Νέα
 • ΓΔ: 902.09 +0.10%
 • Τζίρος: 46,15 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΑΑΔΕ: Τάμπλετ και κινητές συσκευές στην υπηρεσία των φορολογικών ελέγχων

ΑΑΔΕ / Πηγή: Intime
ΑΑΔΕ / Πηγή: Intime

Eκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, 55.000 στοχευμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες, ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και δεκάδες χιλιάδες φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους περιλαμβάνει για το 2021 το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, την ενημέρωση των φορολογουμένων και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στόχος, σε μια δύσκολη χρονιά, η στήριξη των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και η είσπραξη 49,6 δισ. ευρώ.

Οι ελεγκτικές αρχές θα έχουν σύμμαχο νέα εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας καθώς σχεδιάζονται επιτόπιοι φορολογικοί έλεγχοι μέσω tablets αλλά και χρήση κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας. Μεταξύ των φορολογικών ελέγχων περιλαμβάνονται 630 έρευνες φοροδιαφυγής που σχετίζονται με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, 170 έρευνες οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ και εξαφανισμένους εμπόρους, 8.000 έλεγχοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος αλλά και 9.000 τελωνειακοί έλεγχοι με τη χρήση των συστημάτων ελέγχου X-rays.

Αναφορικά με τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις προβλέπονται:

 1. Διασταυρώσεις για τον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ είχαν σημαντική δραστηριότητα.
 2. Διασταύρωση για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ των συνολικών ετησίων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.
 3. Δράσεις εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή ή τροποποίηση δηλώσεων Ε9 ΝΠ.
 4. Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων ΦΕΦΠ για πρόσθετες αποδοχές.
 5. Διασταύρωση εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης στα πλαίσια της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
 6. Διασταύρωση για αναδρομικά εισοδήματα ή πρόσθετες αποδοχές.
 7. Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις και από αξιοποίηση δεδομένων καρτών.

Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή στη διαδικασία της βελτίωσης των διαδικασιών είσπραξης φόρων και στην αποτελεσματική διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διαχείριση οφειλών και ρυθμίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου οφειλών και ρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των οφειλετών, καθώς και την επίδραση της πανδημίας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φορολογουμένων, ενώ θα αναπτυχθεί και νέο πλαίσιο ενημέρωσης για την τήρηση των ρυθμίσεων με έγκαιρη ενημέρωση σε περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολής δόσεων.

Παράλληλα, για την περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών (Eispraxis). 

Σε αυτή τη βάση στόχος είναι εισπράξεις 2,1 δισ. έναντι παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών, εισπραξιμότητα 25% επί του νέου ληξιπρόθεσμου και εισπράξεις 500 εκατομμύρια από μεγάλους οφειλέτες.

Ψηφιοποίηση υπηρεσιών

Εκτενείς είναι οι αναφορές στις ηλεκτρονικοποιήσεις υπηρεσιών και διαδικασιών. Συγκεκριμένα προωθούνται:

 • η πλήρης ψηφιοποίηση του Κεφαλαίου (ηλεκτρονικοποίηση αρχικών, τροποποιητικών, ανακλητικών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου και ειδικότερα, δηλώσεων ΦΜΑ, φόρου δωρεών, γονικών παροχών και ατύπων δωρεών, φόρου κληρονομιών και τυχερών παιγνίων),
 • η επέκταση της ψηφιοποίησης του Μητρώου (διακοπή εργασιών επιχείρησης φυσικού προσώπου, διασύνδεση με το Μητρώο Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, διασύνδεση με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο-ΓΕΜΗ),
 • η ολοκλήρωση και επέκταση των νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησης συναλλασσόμενων (myaadelive, ψηφιακά αιτήματα και ραντεβού, αναβάθμιση ιστοσελίδας ΑΑΔΕ, myBusinessSupport, ψηφιακή καταβολή ΔΕΤΕ κ.ά.).

Φορολογικοί και τελωνειακοί έλεγχοι

Από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ και ΔΟΥ), προγραμματίζεται να διενεργηθούν σε όλη την επικράτεια:

 • Τουλάχιστον 17.000 φορολογικοί έλεγχοι.
 • Τουλάχιστον 6.000 έλεγχοι επιστροφής φόρων.

Από τους ανωτέρω ελέγχους:

 • Τουλάχιστον 220 έλεγχοι θα διενεργηθούν σε υποθέσεις ενδοομιλικών συναλλαγών από το ΚΕΜΕΕΠ.
 • Τουλάχιστον 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

   Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν:

 •    46.720 επιτόπιοι έλεγχοι από ΔΟΥ και ΥΕΔΔΕ.
 •    70 έρευνες οι οποίες αφορούν σε απάτη στον ΦΠΑ.
 •    630 λοιπές έρευνες φοροδιαφυγής.

Για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και του παραεμπορίου, η ΑΑΔΕ στοχεύει σε:

 • 66.000 ελέγχους δίωξης, με διαπίστωση τουλάχιστον 5.500 παραβάσεων.
 • 12.400 εκ των υστέρων ελέγχους, με διαπίστωση τουλάχιστον 2.370 παραβάσεων.
 • 9.000 ελέγχους με αυτοκινούμενα συστήματα X-RAYS.
 • 150 ελέγχους από τη Θαλάσσια Ομάδα Ελέγχων.

Αποσκοπεί, δε, σε κατασχέσεις τουλάχιστον:

 • 60.000.000 τεμαχίων τσιγάρων.
 • 60.000 λίτρων υγρών καυσίμων και λοιπών ενεργειακών προϊόντων.
 • 800.000 τεμαχίων παραποιημένων προϊόντων.
 • Δέσμευση ρευστών διαθεσίμων αξίας σε ευρώ τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ.
 • Έκδοση τουλάχιστον 3.500 καταλογιστικών πράξεων από λαθρεμπορικές παραβάσεις και τουλάχιστον 6.500 από λοιπές τελωνειακές παραβάσεις, με συνολικό καταλογισμό ποσών τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ.
 • Εισπράξεις τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ έναντι των βεβαιωθέντων προστίμων, πολλαπλών τελών, δασμών και φόρων από απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπόριο.

Για το 2022 προγραμματίζονται, μεταξύ άλλων, η πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας, η υλοποίηση διαδικασίας σταδιακής αποδέσμευσης κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών, η ενοποίηση οφειλών και διαδικασιών είσπραξης οφειλών φορολογικής και τελωνειακής υπηρεσίας, η διαλειτουργικότητα Κτηματολογίου με στοιχεία ακίνητης περιουσίας (Ε9).

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ