Νέα
  • ΓΔ: 1406.91 -2.24%
  • Τζίρος: 135,49 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Tουρισμός: Εκρηκτική αύξηση 34% στα έσοδα τον Μάρτιο - Μεγάλη άνοδος και στο τρίμηνο

Πηγή: Eurokinissi

 Αλμα 34,2% έκαναν τα τουριστικά έσοδα τον Μάρτιο, συνεχίζοντας την ιδιαίτερα θετική πορεία από την αρχή του έτους και επιβεβαιώνοντας τις προοπτικές ότι το 2024 θα σημειωθεί νέο ρεκόρ στον τουρισμό.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το ισοζύγιο πληρωμών, οι τουριστικές εισπράξεις τον Μάρτιο έφθασαν τα 372 εκατ. ευρώ από 277 εκατ. ευρώ τον περσινό Μάρτιο, με την τουριστική κίνηση να αυξάνεται επίσης πάνω από 30% (31,2%).

Στο α’ τρίμηνο του έτους, οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 28,2% στα 942 εκατ. ευρώ από 735 εκατ. ευρώ.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε τόσο τον Μάρτιο όσο και το τρίμηνο σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά διαστήματα, με τις εξαγωγές να συνεχίζουν την πτωτική τάση τους.

Η ανακοίνωση της ΤτΕ

  • Το Μάρτιο του 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων και, σε μικρότερο βαθμό, των ισοζυγίων αγαθών και υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων βελτιώθηκε.
  • Το α΄ τρίμηνο του 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2023, λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών και του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το Μάρτιο του 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 296,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Μάρτιο του 2023 και διαμορφώθηκε σε 2,7 δισεκ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών κατέγραψε οριακή αύξηση, καθώς η μείωση των εξαγωγών αντισταθμίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη μείωση των εισαγωγών.

Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 11,4% (‑14,9% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 7,4% (-5,3% σε σταθερές τιμές).

Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα μειώθηκαν κατά 16,4% (‑18,8% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν μείωση κατά 2,0% (-1,2% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε μικρή μείωση, λόγω της καταγραφής καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών, που αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση του ισοζυγίου μεταφορών και του ταξιδιωτικού ισοζυγίου.

Σε σχέση με το Μάρτιο του 2023, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 31,2% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 34,2%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων συρρικνώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα και δευτερευόντως τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων εμφάνισε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος το Μάρτιο του 2023, ως αποτέλεσμα της καταγραφής καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στον τομέα της γενικής κυβέρνησης[1].

Το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου

Το α΄ τρίμηνο του 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 255,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2023 και διαμορφώθηκε σε 4,2 δισεκ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε, καθώς η μείωση των εξαγωγών υπερέβη αυτή των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 10,7% (‑11,4% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,9% (αύξηση 1,5% σε σταθερές τιμές).

Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν μείωση κατά 9,0%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αύξηση κατά 3,0% (‑11,0% και 3,9% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης τόσο του ταξιδιωτικού ισοζυγίου όσο και του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών περιορίστηκε. Σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2023, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 24,5% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 28,2%.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος το α΄ τρίμηνο του 2023, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε σημαντικά την ίδια περίοδο, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2023, λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Μάρτιο του 2024, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2023, και διαμορφώθηκε σε 108,5 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την καταγραφή καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, κυρίως στους λοιπούς τομείς της οικονομίας.

Το α΄ τρίμηνο του 2024, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος το α΄ τρίμηνο του 2023, και διαμορφώθηκε σε 424,9 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Μάρτιο του 2024, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 και διαμορφώθηκε σε 2,8 δισεκ. ευρώ.

Το α΄ τρίμηνο του 2024, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων υπερδιπλασιάστηκε, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2023, και διαμορφώθηκε σε 4,6 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Μάρτιο του 2024, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, στις απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καταγράφηκαν καθαρές ροές ύψους 158,8 εκατ. ευρώ και στις υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καθαρές ροές ύψους 300,1 εκατ. ευρώ, χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 707,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η μείωση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στη μείωση κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, λόγω της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 322,0 εκατ. ευρώ) και της αύξησης κατά 203,5 εκατ. ευρώ των χορηγήσεων δανείων σε κατοίκους από το εξωτερικό. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 3,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 322,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν, έως ένα βαθμό, από τη μείωση κατά 215,3 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Το α΄ τρίμηνο του 2024, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, στις απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καταγράφηκαν ροές ύψους 443,3 εκατ. ευρώ και στις υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, καταγράφηκαν ροές ύψους 1,2 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 2,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά στο μεγαλύτερο βαθμό την άνοδο κατά 3,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 2,6 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και, σε μικρότερο βαθμό, στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 968,0 εκατ. ευρώ). Η μείωση των υποχρεώσεών τους συνδέεται κυρίως με τη μείωση κατά 1,9 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους και, σε μικρότερο βαθμό, με τη μείωση κατά 874,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και με τη στατιστική προσαρμογή σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 968,0 εκατ. ευρώ).

Στο τέλος Μαρτίου του 2024, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 13,0 δισεκ. ευρώ, έναντι 12,1 δισεκ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 2023.

 


[1]Σημειώνεται ότι το Μάρτιο του 2023 πραγματοποιήθηκε η καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο της τελευταίας δόσης των αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων (ANFA/SMP), η οποία καταγράφηκε στο ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ