Νέα
  • ΓΔ: 1052.43 +0.71%
  • Τζίρος: 63,73 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

TEKA: Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης - Βήμα βήμα η διαδικασία της αίτησης

Από σήμερα αποκτούν δικαίωμα υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) και οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν γεννηθεί από 01.01.1987 και μετά. Με αίτησή τους στη διεύθυνση be.teka.gov.gr μπορούν να ενταχθούν στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα και να αλλάξουν ασφαλιστικό φορέα, υπαγόμενοι πλέον στο ΤΕΚΑ, αντί του e-ΕΦΚΑ. Η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ μέχρι την 31.12.2023.

Βημα-βήμα η διαδικασία

Ο ασφαλισμένος πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση https://be.teka.gov.gr/ και πραγματοποιεί είσοδο στο σύστημα με τη χρήση των κωδικών TAXISnet και παράλληλη αποστολή OTP (One Time Password) με SMS στον επιβεβαιωμένο αριθμό κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει.

Μετά από επιτυχή είσοδο, ανακατευθύνεται στην αρχική σελίδα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ», όπου βλέπει τα στοιχεία του και ενημερώνεται για τις προϋποθέσεις αλλαγής φορέα. 

Επόμενα βήματα

 1. Κάνει κλικ στην επιλογή «Δημιουργία Αίτησης».

2. Στο πρώτο βήμα (1/4), εμφανίζεται Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία ο ασφαλισμένος επιβεβαιώνει πως πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για αλλαγή φορέα προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. 

3. Στο επόμενο βήμα (2/4), ο ασφαλισμένος δηλώνει ότι επιθυμεί εφεξής να υπάγεται στο ΤΕΚΑ, αντί για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. 

 4. Στο επόμενο βήμα (3/4), ο ασφαλισμένος καλείται να επιβεβαιώσει την επιλογή του.

5. Στο τελευταίο βήμα (4/4), α ασφαλισμένος επιλέγει σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκει, μισθωτός ή μη μισθωτός. Στην περίπτωση που ασκεί παράλληλη δραστηριότητα, συμπληρώνει μόνο τα στοιχεία της μισθωτής δραστηριότητας. 

α. Εφόσον είναι μισθωτός, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συμπληρώνει τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), τον οποίο μπορεί να βρει από τις οικονομικές υπηρεσίες του φορέα στον οποίο εργάζεται. 

Ο ασφαλισμένος επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία εργοδότη που εμφανίζονται είναι σωστά, κάνει κλικ στην επιλογή «Υποβολή Αίτησης» και επιβεβαιώνει ότι είναι έτοιμος να υποβάλει την αίτηση. 

β. Εφόσον είναι μη μισθωτός, συμπληρώνει τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. (Σε περίπτωση που έχει περισσότερους από έναν, συμπληρώνει τον ΚΑΔ από τον οποίο προκύπτει υποχρέωση επικουρικής.) 

Αφού κάνει κλικ στην επιλογή «Υποβολή Αίτησης», επιβεβαιώνει ότι είναι έτοιμος να την υποβάλει. 

Μετά την επιτυχή υποβολή:

α. ο ασφαλισμένος μεταφέρεται σε οθόνη επισκόπησης των στοιχείων και των δηλώσεών του και εκδίδεται αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης προς εκτύπωση ή αποθήκευση σε pdf·
β. ο/οι εργοδότης/ες ενημερώνονται αυτόματα με σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο Μητρώο Εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ. 

Λόγοι αδυναμίας δημιουργίας αίτησης

Στην περίπτωση που ο χρήστης είναι γεννημένος πριν από την 1.1.1987, δεν μπορεί να κάνει αίτηση αλλαγής φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ.

Ομοίως, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος ανήκει ήδη στους υπαγόμενους στο ΤΕΚΑ, δεν μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία αίτησης. 

Τι πρέπει να γνωρίζουν ασφαλισμένοι και εργοδότες;

Η διαδικασία αλλαγής φορέα επικουρικής ασφάλισης είναι εύκολη και απαιτεί μόνο μερικά κλικς. Για τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, οι μισθωτοί τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), ο οποίος είναι διαθέσιμος από τις οικονομικές υπηρεσίες του φορέα απασχόλησής τους. Επιπλέον πρέπει να μεριμνούν για την ενημέρωση του εργοδότη σχετικά με την αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης.

Αντίστοιχα, οι μη μισθωτοί με υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης πρέπει να γνωρίζουν τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τους, όπως έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Επιπλέον θα λαμβάνουν εφεξής διακριτό ειδοποιητήριο για την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ΤΕΚΑ. 

Σε περίπτωση άσκησης παράλληλης δραστηριότητας, αρκεί η δήλωση της μισθωτής δραστηριότητας και ο ΑΜΕ.

Με την οριστική υποβολή της σχετικής αίτησης, οι εργοδότες ενημερώνονται αυτομάτως στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο Μητρώο Εργοδοτών. Η ενεργοποίηση της αλλαγής φορέα πραγματοποιείται τον μεθεπόμενο της αίτησης μήνα, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος στους εργοδότες να αποτυπώσουν την αλλαγή ασφάλισης στην καρτέλα του εργαζομένου και να ξεκινήσουν την υποβολή διακριτής ΑΠΔ ΤΕΚΑ. 

Επισημαίνεται ότι η αλλαγή του φορέα γίνεται μόνο μία φορά και δεν δύναται να ανακληθεί. Εφόσον οι ασφαλισμένοι επιλέξουν τη μετάβαση, τότε για το υπόλοιπο του εργασιακού και ασφαλιστικού τους βίου, θα υπάγονται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΚΑ αντί για του e-ΕΦΚΑ. 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ