Νέα
  • ΓΔ: 858.54 -0.21%
  • Τζίρος: 19,28 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Πιο πράσινοι το 2020 ήταν οι προμηθευτές ενέργειας

Αυξήθηκε η συμμετοχή πράσινης ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα του συνόλου των προμηθευτών ενέργειας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΠΕΕΠ. Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΑΠΕΕΠ στην κατάταξη για το 2020 όλοι οι προμηθευτές αύξησαν τη συμμετοχή της πράσινης ενέργειας στο ενεργειακό τους μίγμα, σε σχέση με το 2019.

Με βάση τα στοιχεία του ΔΑΠΕΕΠ η πιο πράσινη εταιρεία ήταν και το 2020 η WE Energy- EUNICE TRADING, που κάλυψε το 100% των αναγκών των πελατών της με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Αακολουθεί η Ζενιθ με 89,29%, η ΒΙΕΝΕΡ (88,48 %), η Μυτιληναίος (35,57%), η ‘Ηρων (34,87 %), η NRG (34,38%), η ΔΕΗ (28,76%), η Volterra με 28,47%, η Φυσικό Αέριο με 28,42%, η Elpedison (27,79%), η WATT&VOLT (27,38%).

Ο ΔΑΠΕΕΠ σημειώνει ότι «με το άρθρο 48 του ν.4001/2011 κάθε προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να παρέχει στον πελάτη του στοιχεία σχετικά με τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνο­λικό μείγμα καυσίμων του κατά το προηγούμενο έτος, με κατανοητό και σαφώς συγκρίσιμο τρόπο, καθώς και πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τις εκπο­μπές CO2, που είναι αποτέλεσμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό μείγμα καυσίμων του προμηθευτή».

Έτσι, μία επιχείρηση, βιομηχανία ή ένας οικιακός καταναλωτής, παρά το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις του ή η οικία του τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από το ίδιο (δημόσιο) δίκτυο με όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές, γνωρίζει ότι η ενέργειά του προέρχεται από συγκεκριμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εγγυήσεις Προέλευσης

Η υψηλή επίδοση παραγωγής πράσινης καθαρής ενέργειας αντανακλά τη μεγάλη ποσότητα έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης (Guarantees of Origin- GoO/GO) προς εταιρικούς πελάτες. Οι εναλλακτικοί πάροχοι πράσινης καθαρής ενέργειας λοιπόν, εξασφαλίζουν Εγγυήσεις Προέλευσης ενέργειας από ηλεκτροπαραγωγή ΑΠΕ και στη συνέχεια τις μεταβιβάζουν στους εταιρικούς και βιομηχανικούς τους πελάτες.

Βασικός σκοπός των Εγγυήσεων Προέλευσης είναι η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον τελικό καταναλωτή, καθώς έτσι πιστοποιείται ότι η συγκεκριμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει μια επιχείρηση μέσα στο διάστημα ενός έτους, αντιστοιχεί σε ισόποση ενέργεια προερχόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές.

Η Εγγύηση Προέλευσης είναι ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται για 1MWh ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), φέρει το σύνολο της πληροφορίας που αφορά την παραγωγή της και έχει διάρκεια ζωής δώδεκα μήνες.

Οι κανόνες για την έκδοση και τη διαχείριση των Εγγυήσεων Προέλευσης ορίστηκαν με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/ΕΚ, ενώ η Οδηγία 2012/27/ΕΕ περιέλαβε στο καθεστώς των Εγγυήσεων Προέλευσης, την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΣΗΘΥΑ. Ο θεσμός ενισχύθηκε και επεκτάθηκε στο βιοαέριο, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, με την Οδηγία 2018/2001/ΕΕ.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ