Νέα
  • ΓΔ: 894.74 +0.69%
  • Τζίρος: 59,61 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

e-ΕΦΚΑ: Καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ 68 διαδικασίες

ΕΦΚΑ / Πηγή: Intime
ΕΦΚΑ / Πηγή: Intime

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχώρησαν σε συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών των φορέων του δεύτερου, με στόχο τη διοικητική αποκάθαρση παρωχημένων  διαδικασιών που υπήρχαν στις βάσεις δεδομένων του Κράτους και μπέρδευαν τόσο τους υπαλλήλους όσο και τους πολίτες. 

Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα Εργασίας έχει ξεκινήσει με την επαναξιολόγηση 272 διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να προωθηθεί η ουσιαστική διοικητική ενοποίηση του Φορέα και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η Ομάδα εργάζεται σε τρεις (3) άξονες:

  • την αποκάθαρση παρωχημένων διαδικασιών που δεν έχουν πλέον νόημα ύπαρξης, είτε μέσω συγχώνευσης τους είτε μέσω κατάργησης τους από τα συστήματα του Δημοσίου
  • τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την ένταξη τους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπου αυτό είναι εφικτό
  • την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) αλλά και την επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Στο παραπάνω πλαίσιο, με Εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και συντονιστής της Ομάδας Εργασίας Λεωνίδας Χριστόπουλος προς όλα τα ΚΕΠ της χώρας, εξήντα οκτώ (68) διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ, που κρίθηκαν παρωχημένες ή που παρέχονται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά, καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ, ενώ 11 από αυτές έχουν ήδη αντικατασταθεί από μια Ενιαία Διαδικασία για τα Έξοδα Κηδείας, μέσω του gov.gr και των ΚΕΠ, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργου Γεωργαντά.

Οι εξήντα οκτώ διαδικασίες που καταργούνται είναι οι εξής:

Κωδικός   Τίτλος πιστοποιημένης διαδικασίας

40      Ανανέωση βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένου)
41      Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (για τη σύζυγο)
42      Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα)
101    Έξοδα κηδείας συνταξιούχου ΤΣΑΥ
143    Ανανέωση βιβλιαρίου υγείας ΤΣΜΕΔΕ
149    Διαγραφή από τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
150    Εγγραφή άμεσου μέλους στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
151    Εγγραφή συζύγου στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
152    Εγγραφή τέκνου / τέκνων στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
153    Έκδοση νέου βιβλιάριου υγείας ΤΣΜΕΔΕ (σε αντικατάσταση απολεσθέντος άμεσα ασφαλισμένου ή συζύγου ή τέκνου)
154    Επανεγγραφή άμεσου μέλους στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
167    Βεβαίωση ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
311    Έκδοση βιβλιαρίου υγείας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένου)
312    Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ για τον ανασφάλιστο σύζυγο
313    Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα)
314    Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας (για τη σύζυγο)
675    Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας Δημοσίων Υπαλλήλων (για προστατευόμενα μέλη)
1318  Λήψη εξόδων κηδείας (για συνταξιούχους Α.Ν. 189/67)
1693  Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Παιδιά / Ανήλικα αγόρια ή ανύπαντρα και άνεργα κορίτσια
1694  Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Διαζευγμένη / ος εντός ενός έτους από την ημερομηνία του διαζευκτηρίου
1695  Έκδοση βιβλιαρίων νοσηλείας ασφ. Δημοσίου/ Εν ενεργεία υπαλλήλου
1696  Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Σύζυγος
1697  Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Συνταξιούχος με αναστολή
1698  Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Χήρα / ος
1699  Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Ανύπαντρα ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν
1700  Έκδοση βιβλιαρίου Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Συνταξιούχος
2085  Υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου
2087  Απώλεια Ατομικού Βιβλιαρίου Ασθενείας
2088  Απώλεια Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας Συζύγου
2089  Απώλεια Οικογενειακού Βιβλιαρίου άγαμων τέκνων
2092  Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για ασφαλισμένους του ΟΑΠ-ΔΕΗ)
2107  Αντικατάσταση βιβλιαρίου ασθενείας λόγω συμπλήρωσης, απώλειας ή καταστροφής
2110  Χορήγηση βεβαίωσης υπαγωγής στον Κλάδο Υγείας Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και μελών οικογενείας
2111  Χορήγηση βεβαίωσης διακοπής από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και μελών οικογενείας
2113  Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον Κλάδο Υγείας μέλους οικογένειας ασφαλισμένων και συνταξιούχων
2173  Αντικατάσταση απολεσθέντος βιβλιαρίου κλάδων σύνταξης και πρόνοιας
2197  Χορήγηση εξόδων κηδείας θανόντος συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του ταμείου
147    ΤΣΜΕΔΕ – Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
151    Εγγραφή συζύγου στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
152    Εγγραφή τέκνου / τέκνων στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
1177  Ηλεκτρονική Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Μέσω Κ.Ε.Π. Πιστοποιημένου χρήστη
1178  Έγγραφή - Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)
1246  Επανεκτύπωση ειδοποίησης /απόδειξης καταβολής εισφοράς
1247  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ΟΓΑ
1249  Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας
1252  Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση
1253  Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση
1265  Χορήγηση βεβαίωσης φόρου εισοδήματος έτους/ετών
1311  Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για δικολάβους)
10002  Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής σε μη απογεγραμμένες/ους στο ΙΚΑ ατομικές επιχειρήσεις –επιτηδευματίες (φυσικά πρόσωπα)
2139   ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) - Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση (μόνο για ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους μηχανογραφικά).
2140   ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) - Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (η βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ασφαλισμένους που για ολόκληρο το χρόνο ασφάλισής τους οι εισφορές τους καταβάλλονται συνεχώς μηχανογραφικά) 
2141   ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) - Βεβαίωση Ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (η βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ασφαλισμένους που για ολόκληρο το χρόνο ασφάλισής τους οι εισφορές τους καταβάλλονται συνεχώς μηχανογραφικά)
2147    Έκδοση βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
2148    Έκδοση βεβαίωσης εργοδοτών ξενοδοχείων περί οφειλών
2149    Χορήγηση εφάπαξ παροχής ή επιστροφή ατομικών εισφορών ασφαλισμένου ξενοδοχοϋπαλλήλου
1167    Διεκπεραίωση αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού συνταξιοδοτικής κατάστασης αποβιώσαντος (για χρήση σε αίτημα για καταβολή εξόδων κηδείας)
0.092   Κάλυψη εξόδων κηδείας ασφαλισμένου από ΤΣΑΥ
0.101   Κάλυψη εξόδων κηδείας συνταξιούχου από ΤΣΑΥ
1318    Λήψη εξόδων κηδείας (για συνταξιούχους Α.Ν. 189/67) από Ταμείο Νομικών
2097    Χορήγηση βοηθήματος για έξοδα κηδείας (ΟΑΠ - ΔΕΗ)
0.155   Χορήγηση εξόδων κηδείας ΤΣΜΕΔΕ
0.046   Χορήγηση εξόδων κηδείας από το ΙΚΑ
2197    Χορήγηση εξόδων κηδείας θανόντος συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του ΤΕΑΥΕΚ
1259    Χορήγηση εξόδων κηδείας και καταβολή ανείσπρακτων συντάξεων από τον ΟΓΑ
2178    Χορήγηση συντάξεως θανάτου και εξόδων κηδείας σε χήρες-χήρους και ορφανά συνταξιούχων υγειονομικών από ΤΣΑΥ
2177    Χορήγηση σύνταξης θανάτου και εξόδων κηδείας από το ΤΣΑΥ
2092    Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για ασφαλισμένους του ΟΑΠ-ΔΕΗ)
2114     Αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας προς τον ΟΓΑ


 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ