Νέα

Ευρωκοινοβούλιο: Οι 6 πυλώνες της νέας στρατηγικής ΕΕ - Κίνας

Την ώρα που ΗΠΑ, Βρετανία και Αυστραλία προχωρούν σε στρατιωτική συνεργασία για να περιορίσουν την κινεζική επιρροή, το Ευρωκοινοβούλιο με ψήφισμά του ζητά την επαναχάραξη της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης με την Κίνα.

Το νέο πλαίσιο των ευρωκινεζικών σχέσεων θα πρέπει να έχει αφετηρία του την παραδοχή ότι η Κίνα αποτελεί εταίρο συνεργασίας και διαπραγματευτικό εταίρο για την ΕΕ, αλλά είναι επίσης οικονομικό ανταγωνιστή και συστημικό αντίπαλο σε όλο και περισσότερους τομείς.

Η νέα στρατηγική Βρυξελλών-Πεκίνου, που προτείνουν οι ευρωβουλευτές, θα βασίζεται στους ακόλουθους 6 πυλώνες:
1) Ανοικτός διάλογος και συνεργασία για τις παγκόσμιες προκλήσεις
2) Ενισχυμένη δέσμευση για τις οικουμενικές αξίες, τους διεθνείς κανόνες και τα ανθρώπινα δικαιώματα
3) Ανάλυση και προσδιορισμός των απειλών, των τρωτοτήτων και των προκλήσεων
4) Οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με ομονοούντες εταίρους
5) Προώθηση της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας, μεταξύ άλλων στις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις
6) Προάσπιση και προώθηση των βασικών ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών με τον μετασχηματισμό της ΕΕ σε ουσιαστικότερο γεωπολιτικό παράγοντα.

►Κίνα: Στο στόχαστρο της Κεντρικής Τράπεζας τα κρυπτονομίσματα - Παράνομες οι συναλλαγές

► Κίνα: Γιατί η Alibaba πουλά το μερίδιο που κατείχε στην Mango Excellent Media

Ανοικτός διάλογος και συνεργασία για τις παγκόσμιες προκλήσεις

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας Ζοζέπ Μπορέλ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι η νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας θα είναι προσανατολισμένη στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, ο πυρηνικός αφοπλισμός, η προώθηση της μετά COVID-19 οικονομικής ανάκαμψης, η καταπολέμηση των παγκόσμιων κρίσεων στον τομέα της υγείας, και η μεταρρύθμιση συγκεκριμένων πολυμερών οργανισμών.

Οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι η συνεργασία με την Κίνα είναι σημαντική προκειμένου το Αφγανιστάν να μην καταστεί νέα βάση τρομοκρατών και η Βόρεια Κορέα να αποθαρρυνθεί από τη συνέχιση του πυρηνικού της προγράμματος και τονίζουν ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να εφαρμόσει μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα επισημαίνοντας ότι τα τελευταία 30 χρόνια η Κίνα έχει τριπλασιάσει τις εκπομπές της και ευθύνεται πλέον για το 27 % των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Ενισχυμένη δέσμευση για τις οικουμενικές αξίες, τους διεθνείς κανόνες και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει με τον εντονότερο τρόπο τις αβάσιμες και αυθαίρετες κυρώσεις, που επέβαλαν οι κινεζικές αρχές, οι οποίες ισοδυναμούν με προσβολή της ελευθερίας του λόγου, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της αντίληψης των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προσήλωσης σε αυτά σε διεθνές επίπεδο. Καλεί τις κινεζικές αρχές να άρουν τις αδικαιολόγητες αυτές κυρώσεις θεωρώντας ότι αποτελούν αρνητικό παράγοντα στην προσπάθεια οικοδόμησης κλίματος εμπιστοσύνης παρεμποδίζοντας τη διμερή συνεργασία.

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι η εξέταση και η διαδικασία κύρωσης της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Κίνας για τις επενδύσεις (CAI) δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν αρθούν οι κινεζικές κυρώσεις κατά των βουλευτών του Ευρωκοινοβουλίου και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Ανάλυση και εντοπισμός των κινδύνων, των τρωτοτήτων και των προκλήσεων

Το Ευρωκοινοβούλιο θεωρεί ότι η μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για την Κίνα θα πρέπει να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία και δεδομένα για την αντιμετώπιση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών απειλών, που προέρχονται από την Κίνα, μεταξύ άλλων μέσω του νέου «Δρόμου του Μεταξιού»( BRI), της στρατηγικής διπλής κυκλοφορίας, του 14ου πενταετούς σχεδίου και της στρατηγικής «Made in China 2025», των κινεζικών προτύπων 2035 και των 16+1 πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων του στρατιωτικού εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης ικανοτήτων της.

Στην κατεύθυνση αυτή, σημειώνεται ότι είναι επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστούν πολιτική βούληση και πόροι για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας ζητώντας μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ της στρατηγικής της ΕΕ για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας και του Blue Dot Network, ώστε να δοθεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι του κινεζικού BRI

Οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με ομονοούντες εταίρους

Η νέα στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει συντονισμό με ομονοούντες εταίρους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη στήριξη των ανθρώπων στην Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ και στο Μακάο, και της κινεζικής διασποράς ανά τον κόσμο, καθώς και για την υπεράσπιση της φιλελεύθερης δημοκρατίας ιδίως στο Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν, με σκοπό να κληθεί η Κίνα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, το δικαίωμα σε δημόσιες διαδηλώσεις ως άσκηση ελευθερίας της έκφρασης και ελευθερίας του συνέρχεσθαι, την ελευθερία ναυσιπλοΐας και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Το Ευρωκοινοβούλιο εκφράζει έντονη ανησυχία αναφορικά με τις δυναμικές και επεκτατικές πολιτικές της Κίνας στη νότια Σινική θάλασσα, στην ανατολική Σινική θάλασσα και στα στενά της Ταϊβάν, ιδίως με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική πρόκληση κατά της Ταϊβάν υπογραμμίζοντας ότι το status quo στα στενά της Ταϊβάν και η ελευθερία ναυσιπλοΐας στην περιοχή του Ινδικού-Ειρηνικού Ωκεανού έχουν ζωτική σημασία για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της.

Προώθηση της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας, μεταξύ άλλων στις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις 

Οι ευρωβουλευτές διαπιστώνουν ότι η αιρεσιμότητα στις επενδύσεις και το εμπόριο δεν αρκεί από μόνη της για την κάμψη της κινεζικής δυναμικής στάσης θεωρώντας ότι η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει τη στρατηγική αυτονομία της αντιμετωπίζοντας και άλλες διαστάσεις της σχέσης ΕΕ-Κίνας, ιδίως την ψηφιακή και τεχνολογική κυριαρχία.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην καινοτομία και την έρευνα και να αναπτυχθεί μια ανταγωνιστική και κυρίαρχη βιομηχανική στρατηγική σε τομείς όπως, μεταξύ άλλων, η παραγωγή μικροκυκλωμάτων και ημιαγωγών, η εξόρυξη σπάνιων γαιών, το υπολογιστικό νέφος και η τεχνολογία τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από την Κίνα, πάντα με σκοπό τη διασφάλιση καλύτερου συντονισμού των εν λόγω πολιτικών με εκείνες άλλων φιλελεύθερων δημοκρατιών που συμμερίζονται παρόμοιες απόψεις, διερευνώντας παράλληλα τη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων και δημιουργίας νέων συνεργειών.

Προάσπιση και προώθηση των βασικών ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών με τη μετατροπή της ΕΕ σε αποτελεσματικότερο γεωπολιτικό παράγοντα

Στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου εκφράζεται η πεποίθηση ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για να καταστεί αποτελεσματικότερος γεωπολιτικός παράγοντας, εξασφαλίζοντας μια πιο ενωμένη γεωπολιτική προσέγγιση των κρατών μελών της σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους.

Οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν για τον αυξανόμενο ρόλο της Κίνας στην άμεση γειτονία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των υποψήφιων χωρών ζητώντας μια στρατηγική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των κινεζικών δράσεων μέσω επενδύσεων, δανείων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε γειτονικές χώρες, ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια. Ειδικότερα, προτείνεται η ενεργή συμμετοχή της ΕΕ στην παροχή στις χώρες αυτές μιας βιώσιμης εναλλακτικής λύσης αντί των κινεζικών επενδύσεων.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ