Νέα
 • ΓΔ: 1422.32 +1.28%
 • Τζίρος: 103,05 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Attica Bank: Κέρδη 4,5 εκατ. ευρώ το Α' εξάμηνο - Μειώθηκαν τα NPLs

Η CEO της Attica Bank, Ελένη Βρεττού

 

Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο η Attica Bank παρέμεινε σε επίπεδο θετικών επιδόσεων, δηλαδή κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας την στροφή από τις ζημιές στα κέρδη. Η Attica Bank παρουσίασε επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη ύψους €4,5 εκατ. για το Α΄ εξάμηνο του 2023 έναντι ζημίας ύψους €20,1 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο πέρυσι. Επίσης: 

 • διπλασιάστηκαν τα λειτουργικά έσοδα σε €40,5 εκατ. στο Α΄ εξάμηνο έναντι €20,5 εκατ. πέρσι
 • σημαντική βελτίωση στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες κατά 65,2%
 • αύξηση κατά 76% στα καθαρά έσοδα από τόκους
 • μείωση 11% στα επαναλαμβανόμενα γενικά λειτουργικά έξοδα
 • χορηγήσεις προ προβλέψεων €1,71 δισ. στο Α΄ εξάμηνο
 • η Τράπεζα σημείωσε καθαρή θετική πιστωτική επέκταση 59 εκατ. ευρώ κατά το 2ο τρίμηνο του 2023 και €48 εκατ. από τις αρχές του έτους
 • τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) του Ομίλου παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο - Τόσο ο δείκτης ΜΕΑ όσο και ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκαν σε 64,9% (90 μ.β. χαμηλότερα σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο) και 65,2% αντίστοιχα.

Κέρδη για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο

Με θετικό ρυθμό ανάπτυξης συνεχίζει να κινείται η Attica Bank, παρουσιάζοντας για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη, αποδεικνύοντας την προσήλωση της στο στόχο που έχει θέσει για την επαναφορά της Τράπεζας μετά από σειρά ετών σε λειτουργική κερδοφορία.

Η Τράπεζα κατέγραψε επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (προ προβλέψεων) ύψους €4,5 εκατ. για το Α΄ εξάμηνο έναντι ζημίας ύψους €20,1 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω της αύξησης του επιτοκιακού εσόδου και της μείωσης της βάσης κόστους στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Η Attica Bank συνεχίζει να βελτιώνει σχεδόν όλες τις λειτουργικές γραμμές των οργανικών μεγεθών του Ομίλου, μετά και την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 473,3 εκατ. ευρώ, με ιδιαίτερα θετική επίδοση στα λειτουργικά έσοδα, τα οποία διπλασιάστηκαν σε €40,5 εκατ. στο Α΄ εξάμηνο έναντι €20,5 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

Καθαρά έσοδα από τόκους

Στην αξιοσημείωτη αυτή αύξηση συνετέλεσε η σημαντική βελτίωση στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες κατά 65,2%, καθώς και η αύξηση στα λοιπά έσοδα και στα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις, η οποία ήταν σχεδόν 5 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2022.Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν αύξηση κατά 76% και διαμορφώθηκαν σε 32,1 εκατ. ευρώ, που αποτελεί νέο υψηλό των τελευταίων έξι τριμήνων, ενισχυμένα τόσο από το ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων, όσο και από την αύξηση στους όγκους δανείων.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4,4%, οδηγούμενα και από την αύξηση κατά 18% στις προμήθειες χορήγησης εγγυητικών επιστολών.

Καταθέσεις 2,9 δισ.

Τα επαναλαμβανόμενα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 11% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της προσπάθειας της διοίκησης για περιστολή τους, μέσα και από την αναδιάταξη του δικτύου καταστημάτων και περιορισμό στα έξοδα συμβούλων και τρίτων.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε €1,71 δισ. στο Α΄ εξάμηνο του 2023, με τις νέες εκταμιεύσεις να επιταχύνονται και κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και να διαμορφώνονται σε περίπου €123 εκατ. (έναντι €71 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους). Οι νέες εκταμιεύσεις στο Α΄ εξάμηνο του έτους ανήλθαν συνολικά σε 193 εκατ. ευρώ, ενώ η Τράπεζα σημείωσε καθαρή θετική πιστωτική επέκταση 59 εκατ. ευρώ κατά το 2ο τρίμηνο του 2023 και €48 εκατ. από τις αρχές του έτους.

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €2,9 δισ., με τα υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά 34% σε ετήσια βάση. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης δανείων (μετά από προβλέψεις) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 43,3% για το Α΄ εξάμηνο του 2023, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 268,4%, ποσοστό υψηλότερο του εποπτικού ορίου.

Μειώθηκαν τα NPLs

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) του Ομίλου παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρά τις συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ και των πληθωριστικών πιέσεων. Τόσο ο δείκτης ΜΕΑ όσο και ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκαν σε 64,9% (90 μ.β. χαμηλότερα σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο) και 65,2% αντίστοιχα. Με βάση τα IFRS, ο δείκτης ΜΕΑ ανήλθε σε 37,7% ενώ και ο δείκτης κάλυψης ανήλθε σε 62,5%, για τα εντός ισολογισμού στοιχεία.

Η εκκαθάριση του ενεργητικού της Τράπεζας από τα ΜΕΑ αποτελεί βασική προτεραιότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Attica Bank και στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε η υπογραφή συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της AB CarVal Investors, L.P. για την πώληση του συνόλου του χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης Astir I, λογιστικής αξίας €312 εκατ. την 31/12/2022.

Με την ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου Astir I, ο δείκτης ΜΕΑ θα μειωθεί περαιτέρω στο 62,1% και τα συνολικά ΜΕΑ κατά €291 εκατ. (pro-forma). Η εν λόγω συναλλαγή ενισχύει τα κεφάλαια της Τράπεζας κατά περίπου 60 μονάδες βάσης, με το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται σε 17,8% (pro-forma) στο πρώτο εξάμηνο του 2023.

Βρεττού: Είμαστε προσηλωμένοι στην οριστική εξυγίανση από τα ΜΕΑ

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού, δήλωσε σχετικά: «Πετύχαμε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λειτουργική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και βελτίωση στα οργανικά μεγέθη μας, ήδη σχεδόν 2 έτη νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της Τράπεζας. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει εν μέρει από το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, όπως σε όλες τις τράπεζες, ενώ σε ό,τι αφορά εμάς κυρίως από την νέα εξωστρέφεια της Τράπεζας μετά την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, δίνοντας έμφαση στη θετική πιστωτική επέκταση και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενώ παραμένουμε πειθαρχημένοι στην περιστολή των περιττών εξόδων.

Επιπλέον, είμαστε προσηλωμένοι στην στρατηγική μας για την οριστική εξυγίανση του ισολογισμού από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κάνοντας το πρώτο σημαντικό βήμα στην ιστορία μας με την πώληση του χαρτοφυλακίου Astir I, ενώ αναμένουμε τις εξελίξεις αναφορικά με τον νέο “Ηρακλή” προκειμένου να προχωρήσουμε στην οριστική εξυγίανση της Τράπεζας.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ανθρώπους, δομές, και συστήματα, δίνοντας έμφαση στο χτίσιμο μιας νέας εταιρικής κουλτούρας και διακυβέρνησης, ώστε να παρουσιάζουμε στους πελάτες μας μια τράπεζα ανταγωνιστική, σύγχρονη και με σωστή κατανόηση και διαχείριση των κινδύνων.

Όλα αυτά διαμορφώνουν τη νέα Attica Bank, η οποία θέλουμε να καταστεί μια αξιόπιστη, υγιής και αποδοτική τράπεζα για τους πελάτες μας και τους μετόχους».

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ