Νέα
  • ΓΔ: 1452.28 0.00%
  • Τζίρος: 98,43 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος επιτηδεύματος: Ποιοι εξαιρούνται φέτος από την πληρωμή του

Πηγή: Intime
Πηγή: Intime

Το τέλος επιτηδεύματος, που νομοθετήθηκε το έτος 2011, οδεύει (και λόγω Covid) προς μερική ή ολική κατάργηση. Το τέλος επιτηδεύματος επιβάλλεται ανεξάρτητα ύπαρξης κερδών ή ζημιών στις επιχειρήσεις και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις, για το φορολογικό έτος 2020 υπάρχουν οι παρακάτω εξαιρέσεις:

Εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα (νυν ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα) και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%), οι εμπορικές επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό (βάση της απογραφής του 2011) έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους όπου δεν εφαρμόζεται η εν λόγω εξαίρεση, οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του (ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας).

Περαιτέρω, εξαιρούνται του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν.1566/1985, οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή ΚοινΣΕπ ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια (που έχει δηλωθεί στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.).

Ακόμη εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου), που αποτελούσαν υποκείμενα φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν.2238/1994, τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.),

Τέλος, δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος στους προσωρινούς εκθεσιακούς χώρους και στις πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν μέχρι 30 ημέρες (διότι δεν νοούνται ως υποκαταστήματα), όπως και στις περιπτώσεις των υποκαταστημάτων, που στον ίδιο κτιριακό χώρο αλλά σε διαφορετικούς ορόφους αυτού λειτουργεί τόσο η έδρα της επιχείρησης όσο και τα τυχόν υποκαταστήματά της (σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται μία φορά το τέλος επιτηδεύματος).

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ