Νέα
  • ΓΔ: 1424.04 +0.16%
  • Τζίρος: 184,77 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητη περιουσία του Δημοσίου: Ολο το σχέδιο για την αξιοποίησή της

Σε στοχευμένη αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει σε μακροχρόνια βάση σημαντικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει το 2023 το υπουργείο Οικονομικών.

Η ορθολογική διαχείριση της περιουσίας του Δημοσίου, αποτελεί κεντρικό στόχο του ΥΠΟΙΚ για την εξασφάλιση σημαντικών και σταθερών εσόδων σε μακροχρόνια βάση, την απομείωση του χρέους και τη δημιουργία πρόσθετου αναπτυξιακού οφέλους.

Η πολιτική αυτή όπως αποτυπώνεται στον κρατικό προϋπολογισμό θα έχει ως βασικούς άξονες την καταγραφή, την προστασία και την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των διαδικασιών του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Σε αυτό το πλαίσιο ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας θα κινηθεί στους ακόλουθους άξονες:

Καταγραφή Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας

Σχετικά με την καταγραφή της Δημόσιας Περιουσίας, δύο έργα βρίσκονται σε φάση λειτουργίας και δύο σε φάση προγραμματισμού φάση λειτουργίας είναι οι ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων και το πληροφοριακό σύστημα των ΨΥΔΗΠΕΕΚ λειτουργεί με στόχο την υποστήριξη όλων των διαδικασιών.

Μέχρι τέλος του έτους προγραμματίζεται η ένταξη του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου των Κτηματικών Υπηρεσιών, στο έργο Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (WebServices) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης».

►Διαβάστε και: Προϋπολογισμός: Πρωτογενές έλλειμμα 350 εκατ. ευρώ στο 10μηνο - Ποιοι φόροι στηρίζουν τα έσοδα

Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ)

Το Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας (ΑΤΜΑΠ) , καλύπτει την ανάγκη καταγραφής σε ενιαίο μητρώο όλης της ακίνητης περιουσίας των φορέων του δημοσίου, οι οποίοι υποχρεούνται να το ενημερώνουν άμεσα για κάθε μεταβολή, προκειμένου να επικαιροποιείται, επιπλέον δε, οφείλουν να παρέχουν κάθε συνδρομή που θα τους ζητηθεί προς τούτο, με σκοπό, τόσο την προστασία των ακινήτων τους, όσο και τη διαχείριση και την αξιοποίησή τους για το δημόσιο συμφέρον.

Στόχοι για το 2023 είναι: η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας του ΑΤΜΑΠ, η βελτίωση της διαλειτουργικότητας με τους φορείς του δημοσίου που κατέχουν ακίνητη περιουσία, η βελτίωση της ψηφιακής πλατφόρμας σύμφωνα με τις νέες ανάγκες και με τη συνεργασία της ΓΓΠΣΔΔ, η πλήρης διασύνδεση με την ψηφιακή βάση του νομικού προσώπου Ελληνικό Κτηματολόγιο για όλα τα ακίνητα σε πραγματικό χρόνο («real time»),η συνδρομή στην αξιοποίηση ακινήτων από την Κεντρική Κυβέρνηση δια του ΥπουργούΟικονομικών.

Εντοπισμός και προσδιορισμός ακίνητης περιουσίας ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

Στο πλαίσιο της ανάδειξης της δημόσιας περιουσίας σχεδιάζεται να προχωρήσει η σύμπραξη εξειδικευμένων τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων, στον ακριβή γεωχωρικό προσδιορισμό των ορίων δημόσιων ακινήτων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ιδιαίτερης οικονομικής ή πολιτιστικής σημασίας, τα οποία δεν ήταν τεχνικά εφικτό μέχρι σήμερα να οριοθετηθούν με τα υπάρχοντα μέσα (π.χ. Καλντέρα νήσου Θήρας).

Ο ακριβής γεωχωρικός προσδιορισμός τέτοιων ακινήτων αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη για το Δημόσιο.

Εντοπισμός ακίνητης περιουσίας που θα περιέλθει ΥΠΟΙΚ από το Εθνικό Κτηματολόγιο

Στο πλαίσιο της αποτύπωσης της δημόσιας περιουσίας που θα περιέλθει στο Υπουργείο Οικονομικών, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Εθνικού Κτηματολογίου, η Γενική Γραμματεία σχεδιάζει να προχωρήσει με τη σύμπραξη εξειδικευμένων τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων, ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, Οργανισμών, Ινστιτούτων κλπ, για τον ακριβή γεωχωρικό προσδιορισμό των ορίων των νέων δημόσιων ακινήτων που θα προκύψουν.

Ο ακριβής γεωχωρικός προσδιορισμός των ανωτέρω ακινήτων αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη για το Δημόσιο.

►Διαβάστε και: Φορολοταρία: Ερχονται έπαθλα 1,2 εκατ. ευρώ τα Χριστούγεννα - Ποιοι συμμετέχουν

Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων

Στόχος είναι η ενημέρωση του ΨΥΔΗΠΕΕΚ μέσω της συνεχούς καταχώρισης των χωρικών μεταβολών των δημόσιων κτημάτων (λόγω ρυμοτομικών αλλαγών, απαλλοτριώσεων,καταπατήσεων, αλλαγών λόγω Εθνικού Κτηματολογίου κ.α.), των ακτών (λόγω διαβρώσεων, τεχνικών έργων κ.α.) και των κοινόχρηστων ζωνών αιγιαλού με την αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων που παρέχονται από το ΨΥΔΗΠΕΕΚ.

Με την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων παρέχεται η δυνατότητα στις Κτηματικές Υπηρεσίες να διαπιστώνουν μετά από αυτοψίες τις τυχόν χωρικές μεταβολές και τη νομιμότητα αυτών. Συνεπεία των ανωτέρω, οι παραβιάσεις και καταπατήσεις επιφέρουν διοικητικό πρόστιμο που λειτουργεί αποτρεπτικά και οικονομικό πρόστιμο το οποίο συνεισφέρει σημαντικά στα κρατικά έσοδα.

Στέγαση δημόσιων υπηρεσιών – Εξορθολογισμός και εξοικονόμηση δαπανών

Συνεχίζεται το 2023 η προσπάθεια εξορθολογισμού των αναγκών στέγασης των υπηρεσιών του Δημοσίου. Διενεργούνται νέοι διαγωνισμοί στέγασης, καθώς και επαναληπτικοί διαγωνισμοί όσων κατέστησαν άγονοι, με σκοπό τη δραστική μείωση των σχετικών λειτουργικών δαπανών και την προσαρμογή στους νέους Κανονισμούς και απαιτήσεις (ενεργειακής απόδοσης, ασφάλειας κ.λπ.).

Κατεχόμενα και Ανταλλάξιμα Κτήματα

Η τακτοποίηση των κατεχομένων Δημόσιων και Ανταλλαξίμων Κτημάτων αναμένεται να εξασφαλίσει σημαντικά έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό και αποτελεί λύση αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας με πολλαπλή στόχευση:

  • την εξάλειψη κοινωνικών αδικιών ιστορικά τεκμηριωμένων, συγκρούσεων και διεκδικήσεων κάθε μορφής, που εκδηλώνονται κάθε φορά που η Πολιτεία προσπαθεί να προστατεύσει, με συγκεκριμένα μέτρα, αλλά με χρονική υστέρηση, την περιουσία της,
  • την εισροή σημαντικών εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό και την αποτελεσματική προστασία της κοινόχρηστης περιουσίας του Δημοσίου.

Σχολάζουσες κληρονομιές

Άμεσα έσοδα μπορούν να εξασφαλισθούν από τις Σχολάζουσες Κληρονομιές, μέσω της υλοποίησης προγράμματος ταχείας εκκαθάρισής τους, ώστε να μην παραμένουν υποθέσεις εκκρεμείς για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κοινωφελείς Περιουσίες

Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί ελέγχου επί των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση του κοινωνικού έργου και η εκπλήρωση του σκοπού που έχουν αναλάβει, σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη.

Επίσης, στόχος της είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας στις χορηγούμενες από τα ιδρύματα υποτροφίες προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων δικαιούχων.

►Διαβάστε και: Προϋπολογισμός: Ποιες είναι οι 1.047 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν 12,9 δισ. ευρώ

Μητρώα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών Κοινωφελών Περιουσιών και Κηδεμόνων Σχολαζουσών Κληρονομιών Μητρώου Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ. του άρθρου 16 του ν.4182/2013, που χειρίζονται οι εν λόγω Υπηρεσίες, καθώς και να διευρύνει τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες.

Αιγιαλοί και Παραλίες

Η διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο έτος, για όλες τις δημοπρατούμενες από το Υπουργείο Οικονομικών θέσεις, αναμένεται να συνεχιστεί και να βελτιωθεί κατόπιν σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, μέσω του χρησιμοποιούμενου από το υπουργείο Οικονομικών, ηλεκτρονικού συστήματος.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ