Νέα
  • ΓΔ: 1413.26 -0.42%
  • Τζίρος: 104,62 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΔΕΗ: Στις 16 Νοεμβρίου οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο μετά την ΑΜΚ

Πηγή: Intime
Πηγή: Intime

Στις 16 Νοεμβρίου 2021 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών της ΔΕΗ, που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, ονομαστική αξίας 2,48 ευρώ εκάστη.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 12.11.2021 ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α.

Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους.

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της αύξησης ύψους 1,35 δισ. ευρώ και, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης, ύψους περίπου 67 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 16.2 «Reasons for the Share Capital Increase and use of proceeds» του από 01.11.2021 Ενημερωτικού Δελτίου (Prospectus) της Εταιρείας (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), από τη ΔΕΗ ή/και άλλες εταιρείες του Ομίλου ή από υφιστάμενες και μελλοντικές κοινοπραξίες, από το 2022 έως το 2024, ως ακολούθως:

(α) έως €1,283 δισ., από τα κατά προσέγγιση €3,2 δισ. που η Εταιρεία έχει προϋπολογίσει, για κεφαλαιουχικές δαπάνες σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2024, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και έργων σε γειτονικές αγορές, με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ 7,2 GW έως το 2024, ή/και

(β) έως €1,283 δισ., από τα κατά προσέγγιση €1,7 δισ. που η Εταιρεία έχει προϋπολογίσει, για κεφαλαιουχικές δαπάνες έως το 2024 για τη συμβατική παραγωγή ενέργειας, την επιχειρηματική μονάδα που είναι αρμόδια για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, την ψηφιοποίηση, τις τηλεπικοινωνίες, τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, και

(γ) στο βαθμό που είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως ποσών τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, για άλλους γενικούς εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκοπούς.

Οι ανωτέρω κεφαλαιουχικές δαπάνες υπό (α) και (β) οι οποίες ανέρχονται σε €5,0 δισ. (δεν περιλαμβάνεται το ποσό περίπου €1,0 δισ. κεφαλαιουχικών δαπανών τα οποία έχουν προϋπολογιστεί για το δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ κατά την ως άνω περίοδο, το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί απευθείας από ταμειακά διαθέσιμα του ΔΕΔΔΗΕ ή χρηματοδότηση που θα λάβει) για τα έτη 2022 – 2024, σύμφωνα με το 5ετές επιχειρηματικό πλάνο, θα χρηματοδοτηθούν επιπροσθέτως από τα έσοδα από την πώληση του 49% της ΔΕΔΔΗΕ, τις λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου και τραπεζικό δανεισμό. Ως εκ τούτου, ο ακριβής καταμερισμός των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση μεταξύ των κατηγοριών (α) και (β) υπόκειται στο χρονισμό και την επάρκεια της επιπρόσθετης ρευστότητας που θα προέλθει από τις ανωτέρω πηγές. Επιπλέον, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από την Αύξηση προορίζονται να διατεθούν στα σχετικά έργα με τη χρονολογική σειρά που τα σχετικά έργα θα υλοποιούνται κατά την κρίση της Εταιρείας κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ενότητα 16.2 «Reasons for the Share Capital Increase and use of proceeds» του Ενημερωτικού Δελτίου, σε περίπτωση που τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από την Αύξηση διατεθούν τελικά για τους ανωτέρω σκοπούς μέσω μιας εταιρείας του Ομίλου (εκτός της ΔΕΗ), μίας κοινοπραξίας ή ενός οχήματος ειδικού σκοπού, αυτή η διάθεση θα πραγματοποιείται μέσω εισφοράς μετοχικού κεφαλαίου (είτε κατά τη σύσταση είτε μέσω μεταγενέστερης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου) στην εν λόγω οντότητα από τη ΔΕΗ. Εν αναμονή της τελικής χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, όπως αναφέρεται ανωτέρω, ενδέχεται η Εταιρεία να επιλέξει να χρησιμοποιήσει αυτά τα κεφάλαια προκειμένου να προβεί σε συνήθεις πράξεις ταμειακής διαχείρισης, αντιστάθμισης κινδύνου και διαχείρισης διαθεσίμων στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας ή να πραγματοποιήσει προσωρινές τοποθετήσεις σε χρηματικά διαθέσιμα, προθεσμιακές καταθέσεις, εμπορικά χρεόγραφα, κρατικούς τίτλους ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα υψηλής αξιολόγησης.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ