένων των καταθέσεων φορέων του Δημοσίου), με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ως ποσοστό της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς (beta) να εξελίσσεται με μειωμένο ρυθμό έναντι του αναμενόμενου.
 • Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητος σε 6%, καθώς η αναταξινόμηση δανείων με την εγγύηση κρατικών φορέων ύψους €0,1 δισ. στην περίμετρο των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, βάσει εποπτικών απαιτήσεων, αντιστάθμισε τις ενισχυμένες εκροές που προέκυψαν από την τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και τις αποπληρωμές. Λαμβανομένης υπόψη της συναλλαγής «Gaia», ο Δείκτης ΜΕΑ ανέρχεται σε 5,7%, μειωμένος κατά 25 μονάδες βάσης. Το κόστος πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 69 μ.β. σε συμφωνία με τον στόχο της Διοίκησης.
 • Ο Δείκτης FL CET1 ενισχύθηκε κατά 35 μ.β. σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2023, ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 67 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου, της αρνητικής επίπτωσης κατά 2 μ.β. από συναλλαγές και 7 μονάδες βάσης από λοιπά εποπτικά στοιχεία καθώς και 24 μ.β. λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος σε ποσοστό περίπου 35% από τα κέρδη για το 2024. Λαμβανομένης υπόψη της θετικής επίπτωσης στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), ο Δείκτης FL CET1, διαμορφώθηκε σε 16,2%3 και ο Συνολικός Δείκτης ΚεφαλαιακήςΕπάρκειας ανήλθε σε 20,9%
 • Η Ενσώματη Καθαρή Αξία της Τράπεζας ανήλθε σε €6,6 δισ., 13% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 ως αποτέλεσμα της ανοδικής τάσης που παρουσιάζει η οργανική κερδοφορία της Τράπεζας.

Επισκόπηση αποτελεσμάτων

 • Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε €420,2 εκατ., μειωμένο κατά 4,2% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα του μικρότερου ημερολογιακά τριμήνου, του αυξημένου κόστους αντιστάθμισης κινδύνου καθώς και της εμπροσθοβαρούς έκδοσης ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Το Καθαρό έσοδο Τόκων ενισχύθηκε κατά 9,6% σε ετήσια βάση.
 • Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε €96,3 εκατ., μειωμένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω εποχικότητας, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκαν κατά 18% με την αύξηση να προέρχεται από όλες τις επιμέρους κατηγορίες.
 • Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 3,1% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €200,4 εκατ. ως αποτέλεσμα μειωμένων εισφορών που καταγράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο προς το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF). Σε ετήσια βάση, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 2,5%, λόγω των μειωμένων εισφορών SRF, της αύξησης στις αμοιβές Προσωπικού ως αποτέλεσμα μεταβλητών αποδοχών λόγω ανταποδοτικότητας καθώς και των αυξημένων αποσβέσεων σχετιζόμενων με επενδύσεις σε υποδομές πληροφορικής. Ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα του Ομίλου μειώθηκε κατά 287 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 38,4%.
 • Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε €321,7 εκατ., μειωμένο κατά 8,9% σε τριμηνιαία βάση ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε κατά 19,7%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των Καθαρών Εσόδων από Τόκους καθώς και της βελτιωμένης λειτουργικής αποδοτικότητας.
 • Το α’ τρίμηνο, το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου, μη συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ΜΕΑ, διαμορφώθηκε σε 69 μ.β., ενώ εξαιρουμένων των εξόδων διαχείρισης και των εξόδων που σχετίζονται με συναλλαγές συνθετικής τιτλοποίησης ανήλθε σε 43 μονάδες βάσης, αντανακλώντας την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ.
 • Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους, τα οποία ανήλθαν σε €221,6 εκατ. το α’ τρίμηνο 2024, ορίζονται ως τα Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) μετά τον φόρο εισοδήματος που ανήλθε σε €211,1 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων: α) των μη επαναλαμβανόμενων Λειτουργικών Εξόδων ύψους €1,3 εκατ., β) της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ ύψους €6,6 εκατ. και γ) των Λοιπών αναπροσαρμογών και Φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω ύψους €2,9 εκατ.

Τα θεμέλια για περαιτέρω δημιουργία αξίας

Η ανθεκτικότητα που επέδειξε το Καθαρό Έσοδο Τόκων (ΝΙΙ) της Τράπεζας, το οποίο διαμορφώθηκε στα €420,2 εκατ. αυξημένο κατά 9,6% σε ετήσια βάση, σε συνδυασμό με την ισχυρή άνοδο της τάξης του 18% των Εσόδων από Προμήθειες σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ηγετικής θέσης που κατέχει η Τράπεζα στο Wealth Management αλλά και των προμηθειών από τις εκταμιεύσεις δανείων, αποτέλεσαν τις βασικές πηγές κερδοφορίας.

Ειδικότερα, το Καθαρό Έσοδο Τόκων (ΝΙΙ) της Τράπεζας σημείωσε μία μικρή πτώση της τάξης του 4,2% σε τριμηνιαία βάση, αλλά βρέθηκε 10% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Ενισχυτικά σε αυτή την κατεύθυνση λειτούργησε η αύξηση κατά 6% των Εξυπηρετούμενων Δανείων καθώς και η ανατιμολόγηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων της Τράπεζας, με τις επανεπενδύσεις και τις νέες τοποθετήσεις να αυξάνουν τη συνολική του απόδοση.

Σε ό,τι αφορά στα Έσοδα από Προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε €96,3 εκατ., η επίδοση αυτή ήταν αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης των υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (AUMs), κυρίως σε αμοιβαία κεφάλαια που σημείωσαν αύξηση 29% σε ετήσια βάση, οδηγώντας με τη σειρά τους σε αύξηση των προμηθειών αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 34%.

Ενισχύεται η ανθεκτικότητα του ισολογισμού

Σημαντική βελτίωση σημείωσε η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, με τον Δείκτη ΜΕΔ να παραμένει αμετάβλητος στο 6%, παρά την αναταξινόμηση των δανείων με κρατική εγγύηση ύψους €110 εκατ. στην περίμετρο των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ βάσει των εποπτικών απαιτήσεων, με το Κόστος πιστωτικού Κινδύνου να υποχωρεί στις 69 μ.β.3 Βελτίωση κατεγράφη επίσης και στον Δείκτη Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων που ανήλθε στο 46%, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε στο 85%.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι από τα ΜΕΑ του Ομίλου ύψους €2,2 δισ., το μεγαλύτερο ποσοστό (43%) αφορά σε στεγαστικά δάνεια, ενώ ένα μεγάλο μέρος αποτελείται από ρυθμισμένα ανοίγματα με λιγότερο από 90 ημέρες σε καθυστέρηση (38% του συνόλου).

Σε οργανικό επίπεδο, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα παρέμειναν αμετάβλητα το α’ τρίμηνο σε €2,2 δισ., καθώς η αναταξινόμηση δανείων με την εγγύηση κρατικών φορέων ύψους €110 εκατ. στην περίμετρο των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, βάσει εποπτικών απαιτήσεων, αντιστάθμισε τις ενισχυμένες εκροές που προέκυψαν από την τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και τις αποπληρωμές. Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων σε επίπεδο Ομίλου παρέμεινε στο 6%, ενώ λαμβανομένης υπόψη της, ο Δείκτης διαμορφώνεται σε 5,7%.

Β. Ψάλτης: Σε τροχιά βιώσιμης κερδοφορίας, με πλήρη επίτευξη των στόχων

«Μετά από μία χρονιά-ορόσημο όπως ήταν για την Alpha Bank το 2023, η Τράπεζά μας διατηρεί την ισχυρή της δυναμική και το 2024, επιτυγχάνοντας για ακόμα ένα τρίμηνο ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας. Η συνεπής υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς με τις επιδόσεις του Α’ τριμήνου να είναι θετικές, διασφαλίζοντας ότι βρισκόμαστε στην κατάλληλη πορεία για την επίτευξη ανάπτυξης, περαιτέρω βελτίωσης της κερδοφορίας μας και συνεχούς δημιουργίας ουσιαστικών αποδόσεων για τους Μετόχους μας.

Τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας το Α΄ τρίμηνο του 2024, ανήλθαν σε €211,1 εκατ., στ υψηλότερο δηλαδή επίπεδο μετά την οικονομική κρίση, με την Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) να διαμορφώνεται στο 13,5%. Οι ισχυρές αυτές επιδόσεις επέτρεψαν την υγιή δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, με τον Δείκτη CET1 να φθάνει το 14,6%, ενώ αναμένουμε περαιτέρω άνοδο τα επόμενα τρίμηνα, ως αποτέλεσμα των ενισχυμένων κερδών και της ολοκλήρωσης των δρομολογούμενων συναλλαγών. Κατά συνέπεια, ανταποκρινόμαστε πλήρως στις δεσμεύσεις μας για τη δημιουργία αξίας και την επιβράβευση των Μετόχων μας.

Συγκεκριμένα, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή αύξηση που παρουσιάζουν οι νέες υγιείς χρηματοδοτήσεις μας προς την πραγματική οικονομία, ενώ καταγράφονται επίσης σημάδια ανάκαμψης στις χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά, γεγονός που μας επέτρεψε να ενισχύσουμε συνολικά το χαρτοφυλάκιό μας κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επίσης, εξίσου σημαντική είναι η αμείωτη τάση των Πελατών μας να διευρύνουν τη διασπορά των περιουσιακών τους στοιχείων, αυξάνοντας τις επενδύσεις τους. Η προτίμηση των Πελατών μας στα επενδυτικά προϊόντα που προσφέρουμε ενίσχυσε τις εισροές των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά €1,8 δισ., αυξάνοντας έτσι τα υπό διαχείριση περιουσιακά μας στοιχεία στα €17 δισ. και επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση που κατέχουμε στον τομέα αυτόν στην ελληνική αγορά.

Επιπλέον, εργαζόμαστε ακόμα πιο εντατικά για την υλοποίηση της επιτυχημένης συνεργασίας μας με την UniCredit σε όλες τις επιμέρους πτυχές της. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να διακρίνεται ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωζώνης. Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα διατηρεί την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που επικράτησε το 2023, ενώ τα υψηλά επίπεδα ξένων επενδύσεων και η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για ακόμα μία χρονιά οικονομικής μεγέθυνσης πάνω από. τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες αναμφίβολα εντείνονται, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις τιμές της ενέργειας και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, εξίσου αδιαμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα και πληροί τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί εν μέσω αυτής της αβεβαιότητας, με εφαλτήριο την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Κοιτώντας μπροστά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2024. Η δυναμική που στηρίζει τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παραμένει θετική, αν όχι ελαφρώς καλύτερη των αρχικών μας προβλέψεων, ενώ η συνετή διαχείριση κόστους και ισολογισμού διασφαλίζει ότι τα βασικά μεγέθη διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας, στηρίζουν τις προοπτικές μας και μας δίνουν αυτοπεποίθηση ότι θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας.

Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε πλήρως τα στρατηγικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω την αξία που δημιουργούμε για τους Μετόχους μας. Οι θετικές επιδόσεις του Α΄ τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι κινούμαστε στον σωστό δρόμο για να αυξήσουμε τη διανομή μερισμάτων προς τους Μετόχους μας στο μέλλον, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας και της αναπτυξιακής δυναμικής της Alpha Bank».

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ