Νέα
  • ΓΔ: 1400.61 -1.14%
  • Τζίρος: 122,79 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2024

Το νέο Δ.Σ. της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος

Το νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος εξέλεξε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης που πραγματοποιήθηκε στις 26ης Ιουλίου 2023.

Το νέο Δ.Σ. απαρτίζουν οι κάτωθι:

1. Κωνσταντίνο Σαραντόπουλο του Θεοδώρου

2. Θεόδωρο Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου

3. Χρήστο Σιψή του Θωμά

4. Λουκά Μουσμούτη του Σταύρου

5. Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου 

6. Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα 

7. Ιωάννη Ανδριτσόπουλο του Γεωργίου.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επιβεβαίωσε  ότι, σύμφωνα και με τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης των ανωτέρω νεοεκλεγέντων μελών Δ.Σ., οι οποίες αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Εταιρείας, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, άπαντα τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τόσο τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας όσο και τα κριτήρια της συλλογικής καταλληλότητας της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας. 

Επίσης, η Γενική Συνέλευση, επιβεβαίωσε ότι πληρούται η προϋπόθεση της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020, καθόσον δεν έχει εκδοθεί για κανένα από τα ανωτέρω πρόσωπα εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν.4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. 

Τέλος, στο νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% των Μελών του, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 3 του Ν.4706/2020.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2026 που θα συνέλθει εντός του έτους 2027.

Στη συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει, απέδωσε την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μέλους στα παρακάτω Μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου:

  • Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου
  • Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα 
  • Ιωάννη Ανδριτσόπουλο του Γεωργίου.

εκπληρώνοντας την επιταγή του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, καθόσον τα 3 από τα 7 Μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ανεξάρτητα (κατ' άρθρο στο άρθρο 9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει).

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος του Θεοδώρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

2. Λουκάς Μουσμούτης του Σταύρου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Θεόδωρος Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Χρήστος Σιψής του Θωμά, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Στέφανος Ιωάννου του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Ιωάννης Ανδριτσόπουλος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ