Νέα
  • ΓΔ: 1459.75 +0.51%
  • Τζίρος: 60,70 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εντυπο Ε13: Παράταση στη δήλωση των δικύκλων που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι

Καθυστέρηση των εταιρειών κούριερ στο δεύτερο κύμα της πανδημίας
Πηγή: Intime

Η υποβολή του εντύπου γίνεται μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα https://eservices.yeka.gr, επιλέγοντας το μενού: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ – ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ. Καταγράφονται όλα τα μοτοποδήλατα και οι μοτοσυκλέτες, (συμπληρώνοντας το αριθμό κυκλοφορίας τους) που χρησιμοποιούνται από τον εργοδότη (επιχείρηση) είτε ανήκουν σε αυτόν, είτε ανήκουν στους εργαζόμενους του. 

Αν ανήκουν στο εργοδότη (επιχείρηση) τότε συμπληρώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας και η ημερομηνία και  η ώρα έναρξης χρήσης του μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας από την επιχείρηση για πρώτη φορά. Αν ανήκουν σε εργαζόμενο τότε χρειάζεται επιπλέον να συμπληρωθούν υποχρεωτικά και τα προσωπικά του στοιχεία (ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα και Όνομα πατρός).

Επιπλέον ο εργοδότης (επιχείρηση) μπορεί στις «Παρατηρήσεις» να γράψει τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, που αφορούν το προς χρήση μοτοποδήλατο  ή μοτοσυκλέτα. Ο υπόχρεος εργοδότης (επιχείρηση) υποβάλλει το έντυπο Ε13 για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα πριν από τη χρήση του/της. 

Επίσης συμπληρώνεται η ημερομηνία λήξης χρήσης του μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας με νέα υποβολή του εντύπου εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που θα διακοπεί η χρήση αυτή. Σημειώνουμε ότι την υποχρέωση της υποβολής του εντύπου Ε13 στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, την έχουν οι κλάδοι επισιτισμού και ταχυδρόμησης, αλλά και σε κάθε άλλη δραστηριότητα στις οποίες οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα για τη μεταφορά προϊόντων ή αντικειμένων.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ: 

Με τον ν.4611/2019, άρθρο 56, προβλέπεται η πρόσθετη αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος, τουλάχιστον ίσης µε το 15% του κατώτατου μισθού, εφόσον το όχημα είναι ιδιοκτησίας του εργαζόμενου, καταβάλλεται αποκλειστικά για την κατ’ ελάχιστον κάλυψη των αναγκών συντήρησης και χρήσης του οχήματος (ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας επισκευές κ.λπ.), οπότε σαφώς δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν τα έξοδα κίνησης του οχήματος (αγορά καυσίμων, πληρωμή διοδίων κλπ.) ή άλλα ποσά. 

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Όταν οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν µοτοποδήλατο ή µοτοσικλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, νοµής ή κατοχής, ο εργοδότης καταβάλλει πρόσθετη µηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήµατος που ισούται τουλάχιστον µε το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νόµιµου κατώτατου µηνιαίου µισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης». 

Ακόμη ο εργοδότης εφοδιάζει µε τον κατάλληλο εξοπλισµό προστασίας τους εργαζομένους (προστατευτικό κράνος, πανωφόρι, γάντια, πανωφόρι κατάλληλο για την προστασία του αναβάτη, αδιάβροχη προστασία και ανακλαστικό γιλέκο κ.τ.λ.). Τα προβλεπόμενα µμέτρα δεν επιβαρύνουν οικονοµικά τον εργαζόµενο αλλά µόνον τον εργοδότη και ό,τι άλλο απαιτείται για την διασφάλιση της άριστης λειτουργίας του. Ο εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να παρέχονται στους εργαζοµένους επαρκείς πληροφορίες και γραπτές οδηγίες χρήσης του εξοπλισµού. 

Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών και η αποζημίωση αυτή πρέπει να είναι με διακριτή αποτύπωση στα χορηγούμενα αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών προς τους εργαζόμενους.

Η σχετική νομολογία: Νόμος 4611/2019. Υ.Α.49091/Δ1.14744/2020 (ΦΕΚ Β 5474/11-12-2020). 

Ακόμη σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) : Ως μοτοποδήλατο νοείται τo δίτρoχo ή τρίτρoχo όχημα του οποίου η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και – εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης – ο κυλινδρισμός του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά.
Επίσης, ως μοτοποδήλατο λογίζεται και το ελαφρό τετράτροχο όχημα του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μείγματος καυσίμου – ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, είναι μικρότερο των 350 χιλιογράμμων, η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και ο κυλινδρισμός του κινητήρα του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά προκειμένου για κινητήρα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη ή η μέγιστη καθαρή ισχύς τα 4ΚW προκειμένου για κινητήρες άλλου τύπου.
Ως μοτοσικλέτα νοείται κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα, με ή χωρίς καλάθι, του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ