Νέα
 • ΓΔ: 1400.61 -1.14%
 • Τζίρος: 122,79 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2024

Πολύχρωμοι λογαριασμοί ρεύματος: Οι 10 εντολές της ΡΑΑΕΥ προς τους προμηθευτές - Τα εργαλεία σύγκρισης τιμών και οι καθυστερημένες εκπτώσεις

Με το πλεονέκτημα των πτωτικών τιμών χονδρεμπορικής που φαίνεται πώς θα έχουμε τους επόμενους μήνες, η μάχη των χρωματιστών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος... χάνει το ενδιαφέρον της, αφού αν η τιμή στην χονδρεμπορική παραμείνει χαμηλά ο κίνδυνος μεγάλων χρεώσεων εξανεμίζεται για όλα τα τιμολόγια.

Ακόμη και το μπλε τιμολόγιο, που δεσμεύει τις εταιρείες σε μια σταθερή χρέωση και έτσι πάντα είναι το ακριβότερο, προσφέρεται σε ελκυστικές τιμές, εν όψει των εκτιμήσεων για πτώση των τιμών. Όσοι, ωστόσο, εκτιμούν ότι οι τιμές ενέργειας θα πέσουν και δεν θέλουν να δεσμευτούν σε μια τιμή σήμερα, θα επιλέξουν ένα από τα κυμαινόμενα τιμολόγια, το κίτρινο ή το πράσινο.

Πίνακας με όλες τις τιμές στις 5 του μήνα

Για τη ΡΑΑΕΥ ωστόσο το σημαντικότερο είναι η διαφάνεια και σωστή ενημέρωση από τους προμηθευτές και στις οδηγίες που ανακοίνωσε τονίζει ότι παρακολουθεί σε συνεχή βάση την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και προβαίνει κατά περίπτωση σε έκδοση θετικών αναφορών και ανακοινώσεων, επιβάλλοντας τις ανάλογες αποτρεπτικές κυρώσεις.

Οι Οδηγίες και διευκρινίσεις της Ρυθμιστικής Αρχής προσδιορίζουν τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούν οι εταιρείες προμήθειας.

Η ΡΑΑΕΥ θα ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της υπό τη μορφή πίνακα, έως την πέμπτη μέρα κάθε μήνα, την Τελική Τιμή Προμήθειας του Ειδικού πράσινου Τιμολογίου, βάσει των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι προμηθευτές το αργότερο έως και την 1η ημέρα έκαστου μήνα τιμολόγησης και ώρα 23:59.

Η δυνατότητα σύγκρισης με τιμολόγια των οποίων η τιμή διαμορφώνεται μετά τον μήνα κατανάλωσης (κυμαινόμενα - κίτρινα) θα ενεργοποιηθεί από τον μήνα Μάρτιο του 2023.

Διαβάστε επίσης: Ρεύμα: Ποδαρικό με χαμηλές τιμές κάνει το 2024 - Οι εκτιμήσεις για τα μπλε και τα πράσινα τιμολόγια

Οι καθυστερημένες εκπτώσεις

Ειδικότερα, η ΡΑΑΕΥ εξηγεί ότι οι προμηθευτές δεν δύνανται να εφαρμόσουν εκπτώσεις που δεν ανακοίνωσαν την 1η Δεκεμβίου. Ειδικότερα, απαντώντας σε προμηθευτές που θέλουν να κάνουν εκπτώσεις στο πράσινο τιμολόγιο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου επειδή δεν είχαν ανακοινώσει εκπτώσεις στην 1η Δεκεμβρίου, η ΡΑΑΕΥ σημειώνει ότι δεν μπορούν στις νέες ενημερώσεις να αλλάζουν μεγέθη, όρους και παραμέτρους από αυτά που ήδη έχουν ανακοινώσει.

Ειδικότερα, αναφέρει: «Προμηθευτές, που τυχόν δεν έχουν συμπεριλάβει στην ατομική ενημέρωση των καταναλωτών τους τιμολογιακούς και συμβατικούς όρους που αφορούν στο Ειδικό Τιμολόγιο, να προβούν άμεσα στην οφειλόμενη πλήρη και διαφανή ενημέρωση των Πελατών τους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι η συμπληρωματική ενημέρωση των καταναλωτών οφείλει να διενεργηθεί στη βάση της σχετικής ενημέρωσης της Αρχής που έλαβε χώρα κατά την 1η Δεκεμβρίου 2023, δηλαδή χωρίς να εισάγονται νέες παράμετροι και μεγέθη ή να τροποποιείται το ύψος αυτών, σε σχέση με αυτά που είχαν προσδιορισθεί και γνωστοποιηθεί στην Αρχή».

Πλήρης και διαφανής ενημέρωση των καταναλωτών

Έχοντας διαπιστώσει, ελλιπή ενημέρωση των καταναλωτών, η ΡΑΑΕΥ κάλεσε εκ νέου τους Προμηθευτές, που τυχόν δεν έχουν συμπεριλάβει στην ατομική ενημέρωση των καταναλωτών τους τιμολογιακούς και συμβατικούς όρους που αφορούν στο Ειδικό Τιμολόγιο, να προβούν άμεσα στην οφειλόμενη πλήρη και διαφανή ενημέρωση των Πελατών τους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

Οι Προμηθευτές, τονίζει η ΡΑΑΕΥ, υποχρεούνται να πληροφορήσουν τους Πελάτες τους για «τους συμβατικούς και τιμολογιακούς όρους των προϊόντων προμήθειας που θα ισχύσουν από 1ης Ιανουαρίου 2024», με πληρότητα και διαφάνεια. Η επάρκεια ενημέρωσης των καταναλωτών, ώστε να είναι σε θέση να προβούν σε ενσυνείδητες επιλογές που θα εξυπηρετούν βέλτιστα τα συμφέροντά τους, προϋποθέτει την έγκαιρη γνώση των όρων προμήθειας του Ειδικού Τιμολογίου.

Ειδικότερα, οι καταναλωτές δικαιούνται να γνωρίζουν το ύψος της Βασικής Τιμής Προμήθειας, την Πάγια Χρέωση, τις τιμές των συντελεστών του Μηχανισμού Διακύμανσης και το ύψος των παρεχόμενων εκπτώσεων που θα εφαρμοστούν από 1η Ιανουαρίου 2024. 

Επίσης, οι καταναλωτές δικαιούνται να γνωρίζουν τον χρόνο και τους όρους, υπό τους οποίους οι Προμηθευτές δύνανται να τροποποιήσουν το ύψος των ανωτέρω παραμέτρων και συντελεστών.

Η μη-συμπερίληψη στα έγγραφα ενημέρωσης των εφαρμοζόμενων ανωτέρω τιμολογιακών παραμέτρων και συντελεστών προκαλεί σύγχυση στους καταναλωτές, αποδυναμώνει το θεμελιώδες δικαίωμα ελεύθερης επιλογής τους και υπονομεύει την αποτελεσματικότητα του Ειδικού Τιμολογίου.

Για το λόγο αυτό, η Αρχή ήδη αξιολογεί τα στοιχεία που έχει συλλέξει και όσα της υποβάλλουν σταδιακά οι Προμηθευτές, αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους προς την υποχρέωση πλήρους, διαφανούς και μη-παραπλανητικής ενημέρωσης των καταναλωτών. 

Στο πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών και της ορθής εφαρμογής του Ειδικού Τιμολογίου, η Αρχή θα εξετάσει τη συμμόρφωσή των προμηθευτών προς την υποχρέωση πλήρους, διαφανούς και μη-παραπλανητικής ενημέρωσης των καταναλωτών, κινώντας τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων εφόσον διαπιστωθεί ελλιπής συμμόρφωση.

Διαβάστε επίσης: Στασινόπουλος: Νέα βιομηχανική στρατηγική για την επαναβιομηχάνιση της χώρας

Αποφυγή παραπλανητικών συγκρίσεων

Προκειμένου για τη διαφανή ενημέρωση των καταναλωτών, οι Προμηθευτές που προβαίνουν σε συγκρίσεις του Ειδικού Τιμολογίου με διαφορετικούς τύπους τιμολογίων οφείλουν να εκθέτουν αναλυτικά τις παραδοχές που έχουν λάβει υπόψη για κάθε έναν τύπο τιμολογίου. Ενδεικτικώς, τυχόν σύγκριση που διενεργείται στη βάση των τιμών που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός μόνο μήνα του 2023 μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Η Αρχή ελέγχει την επιλογή ορθής βάσης σύγκρισης και την επαληθευσιμότητα των προκυπτόμενων χρεώσεων.

Σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης επί της μετάπτωσης στο Ειδικό Τιμολόγιο

 • Η προβολή της αντίρρησης του Καταναλωτή επί της μετάπτωσης στο Ειδικό Τιμολόγιο και της παραμονής στη σύμβαση προμήθειας δύναται να διενεργείται έως την 31η Ιανουαρίου 2024
 • Για τις ημέρες που προηγούνται της άσκησής του, οι Προμηθευτές τιμολογούν τους Πελάτες τους με τις χρεώσεις του Ειδικού Τιμολογίου, στο οποίο λογίζεται ότι μετέπεσαν για το χρονικό διάστημα που προηγείται της εναντίωσής τους. Η τιμολόγηση σύμφωνα με το νέο τιμολόγιο που έχει επιλεγεί με την εναντίωση πραγματοποιείται για τον χρόνο που έπεται της εναντίωσης.

Τα SOS των νέων τιμολογίων

 • Τα Προϊόντα Σταθερής Τιμής Ορισμένου Χρόνου επισημαίνονται με χρώμα μπλε, το Ειδικό Τιμολόγιο με χρώμα πράσινο, τα λοιπά προϊόντα προμήθειας κυμαινόμενης τιμής με χρώμα κίτρινο και τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης με χρώμα πορτοκαλί.
 • Οι Σημάνσεις Διαφάνειας αποτυπώνονται διακριτά στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού κατανάλωσης, καθώς και σε όλα τα τυποποιημένα έντυπα του Προμηθευτή, στην ιστοσελίδα του και τις προωθητικές ενέργειες. 
 • Ενημέρωση των καταναλωτών σε μηνιαία βάση για την Τελική Τιμή Προμήθειας του Ειδικού Τιμολογίου από τη ΡΑΑΕΥ
 • Η ΡΑΑΕΥ θα ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της υπό τη μορφή πίνακα, έως την πέμπτη μέρα κάθε μήνα, την Τελική Τιμή Προμήθειας του Ειδικού Τιμολογίου, βάσει των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι προμηθευτές το αργότερο έως και την 1η ημέρα έκαστου μήνα τιμολόγησης και ώρα 23:59.
 • Η δυνατότητα σύγκρισης με τιμολόγια των οποίων η τιμή διαμορφώνεται μετά τον μήνα κατανάλωσης (κυμαινόμενα - κίτρινα) θα ενεργοποιηθεί από τον μήνα Μάρτιο του 2023.
 • Συνεπώς, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν κάθε τύπο προσφερόμενου τιμολογίου λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν εξατομικευμένες περιστάσεις (μέγεθος κατανάλωσης, εκπτώσεις συνέπειας κλπ.) και να αντλούν στοιχεία για την κατάταξη των προϊόντων από το οικονομικότερο στο ακριβότερο.
Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ