Νέα
  • ΓΔ: 893.48 -0.10%
  • Τζίρος: 10,10 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Trastor: Κέρδη 23 εκατ. ευρώ το 2021 - Διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή

Οι επιπτώσεις των μέτρων που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού στη Ελλάδα, είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων από μισθώματα ακινήτων του Ομίλου Trastor, κατά το ποσό των € 1,499 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί στο 7,6% των ετήσιων, συμβασιοποιημένων εσόδων από μισθώματα.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα του Ομίλου από μισθώματα κατά το 2021 ανήλθαν σε € 18,138 εκατ., έναντι € 13,078 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη ύψους € 29,297 εκατ., έναντι κερδών € 8,586 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη ύψους € 23,017 εκατ., έναντι κερδών € 3,088 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τη διανομή κερδών της χρήσης του 2021 με τη μορφή μερίσματος € 0,02 ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού € 3.014.551,40.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 31.12.2021, συμπεριλαμβανομένων και των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν σε € 23.897 χιλ., έναντι € 17.565 χιλ. της 31.12.2020.

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2021, προ εξόδων εκδόσεως δανείων και υποχρεώσεων μισθώσεων ενσώματων και επενδυτικών ακινήτων, ανήλθαν σε € 150.606 χιλ., έναντι € 139.024 χιλ. της 31.12.2020.

Πέραν των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων την 31.12.2021, ο Όμιλος είχε και υποχρεώσεις μισθώσεων επενδυτικών ακινήτων ποσού € 17.209 χιλ., λόγω της σύναψης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ