Νέα
  • ΓΔ: 804.19 +1.40%
  • Τζίρος: 35,57 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Κομισιόν: Το σχέδιο για τη φορολογία επιχειρήσεων - Ποιες αλλαγές προτείνει

Πηγή: AP Images

Ενα νέο πλαίσιο για τη φορολογία των επιχειρήσεων θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το 2023, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή της, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο φιλικού εταιρικού περιβάλλοντος στην ενιαία αγορά.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής έχει τίτλο: «Φορολογία ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις — Η Επιτροπή προτείνει ένα νέο, φιλόδοξο πρόγραμμα για τη φορολογία των επιχειρήσεων».

Για την επόμενη διετία, η Κομισιόν θα προχωρήσει σε μέτρα στήριξης της ανάκαμψης, καταργώντας την ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση των εκδόσεων ομολόγων από τις επιχειρήσεις σε σχέση με τις εκδόσεις μετοχών, ώστε να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους μέσω ιδίων κεφαλαίων αντί να προβαίνουν σε δανεισμό.

Η Επιτροπή εξέδωσε, επίσης, σήμερα σύσταση σχετικά με τη μεταχείριση των ζημιών σε εγχώριο επίπεδο, η οποία ενθαρρύνει τα κράτη - μέλη να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις τη μεταφορά ζημιών τουλάχιστον στο προηγούμενο οικονομικό έτος.

Η Κομισιόν ανέφερε ότι  σύντομα θα προτείνει τη θέσπιση ψηφιακής εισφοράς και θα επανεξετάσει την οδηγία για τη φορολόγηση της ενέργειας και του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα με σκοπό να προωθηθεί ένα ισχυρό, αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα φορολόγησης για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται ένα μακροπρόθεσμο και ένα βραχυπρόθεσμο όραμα που θα βοηθήσει την Ευρώπη να ανακάμψει από την πανδημία COVID-19 και θα συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκών δημόσιων εσόδων κατά τα επόμενα έτη.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός δίκαιου και σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο μπορεί να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη με άφθονες θέσεις εργασίας στην ΕΕ και να αυξήσει την ανοικτή στρατηγική αυτονομία μας. Στην ανακοίνωση λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος που σημειώθηκε στο πλαίσιο των συζητήσεων της G20 και του ΟΟΣΑ σχετικά με την παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση.

Πρώτον, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μέχρι το 2023 ένα νέο πλαίσιο για τη φορολογία των επιχειρήσεων στην ΕΕ, το οποίο θα συμβάλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου, στην άρση των φορολογικών εμποδίων και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος πιο φιλικού για τις επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά. Το πλαίσιο «Business in Europe: Framework for Income Taxation» ή «BEFIT» (Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος) παρέχει στην ΕΕ ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για την εταιρική φορολογία, το οποίο επιτρέπει τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων μεταξύ των κρατών μελών.

Το BEFIT θα συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους συμμόρφωσης, θα ελαχιστοποιήσει τις ευκαιρίες φοροαποφυγής και θα στηρίξει την απασχόληση και τις επενδύσεις της ΕΕ στην ενιαία αγορά. Το BEFIT θα αντικαταστήσει την εκκρεμούσα πρόταση για τη δημιουργία κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών, η οποία θα αποσυρθεί. Η Επιτροπή θα ξεκινήσει μια διαδικασία ευρύτερου προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της φορολογίας στην ΕΕ, η οποία θα κορυφωθεί το 2022 με τη διοργάνωση φορολογικού συμποσίου σχετικά με το «μείγμα φόρων στην ΕΕ στην πορεία προς το 2050».

Δεύτερον, στη σημερινή ανακοίνωση παρουσιάζεται επίσης ένα φορολογικό πρόγραμμα για τα επόμενα δύο έτη, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας, στην καλύτερη διασφάλιση των εθνικών εσόδων και στη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στον φιλόδοξο χάρτη πορείας, ο οποίος καθορίζεται στο σχέδιο δράσης για τη φορολογία που παρουσίασε η Επιτροπή το περασμένο καλοκαίρι. Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • εξασφάλιση μεγαλύτερης δημόσιας διαφάνειας, καθώς προτείνεται ορισμένες μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ να δημοσιεύουν τους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές τους. Θα αντιμετωπιστεί επίσης η καταχρηστική χρήση των εικονικών εταιρειών με νέα μέτρα κατά της φοροαποφυγής·
  • στήριξη της ανάκαμψης, καθώς θα αντιμετωπιστεί η μεροληπτική μεταχείριση ανάμεσα στην έκδοση χρέους και μετοχών στην ισχύουσα εταιρική φορολογία, στο πλαίσιο της οποίας η χρηματοδότηση των εταιρειών με δανειακά κεφάλαια αντιμετωπίζεται ευνοϊκότερα από τη χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια. Η πρόταση αυτή θα έχει ως στόχο την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους μέσω ιδίων κεφαλαίων αντί να προβαίνουν σε δανεισμό.

Τρίτον, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα σύσταση σχετικά με τη μεταχείριση των ζημιών σε εγχώριο επίπεδο. Η σύσταση ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις τη μεταφορά ζημιών τουλάχιστον στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Τούτο θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις που ήταν κερδοφόρες κατά τα έτη πριν από την πανδημία, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να αντισταθμίσουν τις ζημίες που υπέστησαν το 2020 και το 2021 με τους φόρους που κατέβαλαν πριν από το 2020. Το μέτρο αυτό θα ωφελήσει ιδιαίτερα τις ΜΜΕ.

Ιστορικό

Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος φορολογικής μεταρρύθμισης της ΕΕ για τα επόμενα έτη. Εκτός από τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της φορολογίας των επιχειρήσεων που ορίζονται στην ανακοίνωση, η Επιτροπή σύντομα θα παρουσιάσει μέτρα για τη διασφάλιση δίκαιης φορολόγησης στην ψηφιακή οικονομία.

Η Επιτροπή θα προτείνει τη θέσπιση ψηφιακής εισφοράς, η οποία θα χρησιμεύσει ως ίδιος πόρος της ΕΕ. Σύντομα η Επιτροπή θα προβεί επίσης σε επανεξέταση της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας και του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM), στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «FitFor55» και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ