Νέα
  • ΓΔ: 1458.52 +0.43%
  • Τζίρος: 98,77 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers (ΕΕΔΑΔΠ): Στα €1,2 δισ. οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων το α' τρίμηνο του 2024

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία για την πορεία των εργασιών των εταιρειών-μελών της κατά το α' τρίμηνο του 2024 έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ).

Σημειώνεται ότι τα μέλη της ΕΕΔΑΔΠ διαχειρίζονται οφειλές συνολικού ύψους άνω των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορούν  2.271.548 οφειλέτες, από τις οποίες πάνω από το 80% δεν επιβαρύνει πλέον τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών

Η Πολιτεία και οι ΕΔΑΔΠ έχουν θέσει σε λειτουργία σειρά εργαλείων που απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες οφειλετών οι οποίοι επιδιώκουν την ρύθμιση των χρεών τους. 

Την πλέον πρόσφατη προσθήκη στην παραπάνω εργαλειοθήκη αποτελούν τα ηλεκτρονικά συστήματα ενημέρωσης (πλατφόρμες) τα οποία έχουν δημιουργήσει και λειτουργούν οι ΕΔΑΔΠ, βάσει του ν. 5072/2023, καθεμία για τα χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται. Μέσα από τις πλατφόρμες ενημέρωσης των εταιριών οι δανειολήπτες λαμβάνουν άμεση ενημέρωση για τα στοιχεία που αφορούν την οφειλή τους, όπως  μεταξύ άλλων το υπόλοιπο της οφειλής (ανά δανειακή σύμβαση), τον αριθμό, το ύψος και τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής της επόμενης δόσης του δανείου τους. Μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων ενημέρωσης, επομένως, κάθε δανειολήπτης έχει άμεση πρόσβαση και την πλήρη εικόνα των δανειακών του υποχρεώσεων ανά πάσα στιγμή και σε πραγματικό χρόνο. 

Παράλληλα, μέσω των ίδιων συστημάτων, γίνεται άμεσα και ευχερώς η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του δανειολήπτη με την εταιρία που διαχειρίζεται την οφειλή του με ιδιαίτερα απλό τρόπο ειδικά μετά την λειτουργία από 1.4.2024 των πλατφορμών ενημέρωσης που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Η ύπαρξη επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επικοινωνία με τους οφειλέτες από πλευράς των ΕΔΑΔΠ που αποτελεί το απαραίτητο πρώτο βήμα για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων και την υποβολή προτάσεων για τη ρύθμιση των οφειλών. Η μη ύπαρξη επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας περιορίζει τις δυνατότητες των ΕΔΑΔΠ για προσέγγιση των δανειοληπτών και ρύθμιση των οφειλών τους, χωρίς να αναιρεί την εξέλιξη των δικαστικών ενεργειών.

Επομένως, ακόμη και όσοι δανειολήπτες έχουν εικόνα των δανειακών εκκρεμοτήτων τους, είναι προτεραιότητα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να αποκαταστήσουν την επαφή με την εταιρία που διαχειρίζεται τις αντίστοιχες οφειλές και να συνεργαστούν για τη ρύθμισή τους που αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία.

Όπως αναφέρει η ΕΔΑΔΠ, οι συνεργάσιμοι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκτιμήσουν πλήρως τα δεδομένα που τους αφορούν συνολικά και να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα για τη διευθέτηση των οφειλών τους, είτε απευθυνόμενοι στις αντίστοιχες ΕΔΑΔΠ για διμερή ρύθμιση, είτε αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εναλλακτικά κανάλια.

Συγκεκριμένα λειτουργούν: 

Η πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (OCW) μέσω της οποίας ρυθμίζεται το σύνολο των οφειλών, είτε προς ιδιώτες είτε προς το Δημόσιο και τους φορείς του. Ειδικά για την κατηγορία των ευάλωτων νοικοκυριών, οι ΕΔΑΔΠ αποδέχονται άνευ ετέρου, όπως ακριβώς είχαν δεσμευθεί, τη ρύθμιση που προκύπτει από τον αλγόριθμο του μηχανισμού, χωρίς άλλη παρέμβαση. 

Το ενδιάμεσο πρόγραμμα κρατικής στήριξης 1ης κατοικίας, μέσω του οποίου τα ευάλωτα νοικοκυριά μπορούν να εξασφαλίσουν την παραμονή στο ακίνητο που καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4916/2022, και παράλληλα να λάβουν και κρατική επιδότηση για σημαντικό μέρος του ενοικίου για το ίδιο διάστημα. 

Υπενθυμίζεται ότι το κύριο και πλέον αποτελεσματικό μέχρι σήμερα εργαλείο για τη διευθέτηση οφειλών είναι οι διμερείς ρυθμίσεις στις οποίες προχωρούν οι ΕΔΑΔΠ σε συνεργασία με τους οφειλέτες, σε εξατομικευμένη βάση, λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα και τις αντικειμενικές προσωπικές, οικογενειακές και κοινωνικές συνθήκες για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, αλλά και την αξία των περιουσιακών στοιχείων όλων των ενεχομένων. 

Από το 2022, οι ΕΔΑΔΠ έχουν ρυθμίσει διμερώς συνολικά δάνεια ύψους 15,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για το α’ τρίμηνο του 2024 οι συνολικές ρυθμίσεις δανείων έφτασαν το 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ. Οι διμερείς ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις μέσω του Ν.3869 ("νόμου Κατσέλη") για το ίδιο διάστημα έφτασαν το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες προήλθαν από τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό. 

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού έχουν υποβληθεί περί τις 66.000 αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οφειλές ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν διευθετηθεί σε πολυμερείς ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν και δάνεια των χαρτοφυλακίων τα οποία διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ.  

Τη βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη που προβλέπει ο ν. 4738/2020 έχουν λάβει 8.500 νοικοκυριά, ενώ εκκρεμούν προς οριστικοποίηση από την πλευρά των οφειλετών άλλες 54.000 αιτήσεις. 

Τέλος, στο σκέλος της εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων, οι ΕΔΑΔΠ δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογική υποδομή, βελτιώνοντας σταθερά και σημαντικά τις επιδόσεις τους. Το επίπεδο εξυπηρέτησης (δηλ. ο αριθμός κλήσεων που απαντήθηκαν έγκαιρα) από τα τηλεφωνικά κέντρα παρέμεινε το α’ τρίμηνο του 2024 στα επίπεδα του 90%, σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με το παρελθόν (συγκριτικά, στις αρχές του 2023 το ποσοστό ήταν 78%). Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η βελτίωση στο χρόνο απόκρισης σε αιτήματα που υποβλήθηκαν, ο οποίος μειώθηκε σε 10 ημέρες κατά μέσο όρο, από 25 το αντίστοιχο α’ τρίμηνο του 2023. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, είναι φανερό πως οι δανειολήπτες που επιθυμούν τη ρύθμιση των οφειλών τους έχουν ένα πλήρες φάσμα εργαλείων και υπηρεσιών στη διάθεσή τους ώστε να απαλλαγούν από το βάρος υποχρεώσεων που συσσωρεύθηκαν στο παρελθόν και να επιστρέψουν στην οικονομική κανονικότητα, αποκαθιστώντας σταδιακά και την πρόσβασή τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι ΕΔΑΔΠ καλούν τους οφειλέτες να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία κάνοντας, κατά την κρίση και την επιλογή τους, την καταλληλότερη χρήση των διαθέσιμων δυνατοτήτων, καταλήγει η ανακοίνωση

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ