Νέα
  • ΓΔ: 860.06 +1.03%
  • Τζίρος: 79,81 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΛΠ: Στα 99 εκατ. ο τζίρος στο εννεάμηνο

ΟΛΠ  / Πηγή: Intime
ΟΛΠ / Πηγή: Intime

Οι συνέπειες της πανδημίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ορατές τόσο στη διακίνηση εγχώριου φορτίου (εισαγωγές και εξαγωγές) όσο και στο φορτίο μεταφόρτωσης, σχολιάζει η διοίκηση του ΟΛΠ στη δημοσίευση των βασικών οικονομικών μεγεθών της για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Στον επιβατικό τομέα και ειδικότερα στον τομέα κρουαζιέρας, η μείωση επιβατών στο εννεάμηνο έναντι του 2019 ανέρχεται σε 98,8% (από 844.673 σε 10.060), καθώς ο κλάδος έχει πληγεί σε παγκόσμιο επίπεδο και οι κρουαζιέρες έχουν σταματήσει σχεδόν ολοκληρωτικά.

Στην ακτοπλοΐα στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, καταγράφεται μείωση 35,1% στην επιβατική κίνηση (από 13,4εκατ.σε 8,7εκατ.) και 16,1% στην διέλευση οχημάτων (από 2,2εκατ.σε 1,8εκατ.) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019.

Στην περίοδο του εννεάμηνου στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων καταγράφεται αύξηση 19,4% στο σύνολο φορτίου λόγω αυξημένης διακίνησης φορτίου μεταφόρτωσης (από 259.811 TEUσε330.418TEU), αλλά μείωση του εγχωρίου φορτίου κατά 7,8% (από74.713 σε 68.884 TEU).

Στην ίδια 9μηνη περίοδο στο carterminal καταγράφηκε μείωση κατά 31,3% (από 307.008σε 210.930) στο σύνολο του φορτίου καθώς τόσο το εγχώριο (-32,5%) όσο και το φορτίο μεταφόρτωσης μειώθηκαν (-30,8%).

Στον τομέα ναυπηγοεπισκευής τα εξυπηρετούμενα πλοία στις δεξαμενές αυξήθηκαν κατά 13% (από 84 σε 95) στο εννεάμηνο έναντι του 2019 και μικρή μείωση (5%) καταγράφηκε στα πλοία στη ΝΕΖ (από 218 σε 207).

Παρατίθεται η διαμόρφωση θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του ΟΛΠ κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2020:

1.Έσοδα από πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων τόκων (ΕΒΙΤ) και αποσβέσεων (EBITDA) για το Γ’ τρίμηνο 2020 και σε σωρευτική βάση καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη του 2019

Οι πωλήσεις της ανήλθαν σε 99.381 χιλ. ευρώ στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε 32.878 χιλ. ευρώ κατά το Γ ́ τρίμηνο 2020, έναντι 111.404 χιλ. ευρώ και 40.825 χιλ. ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή κατά 10,79% και 19,47% αντίστοιχα.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 45.324 χιλ. ευρώ στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε 15.414 χιλ. ευρώ κατά το Γ ́ τρίμηνο 2020, έναντι 57.089 χιλ. ευρώ και 23.075 χιλ. ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή σε ποσοστό 20,61% και 33,20% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της Εταιρείας, που ανήλθαν σε 46.676 χιλ. ευρώ στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε 15.580 χιλ. ευρώ κατά το Γ ́ τρίμηνο, έναντι 53.939 χιλ. ευρώ και 22.270 χιλ. ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 13,47% και 30,04% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 33.479 χιλ. ευρώ στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε 11.187χιλ. ευρώ κατά το Γ ́ τρίμηνο 2020, έναντι 41.099 χιλ. ευρώ και 17.943 χιλ. ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 31,73% και 37,66% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 31.365 χιλ. ευρώ στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε 10.519 χιλ. ευρώ κατά το Γ ́ τρίμηνο 2020, έναντι 39.088 χιλ. ευρώ και 17.225 χιλ. ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 19,76% και 38,93% αντίστοιχα.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 23.534 χιλ. ευρώ στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε 8.013 χιλ. ευρώ κατά το Γ ́ τρίμηνο 2020, έναντι 29.112 χιλ. ευρώ και 13.246 χιλ. ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 19,16% και 39,51% αντίστοιχα.

2.Σημαντικές μεταβολές στη Δανειακή θέση η /και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το γ ́ τρίμηνο του 2020

Ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε σε 53,5 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, έναντι 56,5 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019, λόγω αποπληρωμής δύο δόσεων τρεχόντων δανείων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 100,4 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, έναντι106,7 εκατ. ευρώ την 31.12.2019. Η οικονομική ρευστότητα της εταιρείας βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο λαμβανομένου υπόψη και της αποπληρωμής του μερίσματος χρήσεως 2019 ποσού 13.470 χιλ. ευρώ που διενεργήθηκε το Γ’ τρίμηνο του 2020.

Επιπλέον, η επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας συνεχίζεται με βάση το επιχειρησιακό της πλάνο και εντός του Γ’ τριμήνου 2020 διενεργήθηκαν επενδύσεις της τάξης των 4,1 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 243, 5 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, έναντι 233,5 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ