Νέα
 • ΓΔ: 1042.37 +0.90%
 • Τζίρος: 63,57 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Eθνική Τράπεζα: 300 στην εθελούσια με αποζημίωση έως 180.000 ευρώ - Μετακινήσεις στη Eurobank

Εθνική Τράπεζα / Πηγή: Intime
Πηγή: Intime

Σχεδόν 300 εργαζόμενοι της Εθνικής Τράπεζας πάτησαν το «κουμπί» της εθελουσίας εξόδου και αποχωρούν άμεσα, λαμβάνοντας αποζημίωση που μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 180.000 ευρώ, ενώ εντός του 2022 αναμένεται νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, καθώς η διοίκηση της Εθνικής θέλει να μειώσει το προσωπικό της κάτω από τα 6.000 άτομα, από περίπου 7.000 που εργάζονται σήμερα. 

Από την ΕΤΕ αναμένεται να αποχωρήσει και ένας σημαντικός αριθμός υπαλλήλων των κόκκινων δανείων, με τη δυνατότητα να μετακινηθούν στη doValue -μεταξύ 100 και 150 ατόμων- η οποία απέκτησε το Frontier, την τιτλοποίηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της ΕΤΕ ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ.

O ακριβής αριθμός των «Εθνικάριων» που θα μετακινηθούν οικειοθελώς στην doValue αναμένεται να καθαριστεί στα μέσα Ιανουαρίου.

Από τη Eurobank στη Wordline 

Την ίδια στιγμή με αύξηση μισθού 20%, bonus 18-25 στους χαμηλόμισθους, διατήρηση παροχών και κατοχύρωση όλων των εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μετακινούνται 40 εργαζόμενοι της Εurobank στη Wordline στην οποία μεταβιβάζεται η μονάδα διαχείρισης των POS και των καρτών (Merchant Acquiring Business), βάσει της συμφωνίας της 6ης Δεκεμβρίου 2021.

Ειδικότερα, μετά τη διαβούλευση που είχε το αντιπροσωπευτικό σωματείο εργαζομένων της Εurobank  (Union Eurobank) με τη διοίκηση της τράπεζας και ειδικότερα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Φωκίωνα Καραβία και την επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού Αναστασία Πασχάλη, πέραν της κατοχύρωσης των εργασιακών, ασφαλιστικών και μισθολογικών δικαιωμάτων, συμφωνήθηκαν τα εξής:

Α. Όσοι εργαζόμενοι της μεταβιβαζόμενης μονάδας συμφωνήσουν να μετακινηθούν στη Διάδοχο Εταιρία θα υπογράψουν άμεσα σχετικό προσύμφωνο με την Τράπεζα και θα λάβουν τις εξής παροχές:

 • Ο υφιστάμενος μικτός μηνιαίος μισθός τους, εφεξής μόνιμα, θα περιλαμβάνει, τόσο την μηνιαία αναλογία του επιδόματος παραγωγικότητας, όσο και το επίδομα γέννησης τέκνων που τυχόν λαμβάνουν οι εργαζόμενοι για τα τέκνα που ήδη έχουν.
 • Αύξηση του ανωτέρω προσαυξημένου μικτού μηνιαίου μισθού κατά 20% (από την έναρξη του μηνός εντός του οποίου ο εργαζόμενος θα υπογράψει την ειδική Συμφωνία, πχ. υπογραφή Συμφωνίας στις 15/01/2022-έναρξη καταβολής του προσαυξημένου μισθού από 01/01/2022).
 • Ποσό 10 μικτών μηνιαίων μισθών (για τον υπολογισμό των οποίων θα χρησιμοποιηθεί ο ανωτέρω προσαυξημένος μισθός), το οποίο θα καταβληθεί την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Μετά από αίτημα του Σωματείου συμφωνήθηκε να εφαρμόζεται κατώτατο πλαφόν ίσο με το ποσό των  25.000 ευρώ -ώστε να ενισχυθεί το ποσό του κινήτρου για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους αλλά και για αυτούς που έχουν ενταχθεί στον Όμιλο Eurobank από τις 19/1/2013.

 • Η Διάδοχος Εταιρία θα καταβάλει μετά από έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, το 80% του ως άνω αναφερόμενου ποσού που δόθηκε ως κίνητρο. (Έτσι τελικά θα δοθούν κατά περίπτωση στους μετακινηθέντες συναδέλφους 18 έως 25 μικτοί μισθοί, λόγω της εφαρμογής του minimum των 25.000 € για τους χαμηλόμισθους).
 • Τα ανωτέρω ποσά των κινήτρων θα δοθούν μέσω μισθοδοσίας και θα παρακρατηθούν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, δηλαδή κρατήσεις ΕΦΚΑ και ΦΜΥ.

Μετά από αίτημα του Σωματείου συμφωνήθηκε, στα παραπάνω κίνητρα, να εφαρμόζεται κατώτατο πλαφόν ίσο με τη νόμιμη αποζημίωση, όπως αυτή ισχύει σήμερα πριν από τις ανωτέρω προσαρμογές, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω το ποσό του κινήτρου.

Επιπλέον θα καταβληθούν τα εξής:

 1. Το σύνολο του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό λογαριασμό του εργαζομένου στο Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων Υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων.
 2. Το σύνολο του ποσού, που θα έχει συσσωρευτεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό του εργαζομένου στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου μέχρι την ημερομηνία μεταβίβασης, ανεξαρτήτως των ετών προϋπηρεσίας στον Όμιλο.
https://www.imerisia.gr/imerisia-talks/30647_fitch-i-ekt-stirizei-ti-biosimotita-toy-ellinikoy-hreoys-ti-leei-gia-tis

B. Για τους εργαζόμενους που θα μετακινηθούν στη Διάδοχο Εταιρεία (Worldline) θα ισχύουν:

 • Κατ’ εξαίρεση, παρόλο που η σύμβαση κάθε εργαζομένου με τη Διάδοχο Εταιρία και γενικώς οι μεταξύ τους σχέσεις θα διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που θα αφορούν στα μέρη, ειδικώς συμφωνείται ότι αποκλειστικώς και μόνο οι σχέσεις αυτές και οι εν λόγω συμβάσεις, θα διέπονται, α) από την Κλαδική Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών που θα ισχύει το 2ο τρίμηνο τους έτους 2022, χρονικό διάστημα κατά το οποίο αναμένεται να λάβει χώρα η ολοκλήρωσης της συναλλαγής, έως τη λήξη της Σ.Σ.Ε. αυτής και β) από την, κατά την χρονική περίοδο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ισχύουσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Τράπεζας και του Σωματείου στις09/06/2021, έως τη λήξη αυτής.
 • Οι υπό μεταφορά εργαζόμενοι θα έχουν στη Διάδοχο Εταιρεία Ομαδικά Προγράμματα Ζωής και Υγείας (Ιατροφαρμακευτικό Πρόγραμμα) με καλύψεις όμοιες με αυτές που έχουν σήμερα στην Τράπεζα.
 • Επίσης, θα συνεχιστεί η καταβολή επιδόματος Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε όσους υπό μεταφορά εργαζόμενους το δικαιούνται.
 • Οι εργαζόμενοι θα διατηρήσουν την τιμολογιακή πολιτική staff, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το προσωπικό του Ομίλου Eurobank, για τις υφιστάμενες και τις νέες χορηγήσεις δανείων και καρτών, έως τη λήξη της εν ισχύ Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
 • Η Διάδοχος Εταιρεία θα αναγνωρίσει το σύνολο της ήδη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας κάθε υπό μεταφορά εργαζομένου στον Όμιλο Eurobank.
 • Επιπροσθέτως, η Διάδοχος Εταιρεία θα προβεί στην παροχή Συνταξιοδοτικού Προγράμματος με καλύψεις όμοιες με αυτές που προσφέρει σήμερα η Τράπεζα.
 • Επιπλέον, αναγνωρίζεται από τα μέρη, ότι όποιος εργαζόμενος λαμβάνει οικειοθελείς παροχές της Τράπεζας που έχουν χορηγηθεί για κάλυψη επαγγελματικών αναγκών όπως εταιρικό αυτοκίνητο, έξοδα βενζίνης/κίνησης, έξοδα περιποίησης πελατείας και εταιρικό κινητό τηλέφωνο, θα τις διατηρήσει ως οικειοθελείς παροχές.

Γ. Η Τράπεζα και το Σωματείο εξέφρασαν τη βούλησή τους να διασφαλιστούν πάση θυσία οι θέσεις εργασίας. Όπως σημειώνει το σωματείο, η ίδια διατύπωση υπάρχει στις Κλαδικές ΣΣΕ για την προστασία της απασχόλησης στους τραπεζοϋπαλλήλους και καλεί την πολιτεία «που έχει ενισχύσει και συνδράμει αποφασιστικά και διαχρονικά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα οφείλει να λάβει μέτρα κατά της δραματικής συρρίκνωσης των Τραπεζών (Καταστήματα-ATMs-Προσωπικό) και κατά της σαλαμοποίησης των εργασιών τους και την αντίστοιχη εκχώρηση τους σε τρίτους (αποσχίσεις)».

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ