Νέα
 • ΓΔ: 898.63 -0.74%
 • Τζίρος: 96,60 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Υπεραποσβέσεις 200% για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις

Οπτικές ίνες
Οπτικές ίνες / Πηγή: Intime

Φορολογικά κίνητρα ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών για τις επιχειρήσεις που θα πραγματοποιήσουν πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις. Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές ρυθμίσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της προσέλκυσης επενδύσεων και είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Πλέον ετοιμάζεται η κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα εξειδικεύει τις δαπάνες που θα αφορούν είτε σε επενδύσεις από  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης, είτε σε αγορά παγίων ή πραγματοποίηση άλλου είδους δαπανών από επιχειρήσεις άλλων κλάδων που σκοπό έχουν την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας. Στο κίνητρο της υπερ-έκπτωσης περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων των επιχειρήσεων, σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση.

Τα κίνητρα θα έχουν τη μορφή έκπτωσης σε ποσοστό συνολικά 200% των δαπανών και θα ισχύσουν για τρία έτη, για την περίοδο 2021-2023. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις σε πράσινη οικονομία και ψηφιοποίηση θα εκπίπτουν και από τα καθαρά κέρδη σε ποσοστό 100%, δηλαδή εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η έκπτωση αυτή αποτελεί πρόσθετο κίνητρο, πέραν της έκπτωσης των δαπανών αυτών που ήδη εφαρμόζεται με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις. Δηλαδή, συνολικά οι δαπάνες αυτές θα εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς σε ποσοστό 200% συνολικά.

Παραδείγματα

 1. Επιχείρηση προβαίνει, εντός του φορολογικού έτους 2021, σε πραγματοποίηση δαπανών στο πλαίσιο ενίσχυσης της πράσινης οικονομίας (π.χ. πραγματοποίηση μελετών για την ορθολογικότερη διαχείριση των αποβλήτων της), ύψους 2.000 ευρώ. Τα καθαρά φορολογητέα κέρδη της ανέρχονται σε 80.000 ευρώ.
  Με βάση το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο, η επιχείρηση καταβάλλει φόρο ίσο με 19.200 ευρώ (80.000 Χ 24%), ενώ με το νέο πλαίσιο θα κληθεί να καταβάλει φόρο 18.720 ευρώ (78.000 Χ 24%).
  Το  φορολογικό όφελος που θα έχει η επιχείρηση από το κίνητρο της έκπτωσης των δαπανών που πραγματοποίησε, ανέρχεται σε 480 ευρώ (2.000 Χ 24%).
 2. Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο επενδύει σε επέκταση του δικτύου των οπτικών ινών, το οποίο αποτελεί και πάγιο περιουσιακό στοιχείο της, εντός του φορολογικού έτους 2021, πραγματοποιώντας δαπάνες ύψους 800.000 ευρώ.
  Το ποσό της ετήσιας απόσβεσης αυτών των δαπανών ανέρχεται σε 80.000 ευρώ (800.000 Χ 10%), ενώ τα καθαρά φορολογητέα κέρδη της σε 1.500.000 ευρώ.
  Με βάση το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο, η επιχείρηση καταβάλλει φόρο ίσο με 360.000 ευρώ (1.500.000 Χ 24%), ενώ με το νέο πλαίσιο θα κληθεί να καταβάλει φόρο 340.800 ευρώ [(1.500.000-80.000) Χ 24%].
  Το φορολογικό όφελος που θα έχει η επιχείρηση από το κίνητρο της υπερ-έκπτωσης του ποσού της ετήσιας απόσβεσης του πάγιου περιουσιακού της στοιχείου (υπερ-αποσβέσεις), ανέρχεται σε 19.200 ευρώ (80.000 Χ 24%).

 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ