Νέα
 • ΓΔ: 1415.71 -0.25%
 • Τζίρος: 67,31 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Στην πρίζα το Σχέδιο Δράσης της Κομισιόν για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις: Επενδύσεις 584 δις. ως το 2030

Επενδύσεις 584 δισ. ευρώ απαιτούνται μέχρι το 2030 για την αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων της ΕΕ, καθώς  τα διασυνδεδεμένα και σταθερά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν τη ραχοκοκαλιά μιας εύρυθμης αγοράς ενέργειας.

Στο Σχέδιο Δράσης της Κομισιόν  που δημοσιεύτηκε χθες για την ανάπτυξη των διασυνδέσεων στην Ευρώπη ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες λόγω της επέκτασης των ΑΠΕ και της αύξησης της ζήτησης ενέργειας, τονίζεται ότι πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερα δίκτυα, να διευκολυνθούν οι αδειοδοτήσεις και οι χρηματοδοτήσεις τους, ώστε να προχωρήσει γρήγορα ηυλοποίησή τους.

Το Σχέδιο Δράσης στοχεύει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας θα λειτουργούν αποτελεσματικότερα και θα αναπτυχθούν περαιτέρω και ταχύτερα.

Όπως αναφέρει οι διακρατικές διασυνδέσεις μπορούν να μειώσουν το κόστος της ενέργειας, και τονίζεται ότι με 6 δις. επενδύσεις σε διασυνοριακές διασυνδέσεις και μπαταρίες ως το 2030, μπορεί να εξασφαλιστεί μείωση κόστους 9 δις. ευρώ ετησίως.

Σημειώνει ότι η  κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά 60% περίπου από τώρα έως το 2030.

Τα δίκτυα θα πρέπει να εξυπηρετούν ένα πιο ψηφιοποιημένο, αποκεντρωμένο και ευέλικτο σύστημα με εκατομμύρια φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας και τοπικές ενεργειακές κοινότητες που θα μοιράζονται τους πόρους τους, περισσότερες υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα συνδέονται στο δίκτυο, περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα για φόρτιση και αυξανόμενες ανάγκες παραγωγής υδρογόνου.

Δεδομένου ότι το 40 % των δικτύων διανομής μας είναι παλαιότερα των 40 ετών και η διασυνοριακή δυναμικότητα μεταφοράς αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2030, απαιτούνται επενδύσεις ύψους 584 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης: Ρεύμα: Στα «χαρακώματα» ΥΠΕΝ - προμηθευτές για το πράσινο τιμολόγιο - Τα «αντίποινα» και η γκρίνια της αγοράς

Πηγή: Ευρωκίνηση

Προκλήσεις

Το Σχέδιο Δράσης αναφέρεται στις  νέες και σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ηλεκτρικό σύστημα, καθώς χρειάζεται πολλαπλάσια δίκτυα για να   εξυπηρετήσει την αυξανόμενη ζήτηση που συνδέεται με την καθαρή κινητικότητα, τη θέρμανση και την ψύξη, την ηλεκτροδότηση της βιομηχανίας και την έναρξη της παραγωγής υδρογόνου με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Τα δίκτυα θα πρέπει επίσης να ενσωματώσουν μεγάλο μερίδιο μεταβλητής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η δυναμικότητα παραγωγής αιολικής και ηλιακής ενέργειας πρέπει να αυξηθεί από 400 GW το 2022 σε τουλάχιστον 1.000 GW έως το 2030, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης συσσώρευσης υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 317 GW, προκειμένου να συνδεθούν με τη στεριά. Ως εκ τούτου, τα δίκτυα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα πιο αποκεντρωμένο, ψηφιοποιημένο και ευέλικτο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας με εκατομμύρια ηλιακούς συλλέκτες στις ταράτσες και τοπικές ενεργειακές κοινότητες να μοιράζονται πόρους.

Ο σχεδιασμός και η λειτουργία των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης πρέπει επίσης να συσχετίζεται με τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της νέας υποδομής υδρογόνου, την αποθήκευση ενέργειας, την υποδομή φόρτισης για ηλεκτροκίνηση και την υποδομή CO2.

Ως αποτέλεσμα αυτών των τάσεων, το δίκτυο της Ευρώπης πρέπει να αναβαθμιστεί και να επεκταθεί γρήγορα. Το Δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύων (TYNDP) του ENTSO-E δείχνει ότι τα επόμενα επτά χρόνια η υποδομή διασυνοριακής μεταφοράς θα διπλασιαστεί, με πρόσθετη χωρητικότητα 23 GW έως το 2025 και επιπλέον 64 GW έως το 2030.

Πέρα από τις διασυνοριακές ανάγκες, το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης θα είναι εντός συνόρων, τόσο σε επίπεδο μεταφοράς όσο και σε επίπεδο διανομής. Συγκεκριμένα, τα δίκτυα διανομής είναι βέβαιο ότι θα αναπτυχθούν και θα αλλάξουν για να συνδέσουν μεγάλες ποσότητες αποκεντρωμένης παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και νέα ευέλικτη ζήτηση ("φορτία"), όπως αντλίες θερμότητας και σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.

Διαβάστε επίσης: ΔΕΗ: Σχέδιο επέκτασης σε ακίνητα, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική και ΣΔΙΤ μετά την εξαγορά Εnel, Κωτσόβολος

Οι στόχοι για το 2030

Το σχέδιο δράσης αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων όσον αφορά την επέκταση, την ψηφιοποίηση και την καλύτερη χρήση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, προσδιορίζει δε συγκεκριμένες και εξατομικευμένες δράσεις που θα συμβάλουν στην αποδέσμευση των αναγκαίων επενδύσεων για την αναβάθμιση των ευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Επίκεντρο των δράσεων είναι η υλοποίηση και η ταχεία τελεσφόρηση, με στόχο την έγκαιρη συμβολή στην επίτευξη των στόχων μας για το 2030:

 • επιτάχυνση της υλοποίησης έργων κοινού ενδιαφέροντος και ανάπτυξη νέων έργων με πολιτική καθοδήγηση, ενισχυμένη παρακολούθηση και περισσότερες προτάσεις·
 • βελτίωση του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού των δικτύων για την υποδοχή περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ικανοποίηση μεγαλύτερης ζήτησης εξηλεκτρισμού, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, στο ενεργειακό σύστημα διά της καθοδήγησης του έργου των διαχειριστών συστημάτων, καθώς και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών·
 • θέσπιση κανονιστικών κινήτρων μέσω καθοδήγησης σχετικά με τις προληπτικές, μελλοντοστραφείς επενδύσεις και τον διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους για υπεράκτια έργα·
 • παροχή κινήτρων για καλύτερη χρήση των δικτύων με ενισχυμένη διαφάνεια και βελτιωμένα τιμολόγια δικτύου για ευφυέστερα δίκτυα, αποδοτικότητα και καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις διά της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων και των συστάσεων του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)·
 • βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για έργα δικτύων διά της αύξησης της προβολής των ευκαιριών για χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, ειδικά για ευφυή δίκτυα και για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής·
 • τόνωση της ταχύτερης αδειοδότησης για την ανάπτυξη δικτύων διά της παροχής τεχνικής υποστήριξης στις αρχές και κατευθύνσεων για περισσότερη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και των κοινοτήτων·
 • βελτίωση και διασφάλιση των αλυσίδων εφοδιασμού δικτύου, μεταξύ άλλων διά της εναρμόνισης των απαιτήσεων βιομηχανικής παραγωγής με στόχο τη σύνδεση παραγωγής και ζήτησης.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ