Νέα
 • ΓΔ: 1204.11 -1.28%
 • Τζίρος: 74,48 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Ολικό «λίφτινγκ» στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο - Πώς θα αποζημιώνονται οι επενδυτές

Πηγή: Eurokinissi

Κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Με το Μέρος Β' του νομοσχεδίου, αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. To Συνεγγυητικό Κεφάλαιο ήταν ένα χρονίζον πρόβλημα για τους επενδυτικούς οργανισμούς, γιατί υπήρχε μεγάλη ασάφεια στις διατάξεις του. Το Συνεγγυητικό Kεφάλαιο είναι ο οργανισμός που θα αποζημιώνει τους επενδυτές στην περίπτωση αδυναμίας αποζημίωσης από τους επενδυτικούς φορείς.

Οι ρυθμίσεις αφορούν άμεσα τα συμμετέχοντα στο Συνεγγυητικό mέλη, δηλαδή τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν, τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, και τις ανώνυμες εταιρίες επενδυτικής διαμεσολάβησης, καθώς επίσης τους επενδυτές που συναλλάσσονται μέσω των συμμετεχόντων στο Συνεγγυητικό εταιρειών.

Τι αλλάζει για το Συνεγγυητικό

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, η εποπτεία του Συνεγγυητικού περνά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ορίζει ένα μέλος του Δ.Σ.

Επίσης, θεσπίζονται κανόνες ορθής διακυβέρνησης του Συνεγγυητικού μέσω κριτηρίων ασυμβίβαστου για τα μέλη του Δ.Σ. και σύνταξης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Αποζημιώσεων.

Διατυπώνονται σαφείς προϋποθέσεις για τη δυνατότητα παροχής αποζημίωσης, η οποία ανέρχεται μέχρι το ανώτατο όριο των 30.000 ευρώ ανά επενδυτή, και εισάγεται υποχρέωση οι ετήσιοι ισολογισμοί του Συνεγγυητικού να συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Στόχος του παρόντος σχεδίου νόμου είναι η παροχή της δυνατότητας στο Συνεγγυητικό να συμβαδίσει με τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στο πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και την αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, δρώντας σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο και πολυπλοκότερο φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Το ενεργητικό του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου διαχωρίζεται σε Σκέλος Κάλυψης Επενδυτικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Υ.) και Σκέλος Εξυγίανσης (Σ.Ε.) και ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με τα διαθέσιμα αυτών.
 • Υπάγεται στην εποπτεία του υπουργού Οικονομικών.
 • Ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου, προβλέπεται η συμμετοχή μέλους - εκπροσώπου από το υπουργείο Οικονομικών.
 • Εισάγεται υποχρέωση κατάρτισης προϋπολογισμού του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
 • Υιοθετείται ως κανόνας η χρήση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου. (Σημειώνεται ότι το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο έως σήμερα συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις του και έκθεση οικονομικής διαχείρισης σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)
 • Προβλέπεται, εντός τριών (3) μηνών από τον ορισμό του Δ.Σ., η σύνταξη και έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου.
 • Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το όριο, το εύρος κάλυψης και τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων επενδυτών.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ