Νέα
 • ΓΔ: 1280.11 +0.39%
 • Τζίρος: 64,49 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Γαλαξίδι: Αναμένει αύξηση παραγωγής και τιμών το 2023

Η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων, η καθετοποίηση των δραστηριοτήτων, η επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και η κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες στρατηγικής για την "Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες".

Ταυτόχρονα, η εταιρεία προσβλέπουσα στη συνεχή αύξηση της ζήτησης των προϊόντων της, τόσο σε εγχώριο αλλά, όσο σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, θα εξετάζει κάθε ευνοϊκή ευκαιρία περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και της θέσης της στην αγορά. Η μέση τιμή της αναλωθείσας ιχθυοτροφής στην παραγωγή, που αποτελεί σημαντική δαπάνη, παρουσίασε πέρυσι αύξηση κατά 17,54% έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής του 2021.

Τη φετινή χρονιά η διοίκηση εκτιμά ότι η μέση τιμή θα αυξηθεί κατά 4% σε σχέση με πέρυσι.

Στη χρήση 2022 η μέση τιμή πώλησης ετοίμου προϊόντος της εταιρείας σημείωσε ελαφρά αύξηση έναντι της προηγούμενης χρήσης.

Κατά την τρέχουσα χρήση αναμένεται ποσοτική αύξηση στην παραγωγή του ομίλου έως 10% περίπου σε σχέση με το 2022 και εκτιμάται ότι η μέση τιμή πώλησης ετοίμου προϊόντος θα παρουσιάσει μικρή μείωση, κυρίως λόγω του ανταγωνισμού.

►Διαβάστε επίσης: Agrino: Ανοδικά τζίρος και EBITDA στο 9μηνο – Γιατί υποχώρησε η κερδοφορία του 2022 παρά την ανάπτυξη κατά 10%

Η εικόνα του 2022

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατεταμένες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της παγκόσμιας αλλά και της εγχώριας αγοράς, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των αποτελεσμάτων της ρωσο-ουκρανικής κρίσης, τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου για τη χρήση 2022 κρίνονται ικανοποιητικά από τη διοίκηση.

Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις επισημαίνεται ότι «το 2022 απετέλεσε άλλο ένα έτος κερδοφορίας και ανάπτυξης, η οποία βασίστηκε τόσο στην αυξανόμενη προώθηση των προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, όσο και στη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής». Η μείωση της κερδοφορίας αποδίδεται κυρίως στη ρωσο-ουκρανική κρίση που δημιούργησε σημαντικές αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία και στον πληθωρισμό.

Ο τζίρος του ομίλου πέρυσι ανήλθε σε €73,44 εκατ., αυξημένος κατά 14,1% από το 2021, ωστόσο τα EBITDA μειώθηκαν κατά 23,61%, στα €7,7 εκατ.

Επίσης πτώση κατέγραψαν τόσο τα προ φόρων κέρδη (-61,23% στα €3,38 εκατ.) όσο και η καθαρή κερδοφορία (κατά 66,11%, στα €2,55 εκατ.)

Ο τζίρος ανά κατηγορία και γεωγραφική περιοχή

Από δύο πελάτες το 66,73% των πωλήσεων

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 66,73% του κύκλου εργασιών της "Γαλαξίδι" πέρυσι προήλθε από δύο μεγάλους πελάτες του εξωτερικού.

Επισημαίνεται ότι "η διοίκηση της εταιρείας καταβάλλει προσπάθειες να μετριάσει μελλοντικά την ως άνω εξάρτηση και να διευρύνει όπως και κατά το παρελθόν την πελατειακή βάση" αν και τονίζεται πως "οι δύο σημαντικοί αυτοί πελάτες είναι μεγάλες αξιόπιστες εταιρείες, οι οποίες συμβάλουν τόσο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων όσο και στην επάρκεια και ασφάλεια των ταμειακών της εισροών".

►Διαβάστε επίσης: Μοndelez Ελλάς: Mερίσματα 10,7 εκατ. ευρώ στη τριετία - Αύξηση 40% στο κόστος πωλήσεων

Στο +27,75% ο δανεισμός

Σε ό,τι αφορά τον δανεισμό του ομίλου, αυτός αυξήθηκε στα τέλη του 2022 σε €47,29 εκατ., από €37,015 εκατ. έναν χρόνο πριν, δηλαδή υψηλότερος σε ποσοστό 27,75% σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις άγγιξαν τα €17 εκατ. από €9,31 εκατ. το 2021, με τις λήξεις να είναι μεταξύ 1-2 ετών για τα €7,73 εκατ. και μεταξύ 3-5 ετών για τα €9,27 εκατ.

Παράλληλα, οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανέβηκαν στα €30,3 εκατ. από €27,7 εκατ. στο τέλος του 2021.

Ο όμιλος δεν αντιμετώπισε πρόβλημα στο να χρησιμοποιήσει μέρος των δυνατοτήτων του τραπεζικού δανεισμού για κεφάλαιο κίνησης, τόσο στη χρήση 2022, όσο και φέτος. Η μητρική εταιρεία για μέρος του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού της δανεισμού έχει συστήσει δικαίωμα ενεχύρου (συνολικής αξίας €34,58 εκατ.) υπέρ τριών τραπεζών επί του ιχθυοπληθυσμού πάχυνσης.

Επενδύσεις

Ο όμιλος στην προσπάθειά του για επέκταση της δραστηριότητάς του, τόσο στην παραγωγή γόνου, όσο και στην πάχυνση ψαριών, πραγματοποίησε πέρυσι επενδύσεις σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία ύψους €7,09 εκατ. έναντι €5,85 εκατ. το 2021. Σε ό,τι αφορά τα projects που είναι σε εξέλιξη, αυτά έχουν ως εξής:

 • Επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων (από 22 σε 40 στρέμματα), με παράλληλη αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, στη θέση Όρμος Ανεμοκάμπι, στο Γαλαξίδι. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε €1,343 εκατ., ενώ η χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 30% του κόστους επένδυσης (€403 χιλ.)
 • Επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων βιολογικής καλλιέργειας (από 18 σε 60 στρέμματα), με παράλληλη αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, στη θέση Ακρωτήριο Πούντα, στο Γαλαξίδι. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε €1,71 εκατ., ενώ η χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 30% (€512,16 χιλ.). 

Και για τα δύο αυτά έργα έχει ζητηθεί παράταση του χρόνου υλοποίησης των projects κατά 6 επιπλέον μήνες, έως τις 31/10/2023.

Σε ό,τι αφορά τη θυγατρική του ομίλου, "Ιχθυοκαλλιέργειες Αντίκυρας Μ.Ε.Π.Ε.", η εταιρεία υπέβαλε τον Οκτώβριο του 2021 επενδυτικό σχέδιο το οποίο αφορά τον εκσυγχρονισμό πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση Ποταμοί Όρμου Αντίκυρας, στην Δεσφίνα. Το κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε €2,8 εκατ. και το ύψος της χρηματοδότησης στο 30% (€840,3 χιλ.)

Το προφίλ

Η παραγωγική δραστηριότητά του Ομίλου αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο στο Γαλαξίδι Φωκίδας, ενώ οι πλωτοί ιχθυοκλωβοί βρίσκονται:

 • στον όρμο «Ανεμοκάμπι», στον όρμο «Ροζίκι» και στον όρμο «Ανδρομάχη», στην περιοχή «Βαθιά λιμάνια» στον Πάνορμο Φωκίδας
 • στο Ακρωτήριο «Τράχυλος» και στις θέσεις «Ποταμοί» και «Τούρκος» στη Δεσφίνα Φωκίδας
 • στην θέση «Λιμανάκι» του Ν. Βοιωτίας
 • στην L’ Ametlla de Mar επαρχία Ταραγόνα στην Ισπανία

Τα γραφεία της κεντρικής διοίκησης του Ομίλου και ο ένας εκ των δυο ιχθυογεννητικών σταθμών βρίσκονται στη θέση «Ανεμοκάμπι» το δε συσκευαστήριο στη θέση «Βακλάθρα» της κτηματικής περιφέρειας του Γαλαξιδίου επί οικοπέδων συνολικής έκτασης 23,5 στρεμμάτων περίπου.

Επίσης, η εταιρεία διαθέτει ιχθυογεννητικό σταθμό στη θέση «Ακρωτήριο Τράχυλος» στη Δεσφίνα Φωκίδας επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 25,5 στρεμμάτων.

Σημειώνεται ότι οι πλωτές και χερσαίες παραγωγικές δραστηριότητες του Ομίλου γεωγραφικά προσδιορίζονται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Αξίζει, επιπλέον ν’ αναφερθεί ότι έτσι επιτυγχάνεται το βέλτιστο των οικονομιών κλίμακος λόγω της γεωγραφικής θέσης του συνόλου των παραγωγικών μονάδων και των λοιπών εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα νωπών ψαριών μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα, λαβράκι κλπ) ανέρχεται σε 15.374 τόνους ετησίως και η δε παραγωγική δυναμικότητα ιχθυδίων των ιχθυογεννητικών σταθμών ανέρχεται σε 47 εκατ. ιχθύδια ανά έτος.

Εκτός Ελλάδας το 94,48% οι πωλήσεις

Το τελικό προϊόν εξάγεται κατά περίπου 94,48% στο εξωτερικό, κυρίως σε:

 • Ισπανία
 • Ιταλία
 • Γαλλία
 • Ελβετία
 • Αγγλία
 • Γερμανία
 • Αυστρία
 • Η.Π.Α.

Οι κύριοι πελάτες της εταιρίας είναι μεγάλοι επώνυμοι χονδρέμποροι του εξωτερικού, οι οποίοι διαθέτουν ισχυρά δίκτυα διανομής, με αποτέλεσμα τη διατήρηση του πελατολογίου της εταιρίας. Ο γόνος (ιχθύδια τσιπούρας και λαβρακιού) διατίθεται τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην αγορά του εξωτερικού.

Εντούτοις οι πωλήσεις γόνου εξακολουθούν και είναι προς το παρόν περιορισμένες, λόγω ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του χρησιμοποιείται από τον Όμιλο προκειμένου να καλύψει τις παραγωγικές του ανάγκες.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ