Νέα
 • ΓΔ: 1035.72 +1.41%
 • Τζίρος: 46,74 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Τράπεζες: Αυξήθηκε η ψαλίδα επιτοκίων δανείων και καταθέσεων τον Δεκέμβριο

Οι τράπεζες αύξησαν περισσότερο τα επιτόκια δανείων τον Δεκέμβριο σε σχέση με τα επιτόκια καταθέσεων που παραμένουν καθηλωμένα σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το περιθώριο επιτοκίου τους. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο νέων δανείων αυξήθηκε 17 μονάδες βάσης στο 5,06%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων αυξήθηκε μόνο κατά 4 μ.β. στο 0,10%, με αποτέλεσμα το περιθώριο επιτοκίου να αυξηθεί στις 4,96 ποσοστιαίες μονάδες.

Αντίστοιχα, το μέσο επιτόκιο υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 44 μ.β. στο 5,02% και των υφιστάμενων επιτοκίων καταθέσεων μόνο κατά 4 μ.β. στο 0,09%, οπότε το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε στις 4,93 ποσοστιαίες μονάδες.

Η ανακοίνωση της ΤτΕ

Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων – Δεκέμβριος 2022

 • Το Δεκέμβριο του 2022, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκαν στο 0,10% και 5,06% αντίστοιχα.
 • Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 4,96  εκατοστιαίες μονάδες.
 • Το Δεκέμβριο του 2022, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκαν στο 0,09% και 5,02% αντίστοιχα.
 •  Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 4,93 εκατοστιαίες μονάδες.

1.         Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,10%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,05% από 0,03% τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 0,33%.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης στο 5,06%. 

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,68%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,32%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,81%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης στο 5,21%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,06%. 

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης, το Δεκέμβριο του 2022, και διαμορφώθηκε στο 4,54%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,83%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,14%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,14% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης στο 4,49%.

2.         Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 0,09%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά  αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,22%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 46 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,73%.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 44 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,02%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 27 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,68%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,02%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 74 μονάδες βάσης στο 4,71%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,87%.

 

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

 

 

Οκτώβριος 2022

Νοέμβριος 2022

Δεκέμβριος 2022

 
 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών μίας ημέρας

0,03

0,03

0,03

 

Επιχειρήσεων μίας ημέρας

0,01

0,03

0,05

 

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

0,20

0,20

0,33

 

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,05

0,06

0,10

 

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,44

14,60

14,68

 

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

4,79

5,02

5,21

 

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,83

6,97

7,06

 

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο

4,00

3,63

3,81

 

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο

11,37

11,07

11,32

 

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο:      

4,17

4,30

4,54

 

 -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

5,76

6,09

6,14

 

 -δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

4,64

5,03

5,14

 

 -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

4,03

4,24

4,49

 

Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο

4,42

4,68

4,83

 

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,86

4,89

5,06

 

  Περιθώριο επιτοκίου

4,81

4,83

4,96

 

 

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

 

 

Οκτώβριος 2022

Νοέμβριος 2022

Δεκέμβριος 2022

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,11

0,14

0,22

Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,19

0,27

0,73

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων

0,04

0,05

0,09

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,02

3,41

3,68

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,80

6,94

7,02

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,70

3,97

4,71

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

5,07

5,54

5,87

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

4,27

4,58

5,02

  Περιθώριο επιτοκίου

4,23

4,53

4,93

 

Σημειώσεις:

 

 1. Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
 2. Για τον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.
 3. Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.
 4. Το ποσό των νέων δανείων αφορά ποσά νέων δανειακών συμβάσεων που συνομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς και όχι εκταμιεύσεις δανείων.

 

 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ