Νέα
 • ΓΔ: 823.92 +0.09%
 • Τζίρος: 43,00 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Σύνταξη - εξπρές: Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν φέτος αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση

ATM / Πηγή: pixabay
ATM / Πηγή: pixabay

Οι νέες ρυθμίσεις του ν. 4798/2021 μεταξύ άλλων προβλέπουν την ενίσχυση του ρόλου της χορήγησης της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης στη διαδικασία απονομής της σύνταξης. Εφόσον η χορήγηση της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης δηλαδή η καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης του υποψήφιου συνταξιούχου ολοκληρώνεται εγκαίρως και συνυποβάλλεται με τη αίτηση για σύνταξη, η απονομή της σύνταξης φιλοδοξείται να γίνεται ταχύτερα χωρίς τις γνωστές μέχρι σήμερα καθυστερήσεις.

Οι νέοι κανόνες

 1. η αίτηση για τη χορήγηση της βεβαίωσης καθίσταται υποχρεωτική για τους ασφαλισμένους που έχουν πάνω από ένα ταμείο ασφάλισης δηλαδή για όλους τους ασφαλισμένους που θα συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
 2. η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης επεκτείνεται στους ασφαλισμένους όλων των πρώην ταμείων και όχι μόνο του ΙΚΑ, π.χ. θα χορηγείται πλέον και στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ.
 3. η αίτηση για τη χορήγηση της βεβαίωσης υποβάλλεται δύο χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη.
 4. η αίτηση για τη χορήγηση της βεβαίωσης μπορεί να υποβληθεί στον ΕΦΚΑ ή εναλλακτικά σε πιστοποιημένο επαγγελματία
 5. η βεβαίωση που αποτελεί προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης του ασφαλισμένου επέχει θέση απόφασης και η προθεσμία για τη χορήγηση της δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες
 6. η βεβαίωση συνυποβάλλεται με την αίτηση συνταξιοδότησης
 7. η βεβαίωση προσδιορίζει το χρόνο ασφάλισης κύριας και επικουρικής

Ποιοι υποβάλλουν άμεσα αίτηση;

Άμεσα αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ασφαλισμένοι που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εντός των επόμενων δύο ετών (από σήμερα έως και το 2023) και:

 1. Είτε έχουν κατοχυρώσει σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (κυρίως την τριετία 2010-2012) και ακολουθώντας τα νέα μεταβατικά όρια ηλικίας συμπληρώνουν έως το 2023 το νέο απαιτούμενο όριο ηλικίας ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα (πχ μητέρες ανηλίκων, ασφαλισμένοι με 35 χρόνια, ασφαλισμένοι με 40 χρόνια κλπ). 
 2. Είτε έχουν κατοχυρώσει με το προηγούμενο καθεστώς (δηλαδή πριν τις 18/8/2015) τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν μεταβλήθηκαν και συμπληρώνουν μέχρι το 2023 το κατά περίπτωση όριο ηλικίας (πχ άνδρες με 4.500 ημέρες, άνδρες με βαρέα, γυναίκες με 4.500 ημέρες στο ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κλπ). 

Παραδείγματα

Με 35ετία και θεμελίωση το 2012 από πρώην ΟΑΕΕ

Ασφαλισμένος του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένος τον 2/1961 έχει μέχρι το 2012 συμπληρώσει 35 χρόνια ασφάλισης, συνυπολογισμένου και του χρόνου ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ, ενώ έχει πλέον συμπληρώσει συνολικά και τα 37 χρόνια ασφάλισης.

Το 60ο έτος ηλικίας το συμπλήρωσε το 2021 και συνεπώς μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 61 ετών και 9μηνών. Το νέο όριο ηλικίας συμπληρώνεται τον 11/2022 και συνεπώς φέτος πρέπει να καταθέσει αίτημα για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.

Με 35ετία και θεμελίωση το 2011 από πρώην ΙΚΑ

Ασφαλισμένος του πρώην ΙΚΑ γεννημένος το 1962 έχει μέχρι το 2011 συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης με διαδοχική ασφάλιση συνυπολογισμένου δηλαδή και του χρόνου ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ, ενώ έχει πλέον συμπληρώσει συνολικά και τα απαιτούμενα 36 έτη. 

Το 58ο έτος της ηλικίας του το συμπλήρωσε το 2020 και συνεπώς μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 61 ετών. Το νέο όριο ηλικίας συμπληρώνεται το 2023 και συνεπώς πρέπει φέτος να καταθέσει αίτημα για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.  

Με 35ετία και θεμελίωση το 2012 από πρώην ΙΚΑ

Ασφαλισμένος του πρώην ΙΚΑ γεννημένος τον 4/1961 έχει μέχρι το 2012 συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης με διαδοχικη συνυπολογισμένου δηλαδή και του χρόνου ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ, ενώ μέχρι σήμερα έχει συμπληρώσει συνολικά και τα απαιτούμενα 37 έτη ασφάλισης.

Το 59ο έτος ηλικίας το συμπλήρωσε το 2020 και συνεπώς μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 61 ετών και 3 μηνών. Το νέο όριο ηλικίας συμπληρώνεται τον 7/2022 και πρέπει φέτος να καταθέσει αίτηση για προσυνταξιοδοτικη βεβαίωση.

Με 35ετία και θεμελίωση το 2010 από Δημόσιο 

Υπάλληλος Δημοσίου γεννημένος το 1962 είχε συμπληρώσει με διαδοχική ασφάλιση στο πρώην ΙΚΑ μέχρι το 2010 25ετία. Τα 35 έτη τα συμπλήρωσε μέχρι το 2019 ενώ το 58ο έτος της ηλικίας το συμπλήρωσε μετά την 18/8/2015 δηλαδή το 2020.

Συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί το 2023 με την συμπλήρωση των 61 ετών και πρέπει φέτος να καταθέσει αίτηση για βεβαίωση ασφάλισης από το πρώην ΙΚΑ.

Με 35ετία και θεμελίωση το 2012 από Δημόσιο

Υπάλληλος Δημοσίου γεννημένος την 1/2/1962 είχε συμπληρώσει με διαδοχική ασφάλιση στο πρώην ΙΚΑ μέχρι το 2012 25ετία ενώ είχε συμπληρώσει και τα 37 έτη ασφάλισης. Το 59ο έτος της ηλικίας το συμπλήρωσε το 2021. 

Συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί τον 10/2023 με την συμπλήρωση 61 ετών και 8 μηνών και πρέπει φέτος να καταθέσει αίτηση για  βεβαίωση ασφάλισης από το πρώην ΙΚΑ.

Με ανήλικο και θεμελίωση το 2010 από πρώην ΙΚΑ με πλήρη

Μητέρα ασφαλισμένη του πρώην ΙΚΑ γεννημένη την 1/8/1962 είχε συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης με διαδοχική ασφάλιση (ΟΑΕΕ και ΙΚΑ) μέχρι το 2010 και είχε και ανήλικο παιδί. Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών.

Επειδή το 55ο έτος το συμπλήρωσε μετά την 18/8/2015 δηλαδή το 2017 θα συνταξιοδοτηθεί με την συμπλήρωση των 59 ετών και 6  μηνών δηλαδή την 1/2/2022 με πλήρη σύνταξη και πρέπει φέτος να καταθέσει αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.

Με ανήλικο και θεμελίωση το 2010 από πρώην ΙΚΑ με μειωμένη

Μητέρα ασφαλισμένη του πρώην ΙΚΑ γεννημένη την 1/2/1966 είχε συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης με διαδοχική ασφάλιση (ΟΑΕΕ και ΙΚΑ) μέχρι το 2010 και είχε και ανήλικο παιδί. Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών.

Επειδή το 50ο έτος το συμπλήρωσε μετά την 18/8/20  δηλαδή το 2016, θα συνταξιοδοτηθεί με την συμπλήρωση των 56 ετών και 9 μηνών δηλαδή την 1/12/2022 με μειωμένη σύνταξη. Συνεπώς πρέπει φέτος να καταθέσει αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.

Με ανήλικο και θεμελίωση το 2011 από πρώην ΙΚΑ με πλήρη

Μητέρα ασφαλισμένη του πρώην ΙΚΑ γεννημένη την 1/2/1961 είχε συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το 2011 και είχε ανήλικο παιδί. Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 57 ετών.

Επειδή το 57ο έτος το συμπλήρωσε μετά την 18/8/2015 δηλαδή το 2018, θα συνταξιοδοτηθεί μετά την 1/1/2022 με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας της δηλαδή την 1/2/2023 με πλήρη σύνταξη και πρέπει φέτος να καταθέσει για προσυνταξιοδοτικη βεβαίωση 

Με ανήλικο και θεμελίωση το 2011 από πρώην ΙΚΑ με μειωμένη

Μητέρα γεννημένη την 1/3/1965 είχε συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το 2011 και είχε ανήλικο παιδί. Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 52 ετών.

Επειδή το 52ο έτος το συμπλήρωσε μετά την 18/8/2015 δηλαδή στις 1/3/2017 θα συνταξιοδοτηθεί  με την συμπλήρωση των 58ετών και 5  μηνών δηλαδή την 1/9/2023 με μειωμένη σύνταξη και πρέπει φέτος να καταθέσει για προσυνταξιοδοτικη βεβαίωση.

Με ανήλικο και θεμελίωση το 2012 από πρώην ΙΚΑ με μειωμένη

Μητέρα γεννημένη την 1/8/1962 είχε συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το 2012 και είχε και ανήλικο παιδί. Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών.

Επειδή το 55ο έτος το συμπλήρωσε μετά την 18/8/2015 δηλαδή στις 1/8/2017 θα συνταξιοδοτηθεί  με την συμπλήρωση των 59ετών και 6 μηνών δηλαδή την 1/3/2022 με μειωμένη σύνταξη και πρέπει φέτος να καταθέσει για προσυνταξιοδοτικη βεβαίωση .

Θεμελίωση με 4.500 ημέρες από πρώην ΙΚΑ, OΓΑ, ΟΑΕΕ με πλήρη

 • Άνδρες ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ που είναι γεννημένοι το 1955, έχουν από 15 και πάνω χρόνια ασφάλισης και έχουν χρόνο ασφάλισης και σε άλλα ταμεία π.χ. ΟΑΕΕ, ΝΑΤ κλπ., συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 67 ετών με πλήρη το 2022 και επομένως πρέπει από φέτος να καταθέσουν αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. 
 • Άνδρες ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ που είναι γεννημένοι το 1956, έχουν από 15 και πάνω χρόνια ασφάλισης και έχουν χρόνο ασφάλισης και σε άλλα ταμεία πχ ΟΑΕΕ, ΝΑΤ κλπ. συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 67 ετών με πλήρη το 2023 και επομένως πρέπει από φέτος να καταθέσουν αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. 
 • Άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που είναι γεννημένοι το 1955, έχουν από 15 και πάνω χρόνια ασφάλισης και έχουν χρόνο ασφάλισης και σε άλλα ταμεία πχ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ κλπ. συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 67 ετών με πλήρη το 2022 και επομένως πρέπει από φέτος να καταθέσουν αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. 
 • Άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ που είναι γεννημένοι το 1956, έχουν από 15 και πάνω χρόνια ασφάλισης και έχουν χρόνο ασφάλισης και σε άλλα ταμεία πχ ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ κλπ.  συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 67 ετών με πλήρη το 2023 και επομένως πρέπει από φέτος να καταθέσουν αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.

Θεμελίωση με 4.500 ημέρες από πρώην ΙΚΑ με μειωμένη 

 • Άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ που είναι γεννημένοι το 1960, έχουν από 15 και πάνω χρόνια ασφάλισης και έχουν χρόνο ασφάλισης και σε άλλα ταμεία πχ ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ κλπ. συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 62 ετών δηλαδή το 2022 με μειωμένη σύνταξη εφόσον έχουν την τελευταία πενταετία από 100 ένσημα τουλάχιστον κάθε έτος. Συνεπώς πρέπει φέτος να καταθέσουν αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.
 • Άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ που είναι γεννημένοι το 1961, έχουν από 15 και πάνω χρόνια ασφάλισης και έχουν χρόνο ασφάλισης και σε άλλα ταμεία πχ ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ κλπ.  συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 62 ετών δηλαδή το 2023 με μειωμένη σύνταξη εφόσον έχουν την τελευταία πενταετία από 100 ένσημα τουλάχιστον κάθε έτος. Συνεπώς πρέπει φέτος να καταθέσουν αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.

Θεμελίωση με 40 χρόνια ασφάλισης

 •  Άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ που είναι γεννημένοι το 1960 και έχουν 40 χρόνια  ασφάλισης με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης τους και σε άλλα ταμεία πχ ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κλπ.  συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 62 ετών με πλήρη σύνταξη δηλαδή το 2022 και πρέπει φέτος να καταθέσουν αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.
 •  Άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ που είναι γεννημένοι το 1961 και έχουν 40 χρόνια  ασφάλισης με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης τους και σε άλλα ταμεία πχ ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κλπ.  συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 62 ετών με πλήρη σύνταξη δηλαδή το 2022 και μπορούν φέτος να καταθέσουν αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.
 • Το ίδιο ισχύει και για τους ασφαλισμένους των υπόλοιπων ταμείων των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ δηλαδή του Δημοσίου, του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ κλπ. που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν με 40 χρόνια ασφάλισης.

Θεμελίωση με βαρέα από πρώην ΙΚΑ

 • Γυναίκα ασφαλισμένη του πρώην ΙΚΑ, που το έτος 2010 έχει πραγματοποιήσει 10.500 ημέρες με χρόνο ασφάλισης σε και άλλο ταμείο πχ ΟΑΕΕ, εκ των οποίων 7.500 τουλάχιστον στα βαρέα και είναι γεννημένη το 1967, συμπληρώνει το 2022 το 55ο έτος και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη. Συνεπώς πρέπει φέτος να κάνει αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. 
 • Άνδρας ασφαλισμένος του πρώην ΙΚΑ που έχει πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 τουλάχιστον στα βαρέα, από τα οποία 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη και έχει και χρόνο ασφάλισης στο ΝΑΤ και είναι γεννημένος το 1960 συμπληρώνει την ηλικία των 62 ετών το 2022 και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη. Συνεπώς πρέπει φέτος να κάνει αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ