Νέα
  • ΓΔ: 1445.01 -0.26%
  • Τζίρος: 33,02 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ομιλος Profile: Σημαντική αύξηση μεγεθών το 2022 για πέμπτο διαδοχικό έτος

Πηγή: profilesw.com
Πηγή: profilesw.com

Ο Όμιλος Profile παρουσίασε σημαντική άνοδο των πωλήσεων, με θεαματική αύξηση της μετά φόρων κερδοφορίας το 2022. Παρά τη γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση, ο Όμιλος συνέχισε την ισχυρή ανάπτυξή του, εντός και εκτός συνόρων, παρουσιάζοντας νέες λύσεις και σημαντικές αναβαθμίσεις  των υφιστάμενων, που οδηγούν σε ανάληψη νέων έργων, στη σταθερή προτίμηση των πελατών, καθώς και στην ανάληψη εξειδικευμένων έργων του ελληνικού Δημοσίου, όπου διαμορφώνονται πλέον πολύ σημαντικές προοπτικές ισχυρής ανάπτυξης των μεγεθών του Ομίλου κατά τα επόμενα χρόνια.

Σε ενοποιημένο επίπεδο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (εξαιρώντας τον επιχειρηματικό κλάδο του Ticketing, ο οποίος μεταβιβάσθηκε το 2022), ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Profile παρουσίασε αύξηση 30% και ανήλθε σε € 25,0 εκατ. έναντι € 19,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 6,20 εκατ. έναντι € 5,15 εκατ. το 2021, τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 49% σε € 3,83 εκατ. από € 2,57 εκατ., ενώ τα Κέρδη μετά Φόρων αυξήθηκαν κατά 60% σε € 3,27 εκατ. από € 2,04 εκατ.

Σημειώνεται ότι τα αναμορφωμένα EBITDA του Ομίλου Profile, χωρίς την επίπτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων (όπως για παράδειγμα η λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών στα στελέχη του Ομίλου), ανήλθαν σε € 6,76 εκατ. το 2022 από € 5,38 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Τα αναμορφωμένα Κέρδη μετά Φόρων (συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την πώληση του κλάδου Ticketing και εξαιρουμένων των προαναφερθέντων έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων  και των αποσβέσεων της αποτίμησης άυλων στοιχείων ενεργητικού των εξαγοραζόμενων εταιρειών) ανήλθαν σε € 5,22 εκατ. από € 2,93 εκατ., αυξημένα κατά 78%.

H ρευστότητα του Ομίλου παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με συνολικά χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του 2022 στα € 14,2 εκατ. Επιπλέον, ο Όμιλος Profile διατήρησε την οικονομική ευρωστία του, με τον δείκτη δανεισμού/ίδια κεφάλαια στο 24% και δείκτη γενικής ρευστότητας στο 1,9x, απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, έναντι των προκλήσεων του ευμετάβλητου οικονομικού περιβάλλοντος.

Σε λειτουργικό επίπεδο, τo 2022, ο Όμιλος Profile παρουσίασε δυναμική πορεία, κλείνοντας  νέες συμφωνίες και σημαντικές επεκτάσεις με 34 οργανισμούς σε 12 χώρες, ενώ ταυτόχρονα, έλαβε νέες διεθνείς διακρίσεις για τις λύσεις Investment Management (Axia)Digital Banking (Finuevo) και Treasury (Acumen) από τα World Economic Magazine, International Business Magazine, Chartis, Innovatech Awards, Finance Derivative και IBS Intelligence. 

Σε προϊοντικό επίπεδο, ο Όμιλος παρουσίασε το «Finuevo Suite», την τραπεζική in-a-box πλατφόρμα νέας γενιάς που αποτελείται από το «Finuevo Core» και το «Finuevo Digital». Το «Finuevo Core» αποτελεί τη μετεξέλιξη του κορυφαίου τραπεζικού συστήματος FMS.next, το οποίο συνδυάζει καινοτόμες και ευέλικτες λειτουργικότητες για Λογαριασμούς, Δάνεια, Κάρτες, Πληρωμές, κλπ., βασισμένο σε νέες τεχνολογίες, ενώ το «Finuevo Digital» παρέχει mobile-first προηγμένες Digital Banking εφαρμογές για τον τελικό χρήστη, αποτελώντας την εξέλιξη στην ψηφιακή τραπεζική.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε η νέα πρωτοποριακή λύση «Acumen.plus Loan Portfolio Management» για μεγάλες επιχειρήσεις, ναυτιλιακές εταιρείες κ.α., παρέχοντας πλήρη υποστήριξη στον τομέα της διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου, των διαθεσίμων (Treasury Management) και της διαχείρισης κινδύνου, με προηγμένες λειτουργικότητες.

Επίσης, υπήρξε σημαντική αναβάθμιση της βραβευμένης πλατφόρμας διαχείρισης επενδύσεων Axia Suite, για Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, προσφέροντας front-to-back office λειτουργίες, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των επενδυτικών εταιρειών που διαχειρίζονται τα δικά τους αμοιβαία κεφάλαια.

Το σύστημα διαχείρισης κινδύνου για υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων «RiskAvert», αναβαθμίστηκε με την προσθήκη νέων λειτουργιών κάλυψης των εποπτικών απαιτήσεων για τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPE Backstopping), καθώς και για τoν Επιτοκιακό Κίνδυνο στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο (IRRBB).

‘Όσον αφορά τη δραστηριότητα στον τομέα του Δημοσίου, υλοποιούνται απρόσκοπτα αναληφθέντα έργα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, ενώ  συμβασιοποιήθηκαν μια σειρά έργων όπως, το portal του Οικονομικού Επιμελητηρίου, το portal του νέου ταμείου ΤΕΚΑ για το Υπουργείο Εργασίας, η Ενιαία Θυρίδα για την ΑΑΔΕ, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για το Υπουργείο Ενέργειας και η Ψηφιοποίηση των Υποθηκοφυλακίων για το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ενώ αναμένονται και νέα έργα, που εδραιώνουν τον Όμιλο Profile ως σημαντικό τεχνολογικό εταίρο του Δημοσίου Τομέα.

Η ισχυρή και υγιής οικονομική θέση του Ομίλου Profile, επιτρέπει την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος που έχει σαν στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη σε έργα χρηματοοικονομικού τομέα, καθώς και την ενίσχυση της παρουσίας στα σύνθετα και μεγάλης κλίμακας έργα του ελληνικού Δημοσίου, δημιουργώντας ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Χαρακτηριστικά, το 2023 ξεκινά με επαναλαμβανόμενα έσοδα στο 70% επί των συνολικών στο σκέλος του χρηματοοικονομικού τομέα και με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων άνω των € 100 εκατ., το οποίο εξελίσσεται αυξητικά με την πάροδο του χρόνου.

Με τα ανωτέρω δεδομένα, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, εφόσον δεν επιβαρυνθεί περαιτέρω η γενικότερη γεωπολιτική και μακροοικονομική κατάσταση, το 2023 αναμένεται να επιταχυνθεί σημαντικά η ανάπτυξη του, στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά, δημιουργώντας προοπτικές για διπλασιασμό των μεγεθών κατά την επόμενη τριετία.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ