Νέα
  • ΓΔ: 1464.39 +0.45%
  • Τζίρος: 74,66 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurobank: Στην επενδυτική βαθμίδα από τη Moodys- Η πρώτη ελληνική τράπεζα με αξιολόγηση υψηλότερη του ελληνικού Δημοσίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's Ratings (Moody's) αναβάθμισε σήμερα τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων της Eurobank S.A. (Eurobank) σε Baa2/P-2 από Baa3/P-3, τη μακροπρόθεσμη ανώτερη μη εξασφαλισμένη πιστοληπτική της αξιολόγηση κατά δύο βαθμίδες σε Baa2 από Ba1, καθώς και την αυτόνομη βασική πιστοληπτική αξιολόγηση (Baseline Credit Assessment - BCA) και την προσαρμοσμένη BCA της τράπεζας σε ba1 από ba2.

Ο οίκος μάλιστα τονίζει πως είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που αξιολογείται το χρέος της ως IG από κάποιον από τους top three raters και μάλιστα 2 notches above threshold.

Μετά από αυτό, η Eurobank γίνεται η πρώτη ελληνική συστημική τράπεζα που επιτυγχάνει επενδυτική βαθμίδα από έναν από τους τρεις μεγάλους οίκους αξιολόγησης.

Ο δείκτης BCA της Eurobank αναβαθμίστηκε σε ba1 από ba2, λόγω των ισχυρών κερδών της παραγωγή και την αποδεδειγμένη ικανότητά της να αυξάνει τα βασικά της κεφάλαια τα τελευταία τρίμηνα, η οποία ενισχύει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών. Η τράπεζα μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα pro-forma κοινό δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων της κατηγορίας 1 (CET1) 17,2% από τον Μάρτιο του 2024 (ενσωματώνοντας μια αναμενόμενη πληρωμή μερίσματος από τα κέρδη του 2023), ενώ το προσαρμοσμένο από τη Moody's ενσώματο κοινό της ιδίων κεφαλαίων (TCE) προς τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού (RWAs) αυξήθηκε σε 14,7% το 2023 από
11,7% το 2022.

Η αναβάθμιση της BCA της τράπεζας λαμβάνει επίσης υπόψη την άνετη ρευστότητά της, με ένα προσαρμοσμένο από τη Moody's ποσοστό ρευστών τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων επί των ενσώματων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων περίπου 32% το 2023, και δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) 179% τον Μάρτιο του 2024, με τη χαμηλότερη έκθεση σε τίτλους του ελληνικού δημοσίου (Ba1 σταθερό) σε σχέση με το κεφάλαιο CET1 μεταξύ των τοπικών ομότιμων τραπεζών. Ταυτόχρονα, το προφίλ χρηματοδότησης της Eurobank έχει βελτιωθεί περαιτέρω με προσαρμοσμένο από τη Moody's market funds over tangible banking assets περίπου 14% το 2023 από 18% το 2022, μετά τη σημαντική αποπληρωμή της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ σε 3,8 δισεκ. ευρώ το 2023 από 8,8 δισ. ευρώ το 2022, και έναν δείκτη ακαθάριστων δανείων προς καταθέσεις περίπου 73% τον Μάρτιο του 2024.

Τούτου λεχθέντος, ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει το υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενης φορολογίας πιστώσεων (οι DTCs αποτελούσαν το 42% του CET1 τον Μάρτιο του 2024) που υπονομεύουν κάπως τον την ποιότητα των κεφαλαίων της τράπεζας, ένα κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.
Η φερεγγυότητα της τράπεζας υποστηρίζεται περαιτέρω από την ισχυρότερη ποιότητα του ενεργητικού, καθώς κατάφερε νανα περιορίσει τον pro-forma δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) προς τα ακαθάριστα δάνεια στο 3% το Μάρτιο του 2024 από 5,1% τον Μάρτιο του 2023, και τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της κατά την πρώτη τρίμηνο του 2024 (Q1 2024) και το 2023. Το βασικό εισόδημα προ προβλέψεων για την τράπεζα αυξήθηκε κατά 16,5% σε ετήσια βάση κατά το α΄ τρίμηνο του 2024 και κατά 58,6% το 2023, λόγω της της ραγδαίας αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους, της μεσαίας μονοψήφιας αύξησης των αμοιβών και προμηθειών και της καλή διαχείριση του κόστους.

Καθαρός δείκτης εσόδων

Η Eurobank κατάφερε να επιτύχει ένα προσαρμοσμένο από τη Moody's καθαρό δείκτη εσόδων προς ενσώματα περιουσιακά στοιχεία του 1,5% το 2023, ενώ η αναφερόμενη απόδοση επί των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων της λογιστική αξία ήταν υψηλό 19,9% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Η Eurobank έχει τις πιο διαφοροποιημένες ροές κερδών μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, τόσο γεωγραφικά και ανά κλάδο δραστηριότητας, υποστηρίζοντας το πιστωτικό της προφίλ. Η πρόσφατη ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πλειοψηφικής εξαγοράς (μερίδιο 55,5%) της κυπριακής Hellenic Bank Public Company Ltd (Ελληνική Τράπεζα) (καταθέσεις LT bank Baa3/senior unsecured Ba2 positive, BCA ba2), ενισχύει περαιτέρω τη γεωγραφική θέση του ομίλου της διαφοροποίηση, μειώνοντας τα περιουσιακά στοιχεία του με έδρα την Ελλάδα σε λίγο κάτω από το 60% του συνολικού ενοποιημένου ενεργητικού. Το υπόλοιπο της κατανομής του ενεργητικού της βρίσκεται πλέον στην Κύπρο (29%), στην
Βουλγαρία (10%) και στο Λουξεμβούργο (3%).

Προς τον εταιρικό δανεισμό

Η Moody's θεωρεί ότι το ισχυρό franchise λιανικής της Ελληνικής Τράπεζας, ως η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στο νησί, θα μπορούσε να παρέχει ένα συμπληρωματικό επιχειρηματικό μοντέλο στην υφιστάμενη Eurobank θυγατρικής της Eurobank στην Κύπρο, το οποίο είναι προσανατολισμένο προς τον εταιρικό δανεισμό και την ιδιωτική τραπεζική.

Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ότι η συναλλαγή αυτή θα έχει ελάχιστη επίπτωση στο κεφάλαιο της (περίπου 80 μονάδες βάσης στον δείκτη CET1), ενώ η πλήρης ενσωμάτωση και συγχώνευση με την με την τοπική θυγατρική της είναι πιθανό να συμβεί σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν η Eurobank αποκτήσει υψηλότερο μερίδιο στην Ελληνική Τράπεζα. Προς το παρόν, οι δύο θυγατρικές στην Κύπρο θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα, αν και η Moody's αναμένει ότι ο όμιλος θα αντιμετωπίσει κάποιες
προκλήσεις που συνδέονται κυρίως με θέματα ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διάρκεια της ενσωμάτωσης
διαδικασία

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ